Magické písmená

Program Magické písmená je jedinečným doplnením už dvoch skôr vydaných programov – Numerologického a Tattvického. Dotvára tak komplexne ezoterické a sociálno-psychologické aspekty nasmerovania a poznania ľudského osudu každého človeka.

Okrem toho umožňuje ako jediný program preveriť si z názvu firmy jej nasmerovanie a podmienky prosperity. Program je skvelý pre tých, ktorí sa nevedia nájsť v oblasti povolania, pre rodičov školákov s cieľom predísť chybám pri výbere vhodnej školy dieťaťa a rovnako pomôže v tomto smere výchovným poradcom na školách a psychológom. Podobne je výbornou pomôckou pri poznaní samého seba v oblasti medziľudských a partnerských vzťahov ale i pre nastávajúcich rodičov – už pred narodením dieťaťa presne zistia, čo krstným menom potomkovi do života dávajú.

Program je zostavený formou vybraných najdôležitejších hesiel a vyžaduje úprimný, poctivý záujem človeka spoznať seba samého. Len za tohto predpokladu vie s pomocou programu prekonať problematické oblasti svojho života.

Program Magicke písmená

Prečo práve Magické písmená?

S menom a priezviskom (názvom firmy) získavame dva atribúty: zvukovo magický a duchovný. Mená pôsobia na centrálny nervový systém podľa jeho zvuku  reagujeme na ne pozitívne či negatívne. Každé písmeno mena predstavuje presne určené vlastnosti, je šifrou pre osobno-psychologické poznatky. Ak poznáme vlastnosti, ktoré v človeku pôsobia cez jeho meno, môžeme určiť, čo nás s ním spája či delí. Čím nám je meno sympatickejšie, tým viac si rozumieme s jeho nositeľom. Ak sa nestotožňujeme s aspektmi jeho osobnosti, kráčame cestou bojkotu, čo prináša vznik skratiek, prezývok a zdrobnelín mien. V každom písmene mena žije energia, môžeme ju spoznať a pochopiť. Súčet písmen sa formuje v silu, ktorá utvára všetky životné skúsenosti.

Ktoré mená možno v programe použiť a analyzovať?

 • Krstné meno a priezvisko, ak je viac krstných mien, tak prvé krstné meno podľa krstného alebo rodného listu.
 • Umelecké mená a pseudonymy len vtedy, ak sa uvádzajú normálnym spôsobom, nielen výnimočne.
 • Politické a cirkevné mená len vtedy, ak prevzali miesto rodného mena, teda ak sa uvádzajú ústredne.
 • Šľachtické tituly (von, de, gróf, barón) sa vpisujú ku menu.
 • Akademické hodnosti (prof., dr., mudr., ing. bc., atď.) sa do úvahy vôbec neberú a do programu nevpisujú.

Pri partnerstve:

Pre analýzu súkromného partnerstva:

 • Ústredné mená oboch partnerov. Nevyslovené ďalšie mená platia ako zdroje energie mien, ktoré človek môže aktivovať v zmysle ich významu.
 • Priezviská oboch partnerov. Pri zmenách mien v súvislosti so svadbou sa píšu najskôr mená, pod ktorými partnerstvo začalo, potom v porovnaní s budúcim menom ženy alebo muža. (Odporúča sa učiniť tak ešte pred zmenou mena).

Pre analýzu pracovného spojenia (spoločná práca):

 • Meno a priezvisko jednotlivca. Umelecké meno, pseudonym jednotlivca pre porovnanie.
 • Úplné označenie podniku (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo, združenie). Pri fúziách úplné pomenovanie oboch, prípadne všetkých zúčastnených podnikov.

Ako možno pomenovať veci:  Pretože každé písmeno zahŕňa vlastnosť, ktorá má určité „meno“, je z osudového hľadiska menom všetko, čo môžeme vysloviť. Môžeme pochopiť podstatu človeka, ale i podstatu vecí a ich skutočné určenie.

Osud ako otvorené tajomstvo

Meno hovorí, skade človek berie svoju silu, ako sa táto sila tvorí, ktoré hlavné vlastnosti si človek priniesol so sebou do života, aký má cieľ, úlohy, aký smer vie dať svojmu cieľu, aké povinnosti i opory ho na ceste čakajú. Meno ukazuje, aký duch sa je v človeku, ako myslí, koná, aké vlastnosti sa zrkadlia v jeho duši, aké skúsenosti musí získať. Meno hovorí, akú má človek povesť, čo od neho čakajú iní, aké má nádeje, túžby, ako sa vyvíja jeho partnerstvo, či je jeho pracovný život úspešný a materiálno uspokojivé. Meno vyjadruje náš osud. Z tohto pohľadu je osud veľmi poučný, jeho cieľom je konanie, cestou pokora, úlohou povinnosť a tá tkvie v spiritualite.

Zmena mena je životnou zmenou

Pri vstupe do náboženského rádu je zvykom vzdať sa civilného mena a užívať cirkevné meno. Je to druhý krst, s novým menom človek prijíma nové úlohy s novými cieľmi. Týka sa to i mien panovníkov, pápežského mena i politických programov strán. Každé písmeno nesie špecifickú energiu (platí to i pre skratky mien, prezývky). Človek, ktorý pri svadbe prijíma meno partnera či získava dvojité meno, prijíma so zmenou mena aj nové životné podmienky.

Zmena mena človeka je zmenou jeho vôle, každý človek sa slobodne rozhoduje.  Prostredníctvom rodného mena má človek všetky predpoklady, aby kráčal po životnej ceste i vtedy, ak zmení svoje meno. Rodné meno slúži ako príprava. Ak analyzujeme rodné meno človeka, poznávame jeho životný plán. Pri analýze jeho ďalšieho mena vidíme, či využíva svoje možnosti, či chce a je schopný splniť svoje priania, či život prebieha v rozpore s poslaním.

Systémové požiadavky

Pre bezproblémový beh programu plne postačuje akýkoľvek počítač alebo notebook s operačným systémom Windows XP a vyšším (Windows Vista,  7 a najnovší Windows 8 sú plne podporované, vrátane ich 64-bit verzií), vybavený optickou mechanikou schopnou čítať CD-R médiá.

Pre bezproblémové fungovanie odporúčame nasledovnú konfiguráciu

 1. Procesor s frekvenciou 1,6 GHz
 2. RAM s kapacitou 1 GB
 3. Aktualizovaný operačný systém Windows 7 vrátane NET Framework
 4. Optickú mechaniku schopnú čítať CD-R médiá

Program bude korektne fungovať aj na slabších počítačoch a notebookoch s aktualizovaným operačným systémom Windows XP.

 

Pridaj komentár