Konjunkcia Mars-Saturn 15.3 – 22.4.2024

Na čo všetko sa treba pripraviť? Mars je ohnivá planéta, predstavuje odvahu, iniciatívu, impulzívnu tendenciu a hnev, Saturn je temná a rezervovaná planéta, napriek najlepšiemu úsiliu obmedzuje v cieľoch. Konjunkcia Mars-Saturn funguje na vlastnostiach energie, schopnosti rýchlej akcie a iniciatívy na splnenie našich cieľov, zatiaľ čo Saturn je kontrola s pomalým krokom,  nevyhnutná pre rast a pokrok, ale naznačuje oneskorenie v realizácii. výsledkov. Všetky tieto charakteristiky sú definované na základe sily konjunkcií Mars-Merkúr.

Mars v astrológii označuje silu vôle, vitalitu a schopnosť konať voči akejkoľvek danej udalosti či osobe. Sila akcie závisí od kvality hnevu alebo agresie, ktorá núti riešiť situáciu negatívnym/pozitívnym spôsobom.

Saturn v astrológii označuje obmedzenia v živote, pri uvedomení si hraníc toho, čo môžeme alebo nemôžeme v živote dosiahnuť na základe praktických a astrologických faktov. Saturn sa stará o to, aby sme boli praktickejší v prístupe a disciplinovaní v konaní, čo je nevyhnutné pre progresívne udalosti v súčasných a budúcich vyhliadkach.

Agresívne a neočakávané zmeny

Mars a Saturn sú planéty zmien sprevádzaných nepohodou a ťažkosťami. Ale podobnosť tu končí. Kým Mars je ako blesková, náhla záplava, Saturn je pomalý a dôkladný. Tento inherentný rozpor je zvýraznený v našich životoch, keď sa Saturn a Mars spoja na svojej nebeskej ceste.

Ak máte v horoskope i kombináciu Saturna a Marsu, ste zvyknutí na rôzne náhle zmeny v živote. O to dôležitejší je tranzit od 15. 3. – 22. 4. Je krátky, ale platí až do budúceho roka; pozorne sledujte udalosti, ktoré sa odohrávajú.

Vplyv konjunkcie

Mars sa presunie do Vodnára, kde je Saturn od začiatku r. 2023. Fáza potrvá cca 38 dní a raptná konjunkcia nastane 10. 4. 2024. Účinky spojenia planét sa môžu prejaviť postupným zvyšovaním stresu a agresivity s vrcholom okolo 10. 4.

Aj vo svetovom meradle konjunkcia môže priniesť zmeny v politike, formou prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom po celom svete. Situácia nebude pokojná a môžu sa vyhrotiť konflikty.

Rusko bude zasiahnuté najviac a môže sa stať spúšťačom niektorých udalostí.

Sledujte dom vášho horoskopu, kde tento prechod odohráva. Tá časť života môže prejsť mnohými náhlymi a neočakávanými zmenami s úrovňami agresivity, akú ste v minulosti nezažili.

Konjunkcia Mars a Saturn označuje zmes horúcich a studených atribútov, Mars funguje ako energia či schopnosť akcie a Saturn naznačuje nevyhnutnú silu kontroly, aby konjunkcia bola progresívna pre rozvoj a víťazstvo.

Počas konjunkcie Marsu a Saturnu bojujú potrebné energie o vzájomnú kontrolu, čo vždy vyústi do fázy nerozhodnosti a výsledky situácií/rozhovorov sa dostanú do slepej uličky bez akéhokoľvek záveru.

Konjunkcia Mars-Saturn môže fungovať s konštruktívnym ohybom, kde je tendencia akéhokoľvek nekontrolovaného impulzu obmedzená Saturnom. Môže poskytnúť schopnosť zotrvačnej, tvrdej práce, kreativitou a akciou vedúcou k pokroku, ale s opatrnosťou a bez hnevu, ktorý treba držať na uzde. Maximalizujte zameranie pomocou karty obmedzenia na svoje činy a energiu v akejkoľvek situácii. Pracujte s konštruktívnym prvkom tejto energie pod kontrolovaným impulzom, tak posilníte a zlepšíte vzťahy s rodinou a v láske, Mars je symbolom lásky vo vzťahoch.

Účinok mocného Marsu

Keď Mars dominuje v konjunkcii, stojíte si za presvedčeniami, čo dáva smer konaniu, silu vôle. Náročné umiestnenie Marsu núti spôsobiť fyzickú ujmu iným, rodení rebeli a nezávislí porušujú zákon a môžu sa dostať do problémov so zákonom. Konštruktívna sila dáva schopnosť viesť sám seba spolu s tímom k výšinám úspechu vďaka rebélii v inovatívnych myšlienkach uspieť napriek zápasu alebo výzve.

Účinok mocného Saturnu

Keď má Saturn dominantnú úlohu v spojení Mars-Saturn, je to ilustrácia kontrolovaných impulzívnych akcií. Jeho dobré umiestnenie v konjunkcii naznačuje, že ste si vedomí sily kontroly impulzívnych činov pre ich pokrok. Znalosť limitov v akcii v akejkoľvek danej situácii, boj vo vojne môže požehnať pokrok a víťazstvo založené na rozumných činoch. Náročný Saturn ovplyvní pokrok negatívne, pretože sa budete bezcieľne túlať, čo vedie k neúspechu a plytvaniu energiou.

Pozitívna konjunkcia Mars-Saturn

Pozitívna konjunkcia hovorí, že máte schopnosť a intelekt používať obe energie s vervou a kontrolou v akejkoľvek situácii. Označuje čas, kedy môžu byť tieto energie využité konštruktívne a môžete konať kontrolovane temperovaním impulzívnej energie Marsu s obmedzeným tokom, stálou, trvácnou silou, s originalitou kreativity.

Záporná konjunkcia Mars-Saturn

Negatívna konjunkcia hovorí, že budete mať silnú impulzívnu, nezávislú vlnu s rebelantskou povahou, unáhlenými a nekontrolovanými činmi, kde hnev a dominantný postoj pretrváva spôsobom, ktorý nebude progresívny pri zvládaní akejkoľvek situácie či konverzácie. To povedie k nekompromisnej reakcii s rebelským postojom a situáciu/rozhovory vedie k ďalším konfliktom a treniciam s právnymi problémami v extrémnom konci. Sila konfliktov závisí od jej umiestnenia horoskope.

Umiestnenia domov v konjunkciu Mars-Saturn

Konkrétne umiestnenie domov v horoskope zistíte na viacerých astrologických stránkach po zadaní dátumu a hodiny vášho narodenia

 • Konjunkcia v 1. dome: dominancia vo vzťahoch s nepružným postojom. Je najlepšie držať sa v úzadí v akejkoľvek protichodnej situácii/vzťahoch a investovať vitalitu a energiu do konštruktívnej práce.
 • Konjunkcia v 2. dome: rozpor v rodine spolu s dobrými peniazmi. Saturn je tvrdá práca a Mars iniciatíva a energia, tá vie priniesť viac ziskov, ak je konjunkcia umiestnená a využívaná pozitívne, no často vedie k výsledku. pri zvýšenom strese z peňažných záležitostí.
 • Konjunkcia v 3. dome: dobrá iniciatíva a odvaha v peňažných ziskoch s tvrdou prácou a úsilím, ale i konflikty so súrodencami a rodinou pre vašu tvrdohlavosť
 • Konjunkcia v 4. dome: stabilita citov, domáce šťastie, extra zapojenie sa do náboženských aktivít, často vznikajú konflikty s matkou.
 • Konjunkcia v 5. dome: škodlivý vplyv záležitostí súvisiacich s deťmi, špekulácie v peňažných záležitostiach, kreativita a väzby v milostných vzťahoch.
 • Konjunkcia v 6. dome: odvaha zvíťaziť nad súpermi, dobré zdravie a vitalita, ale i ďalší hnev a opatrnosť pred neuváženým riadením vozidla.
 • Konjunkcia v 7. dome: málo progresívny postoj vo vzťahoch, ale ak je využívaná konštruktívne, prinesie úspech v biznise s tvrdou prácou a úsilím.
 • Konjunkcia v 8. dome: bohatstvo s menom, slávou a dlhý život, no ovplyvní zdravie a dlhy v záležitostiach s peniazmi.
 • Konjunkcia v 9. dome: nárast náboženského sklonu, málo srdečné vzťahy so súrodencami, otcom, no veľkorysosť vo financiách.
 • Konjunkcia v 10. dome: úspech v biznise s vládnymi politikami, dobrá konkurencia zo strany rivalov, výhodná na udržanie spolupráce.
 • Konjunkcia v 11. dome: zisky z mnohých zdrojov vďaka tvrdej práci, ale vie spôsobiť zlú povesť pre falošné obvinenia cez sociálne vzťahy a sietí.
 • Konjunkcia v 12. dome: veľa neúspechov v úsilí, klamanie prostredníctvom známych, strata energie a vitality, no darí sa v učení.