Magické Tattvy

Môj druhý program je určený pre výpočet tattiev. Jeho výstupom nie sú len presné časy ich začiatkov, ale aj detailný popis ich významu. Program vám pomôže sa v nich zorientovať bez potreby siahodlhého študovania danej problematiky.

Čo sú Tattvy?

Celý náš životný tanec v kozmickom rytme Tattiev možno zhrnúť do  prostej rady: ak chcete preplávať životom ako úspešný a energický človek, zvoľte si pre každú činnosť ten správny okamih. Tattvy – a je ich celkom päť – vnášajú do nášho života svoju farbu, chuť a výrazne ho ovplyvňujú svojim kladným alebo záporným pôsobením. Tattvy sú 24 minútové striedajúce sa intervaly, v ktorých na nás kozmické žiarenie pôsobí rôznymi spôsobmi. Každá z Tattiev podporuje inú činnosť a pre určité činnosti môže byť naopak nebezpečná.

Už pred mnoho tisíc rokmi ľudia zaznamenali – a v minulom storočí to aj vedecky dokázali, že na našu planétu dopadá 5 druhov kozmických síl – takzvaných Tattiev. Tie sa neustále pravidelne striedajú a na ich poradí sa nič nemení. Idú za sebou v nasledujúcom poradí: Váju (vzdušná), Tédžas (ohnivá), Prthiví (zemská), Apas (vodná) a Akáša (prapriestor). Prvá Tattva – vzdušná – začína pôsobiť každý deň od okamihu, kedy sa Slnko ráno objaví nad obzorom. Každý deň teda začína pri prebudení slnka vládou vzdušnej tattvy, ktorá trvá presne 24 minút. Po ich uplynutí začína pôsobiť ohnivá tattva, a tak sa rovnomerne vystrieda celá pätica kozmických síl. Potom začína celý cyklus znovu a znovu.

Náš program Magické Tattvy pozná celkovo 11 krajín – je tu Slovensko, Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Španielsko a Veľká Británia (spolu okolo 3000 miest). Ak sa v zozname nenachádza vaše mesto, napíšte nám a my ho v najbližšej aktualizácii doplníme do zoznamu.

Ako čítať Tattvy?

Každá Tattva predstavuje 24 minútový interval. V našej ukážke si ako príklad zoberieme vzdušnú Tattvu – čierny pásik s textom 0:04 – 0:27. Tattva teda začína štvrtou minútou (0:04:00) a končí s koncom 27-mej minúty (0:27:59), čo dáva súčet 24 minút.

Ďalšie funkcie

V hornej časti okna sa nachádza niekoľko tlačidiel, pomocou ktorých sa dostanete k ďalším funkciám programu Magické Tattvy. Okrem detailného popisu jednotlivých tattiev to sú orgánové hodiny a hlavne Lunárny kalendár. 

Detailný popis Tattiev

Pre každú Tattvu sme pripravili detailný popis jej vplyvov na jednotlivé časti nášho života, vrátane partnerských vzťahov, práce, podnikania a zdravia.

Orgánové hodiny

Každý telesný orgán je počas 24 hodín podriadený dennému rytmu a prechádza aktívnou fázou, kedy pracuje mimoriadne efektívne a hneď po tomto období nastupuje jeho fáza oddychu. Toto poznanie človeku pomáha pochopiť niektoré záhadné pochody v tele, bez zbytočného stresu, že s ním nie je niečo v poriadku. Biorytmy človeka sú naprogramované na striedanie bdenia a spánku, riadia tvorbu hormónov, regulujú telesnú teplotu a tlak, menia našu náladu a povzbudzujú či tlmia našu chuť na rôzne činnosti. Okrem toho významne ovplyvňujú činnosť našich vnútorných orgánov.

Hodnoty dňa

Každý deň, ktorý na zemi uplynie, podlieha vlastným hodnotám (špecifickým vlastnostiam) ale aj opakujúcim sa vplyvom (napr. Mesiac je v splne každý 29-ty deň, Slnko svieti v lete dlhšie než v zime, pohyb planét, atď). Hodnoty dňa platia všeobecne, takže ak viete o konkrétnom dátume, kedy chcete niečo dôležité pre vás podniknúť, je dobré si pozrieť, akú hodnotu má daný deň.

Systémové požiadavky

Pre bezproblémový beh programu plne postačuje akýkoľvek počítač alebo notebook s operačným systémom Windows XP a vyšším (Windows Vista,  7 a najnovší Windows 8 sú plne podporované, vrátane ich 64-bit verzií), vybavený optickou mechanikou schopnou čítať CD-R médiá.

Pre bezproblémové fungovanie odporúčame nasledovnú konfiguráciu

  1. Procesor s frekvenciou 1,6 GHz
  2. RAM s kapacitou 1 GB
  3. Aktualizovaný operačný systém Windows 7 vrátane NET Framework
  4. Optickú mechaniku schopnú čítať CD-R médiá

Program bude korektne fungovať aj na slabších počítačoch a notebookoch s aktualizovaným operačným systémom Windows XP.

Upozornenie:

Program korektne funguje len po zadaní platného sériového čísla!!!

Pridaj komentár