Znamienkomantia, časť 4

Materské znamienka na zadnej časti tela prezrádzajú mnohé tak u mužov ako i u žien. V niektorých prípadoch majú rozdielnu výpovednú hodnotu.

Šija

Materské znamienka na šiji hovoria o vytrvalosti a snaživosti človeka. Typologicky rozpoznávame tri druhy znamienok:

 1. Znamienka v strede šije svedčia o značnom intelektuálnom úsilí. Ich nositelia sú kreatívni, ich cieľom je pokrok a novátorstvo. Väčšinou vyhľadávajú zamestnania vo vede, výskume a v špičkových technologických odvetviach. Už v detstve bývali výmyselníci, celé hodiny veci zostrojovali, skladali, rozoberali a skúmali. Priťahovali ich aj počítačové hry, rôzne hlavolamy a testy. Majú vážnejšiu povahu, vždy chcú poznať logický dôvod, prečo sa im dejú v živote niektoré udalosti. Pri rozhodovaní sa potrebujú dostať až na dno záležitosti. Celý svoj život majú zodpovedne naplánovaný, zamestnanie si vyberajú podľa toho aké potenciálne možnosti im ponúka, nikdy nejednajú unáhlene. Úspech a finančné istoty v živote majú zaručené. Pre svadbu sa rozhodujú v zrelšom veku, nikdy nie v mladosti a ich partneri zvyknú mať rovnakú profesiu ako oni sami. Robia to preto, lebo o pracovných problémoch potrebujú diskutovať s človekom, ktorému bezvýhradne veria. Nezvyknú mávať veľkú rodinu, ale svoje deti vychovávajú príkladne.
 2. Znamienka na pravej strane šije hovoria o rozhodnom a veľmi cieľavedomom človeku s vysokým sebavedomím. Snažia sa vždy o získanie autority a moci. Zaujíma ich práca v armáde a zákonodarstvo, ak sú vo vedúcej funkcii, svojim podriadeným bývajú príkladom. Ak sú v pozícii podriadených, snažia sa plniť príkazy svojich nadriadených do bodky.
 3. Znamienka na ľavej strane šije hovoria o ľuďoch, ktorí musia vynaložiť veľké úsilie na všetko, čo robia. Úspech nemôžu čakať len tak, musia vydať zo seba maximum, aby v živote postúpili, ale záruku úspechu i napriek tomu nemajú. Neustále zápasia o zlepšenie svojho života, občas sa im to aj podarí, ale ich šance nebývajú veľké. Toto všetko im našťastie neprináša zúfalstvo, vydávajú zo seba to posledné. Ich zdravie sa s pribúdajúcim vekom zhoršuje a pomerne rýchlo starnú. Ak je znamienko na šiji malé a svetlé, jeho nositeľ zrejme prekážky v životnej ceste prekoná a po mnohých skúškach a útrapách svoj cieľ dosiahne.

 Chrbát

Znamienka na chrbte upozorňujú pred unáhlenými a nepremyslenými rozhodnutiami či činmi. Aj tu sledujeme tri druhy znamienok:

 1. Znamienka v hornej časti chrbta, v oblasti ktorá vedie od okraja krku po horizontálnej línii, paralelne k spodnej časti lopatiek vrátane ramien zvyknú mávať intelektuáli vykonávajúci prácu s vyšším vzdelaním. Sú to bystrí ľudia, ale záležitostiam bežného života nevenujú dostatok pozornosti. Považujú ich za otravné, rušivé a za stratu ich vzácneho času. Mali by zodpovednejšie zvažovať, na čo míňajú financie. K Výdajom a ekonomickým záležitostiam v domácnosti sa stavajú dosť laxne.
 2. Znamienka na dolnej časti chrbta, od horizontálnej línie, paralelne k spodnej časti lopatiek až do oblasti pásu mávajú väčšinou ľudia, ktorí milujú dobrodružstvo a radi riskujú. Sú aj dosť povrchní, ľahko sa nechajú obalamutiť, nalákať. Nezvyknú si preverovať ponuky, do všetkého sa vrhajú s nadšením. Mali by sa naučiť odolávať pokušeniam rýchleho zbohatnutia a viac si všetko dôkladne preverovať, inak ľahko padnú do pasce.
 3. Znamienka v oblasti nad zadkom hovoria o priamych a otvorených ľuďoch, ktorí o sebe dokážu odhaliť veľa. Sú to romantici, zvyknú sa hlboko zamilovať, ich vyznania sú poetické, radi obdarúvajú kvetinami a večerajú s partnerom pri sviečkach. Bývajú značne zmyselní a sú eroticky založení. Ak sú znamienka hneď nad zadkom, milujú luxus, sú to pôžitkári a doprajú si rozkoš. Ak ich finančný prísun je slabší, musia sa naučiť odolávať pokušeniam, inak si spôsobia značné finančné problémy. Ak je materské znamienko malé a guľaté, tento človek je o poznanie vážnejší a jeho rozhodnutia bývajú zodpovednejšie.

Zadok

Znamienka neabsentujú ani na tejto časti tela, dokonca hovoria o tom, že ich nositeľ v istých situáciách rezignuje. Tu znamienka delíme na dva typy:

 1. Znamienka na pravej strane zadku vypovedajú o nedostatku ambícií a o odovzdanosti sa istej situácii. Ak majú prácu a príjem, porozumenie v manželstve i širšej rodine, nezvyknú mávať väčšie problémy. Nedostatok ambícií im bráni postupovať v živote. Ak majú čeliť výzvam, radšej sa im vyhnú, nikdy v nich nevidia príležitosti. O postup sa nesnažia, netúžia po vyšších funkciách, nepokúšajú sa zlepšiť svoju finančnú situáciu, vyhýbajú sa všetkému, čo by mohlo ohroziť ich pokoj a bezpečie.
 2. Znamienka na ľavej časti zadku mávajú ľudia apatickí, prispôsobia sa akejkoľvek ťažkej situácii. Nezvyknú ani v chorobe ísť k lekárovi, vystačia im lieky od bolesti. Nesnažia sa ani zlepšiť svoje financie. Ak v ich manželstve vzniknú problémy, neriešia ich. Ani svojim deťom nevenujú viac pozornosti, než určuje zákon, neinvestujú do ich vzdelania a záujmov. Nie sú ochotní riešiť žiadne problémy a sú schopní dostať sa do takých situácií, kedy nemajú čas na jedlo alebo vážne ochorejú.

Horné končatiny

Znamienka v niektorých partiách horných končatín majú inú výpovednú hodnotu u mužov a inú u žien.

Horná časť paže

Znamienka na hornej časti paže (od lakťa k ramenu) svedčia o značnej aktivite človeka a majú rozdielny význam u mužov a žien. U mužov v tejto časti tela poznáme niekoľko typov znamienok:

 1. Znamienka v blízkosti pravého lakťa prezrádzajú odvahu a schopnosť obetovať sa. Muži tohto typu sú rozhodní, upínajú sa na úspech a dosahovanie cieľov, pričom sa riadia pravidlami spoločnosti. Sú féroví a etickí. Nepoškodia nikdy svoju povesť tým, že by si uľahčili riešenie problému. Idú vždy priamo, nepodvádzajú, sú vytrvalí a partnerku si vyberajú zodpovedne, o príležitostné aféry nemajú záujem. Ich rodinný život je hladký, svoje deti tiež učia hodnotám a trávia s nimi dostatok času, dbajú na ich všestranný rozvoj.
 2. Znamienka na pravej hornej časti paže v oblasti pleca hovoria o nekonečných zápasoch o dosiahnutie úspechu v živote a udržaní podlomeného zdravia napriek malátnosti a vyššiemu tlaku. Títo muži môžu ovdovieť i v mladšom veku, no neboja sa znovu začať nový vzťah. Fyzicky sú slabší, napriek tomu sa snažia byť úspešní a nevzdávajú sa. Ani pri rôznych výkyvoch ich nič nedokáže zlomiť, bojujú a vyhrávajú. Povolanie menia len v dôsledku životných kríz a začínajú odznova v nových činnostiach.
 3. Jedno znamienko na pravej hornej časti paže muža v jej strede vypovedá, že muž získa úctu, vysoké postavenie v spoločnosti a bohatstvo. O toto však môže dôjsť po kríze, nehode, či ekonomickom nezdare. Bude potrebovať veľa síl, energie a odhodlania k prekonaniu problémov. Vtedy, keď už vnútorne nebude mať nádej, dôjde k zvratu a obnove činností, čo jeho situáciu zmení.
 4. Znamienka blízko ľavého lakťa potvrdzuje finančný úspech a rodinné šťastie mužov. Sú temperamentní, neúnavne aktívni pri dosahovaní svojich cieľov. Manželke a deťom vedia poskytnúť patričné pohodlie, viac sa starajú o nich ako o seba a svoje zdravie. Preto by im manželky mali venovať dostatočnú pozornosť v tomto smere, len potom vedia bez problémov naďalej fungovať.
 5. Znamienka na ľavej hornej časti paže v oblasti pleca mužov prezrádza, že sa ľahko zamilujú, sú to vrelí romantici, no potrebujú pozornosť a rozmaznávanie. Nie vždy vedia rozoznať u svojej priateľky pravú vrúcnosť a náklonnosť od falošnej, preto bývajú občas zradení. Za všetkým je vždy vášnivá túžba nájsť si životnú družku. Príliš veria v dobro iných. Pomôže im, ak nebudú robiť unáhlené rozhodnutia, hlavne pri výbere partnerky. To ich ochráni pred aférami vedúcimi k životným krízam a utrpeniu.

Na hornej časti paže ženy poznáme dva typy znamienok:

 1. Znamienka na pravej hornej časti paže hovoria o ženách – bojovníčkach za vedúce postavenie, sú zamerané viac na kariéru a musia súperiť s mužmi. Sú vytrvalé s ohromnou zásobou energie a svoj cieľ dosiahnu. Kvôli kariére niekedy vedia ublížiť aj svojej rodine, nie úmyselne. V práci trávia mnoho času, čím trpí rodina. Vzniká u nich frustrácia, ktorej sa nevedia zbaviť, no vrodená potreba úspechu im nedáva na výber. Potrebujú nezávislosť.
 2. Znamienka na ľavej hornej paži žien vyjadrujú ich potrebu vzornej rodiny. Ak sú v zlej finančnej situácii, zamestnajú sa a ak ich manžel vôbec nemôže či nechce pracovať, živia rodinu, nezanedbávajú v nej nič. Môže to mať vplyv na ich zdravie, či predčasné zostarnutie, pre rodinu sa dokonale obetujú, majú sklon k perfekcionizmu. Tento sklon im dosť komplikuje život, ale až s pribúdajúcim vekom vedia zmierniť tempo. Je veľmi ťažké pre nich vyrovnať sa so starnutím a stratou fyzických síl.

Pridaj komentár