Znamienkomantia, časť 3.

Odhaľte dalšie tajomstvá vašich materských znamienok na prednej časti tela

Hruď

Tu je priestorový rozdiel hraníc na tele medzi mužskou a ženskou hruďou. Pokiaľ hruď ženy predstavuje oblasť od krku k hornému okraju pŕs, u mužov je to časť tela od krku po horný okraj oblasti žalúdka. Znamienka na hrudi vypovedajú o zložitej povahe, ktorá nepozná kompromisy. Rozlišujeme tri typy znamienok:

 1. Znamienka na hrudníku od jeho stredu k pravému okraju nad bradavkami mávajú ľudia prchkí a ohniví. Iným závidia úspech, sú presvedčení, že im ktosi chce škodiť a sú v nebezpečenstve. Vyrastali v rodine, kde nebola láska a dôvera. Preto sú presvedčení, že život je boj, no nie vždy vládzu bojovať a nepredvídateľne odhadzujú flintu do žita. Vtedy upadajú spoločensky, finančne i morálne.
 2. Znamienka od stredu hrudi k ľavému okraju nad bradavkami hovoria o lenivosti a chýbajúcej ctižiadosti. Títo ľudia sa pomaly neusilujú o nič, skôr sú zameraní na jednotvárnu prácu, potrebujú príkazy, byť vedení. Nevynakladajú takmer žiadnu energiu na svoj postup vpred. Partnerský život sa vyznačuje nudou, energia je smerovaná na zarábanie peňazí. Duchovno a umenie im je cudzie, maximálne si prečítajú noviny a vypočujú nové rockové skladby. Muži tohto typu vyhľadávajú úspešné ženy, vďaka nim si vylepšujú svoje financie. Súlad a spokojnosť i tak nedosiahnu, ambicióznym manželkám závidia všetko.
 3. Znamienka v strede hrude nad bradavkami mávajú ľudia, ktorým velí strach, sú slabí a neschopní brániť sa. Veria si len minimálne, sú naučení podriaďovať sa iným. Typická je pre nich váhavosť a nerozhodnosť. Ak aj urobia nejaké rozhodnutie, vždy ho oľutujú. Boja sa aj technických noviniek, ktoré človeku uľahčujú život. Ich život je nezaujímavý, monotónny, nerastú profesijne ani osobnostne. Trpezlivosť im však nechýba, no ruže neprináša. Potrebujú po svojom boku silných a vodcovských partnerov.

Rebrá

Materské znamienka na rebrách hovoria o slabšom charaktere človeka. Na rebrách si všímame dva typy znamienok:

 1. Znamienka na rebrách na ich pravej strane poukazujú na strach, slabú povahu človeka a chýbajúce sebavedomie. Chýba tu usilovnosť, inteligencia a citlivosť. Absentuje i snaha o finančné zabezpečenie, ledva uživia svoju rodinu. Tvrdšej práci sa vyhýbajú a všetku starostlivosť o rodinu nechávajú na pleciach svojho partnera. Neusilujú sa o nič a rozhovor s nimi doslova človeka otupuje.
 2. Znamienka na ľavej strane rebier majú ľudia so zmyslom pre humor. Zo svojim životom sú spokojní aj napriek vrodenej lenivosti a chabým financiám. Ich úsmev je neodolateľný, ním si získavajú priateľov. Sú úprimní a milí, no nesnažia sa v živote čosi dosiahnuť. Často si uťahujú sami zo seba, čím kryjú svoje nízke sebavedomie. Zo svojim osudom bývajú spokojní a nesnažia sa ho meniť. Hľadajú ku sebe ambicióznych partnerov.

Prsia

Charakteristika znamienok umiestnených na prsiach všeobecne hovorí o ľuďoch vplyvnejších, rodinne a sexuálne založených. V živote bývajú priebojnejší. Tu rozlišujeme päť druhov znamienok:

 1. Znamienka na pravej strane pravého prsníka hovoria o prchkom a nervóznom človeku, ktorého manželstvo je problematické. Ženy bývajú podozrievavé, zatrpknuté, o domácnosť sa starajú ledabolo. Radšej sa venujú zamestnaniu, ktoré ich tiež neuspokojuje. Muži sú tiež leniví, rodinu nevedia slušnejšie zabezpečiť a ani ich partnerský život nie je uspokojivý. Sex je pre nich len ventil pre pudy. Svoje partnerky síce nepodvedú, ale jedine pre lenivosť a svoj zbabelý charakter. Aby zlepšili svoj rodinný život, potrebujú disciplínu, odriekanie a vzájomnú ohľaduplnosť.
 2. Znamienka na ľavej strane pravého prsníka majú otvorení a priami ľudia, ktorí vedia vyjadriť svoje city. Život berú ľahko, sú milí a priateľskí. Ťažšie sa rozhodujú, potrebujú podporu iných ľudí, okolo seba mávajú dosť priateľov. Za partnerov si berú sebe podobné typy, preto ich vzťahy potrebujú množstvo kompromisov. Financiami navyše tiež neoplývajú.
 3. Znamienka na pravej strane ľavého prsníka majú dynamickí ľudia, ktorí nešetria silami, aby dosiahli ciele. Sú to vodcovia dobrým pracovným a finančným postavením. Ich erotické založenie upevňuje partnerské vzťahy, radi sa bozkávajú a hovoria príjemné slová. Znamienko v tvare šípky hovorí o vysokej sexuálnej potencii a sex je podstatou ich vzťahu.
 4. Znamienka na ľavej strane ľavého prsníka hovorí o horlivom a vášnivom type človeka. Ženy svojmu partnerovi veria, ľahko sa mu odovzdajú, no často zažívajú sklamanie a bolesť. Následne zvyknú upadať do vážnych depresií.
 5. Znamienko v strede pŕs hovorí, že ich nositelia nedosiahnu finančné zabezpečenie, hoci sa o to usilujú. Dychtia po ľahkom, pohodlnom živote plnom prepychu, chýba im však trpezlivosť. Často sa dostavuje pocit, že premrhali svoje šance a depresia nenechá na seba dlho čakať.

Bradavky

Ak máte znamienka na bradavkách, ich dvorcoch a v ich blízkom okolí, vedzte, že vyhľadávate výzvy. Rozoznávame dva typy znamienok:

 1. Znamienko na pravej bradavke muža o ňom hovorí ako o nespokojnom, nevernom a nestálom. Rád hľadá nové lásky a sexuálne dobrodružstvá. Znamienko na pravej bradavke ženy jej dáva ambície, uznanie a úspech, snahu získať spoločenské postavenie, vedúci post. Často si polepšia vydajom za muža z vysokej spoločnosti a sú schopné ísť i cez mŕtvoly, len aby dosiahli svoj cieľ.
 2. Znamienko na ľavej bradavke muža potvrdzuje jeho úsilie získať česť, túži po vysokom postavení v spoločnosti. Verí, že účel svätí prostriedky a pomerne bezohľadne likviduje iných na ceste k úspechu. Je typickým karieristom, ktorý pre postup zahodí aj svoje rodinné zázemie. Starosť o rodinu je výlučne na jeho žene. Znamienka na ľavej bradavke ženy vyzdvihujú jej duchovnosť, citlivosť, tvorivosť a hudobný talent. Sú aj dosť poverčivé a mimoriadne intuitívne.

Žalúdok

Ak máte znamienka v oblasti žalúdka, zamyslite sa či poznáte správnu mieru, radi totiž preháňate. Znamienko na pravej strane žalúdka v oblasti od pupku k jeho pravej strane hovorí o ľuďoch, ktorí nepoznajú mieru v jedle a pití, čo im následne prináša obezitu a menšiu príťažlivosť. Sú márnotratní a na potreby rodinných príslušníkov nepozerajú. Veľkosť preháňania súvisí s veľkosťou znamienka.

Znamienko na ľavej strane žalúdka hovorí o lenivosti, sebectve i chamtivosti a nestálosti. Prácu veľmi nemusia, o to viac túžia po bohatstve. Vyhľadávajú ľahké a nelegálne spôsoby ziskov, za seba nechávajú pracovať iných. O svojich blízkych sa nestarajú, ich vzťahy sú účelové a skúšku časom nevydržia. Nakoniec ich ľudia aj tak odhalia a vyhýbajú sa im, no títo sebci sa nevzdávajú. Majú hrošiu kožu, poháňa ich chamtivosť, ktorá úplne ovláda ich život.

Pupok

Znamienka na pupku a v jeho blízkom okolí sľubujú hojnosť a plodnosť. Muži sú predurčení na úspech v kariére a financiách, rodinne založení, zdraví a dbajú na vzdelanie potomkov. Znamienka na pupku žien hovoria o ich túžbe mať veľkú rodinu, sú to starostlivé matky a manželky s výraznou sexualitou.

Znamienko v tvare šípky podčiarkuje sexualitu ale aj sklony k nevere. Ženy tieto aféry dokážu udržať v tajnosti, aby neohrozili svoju rodinu.

Pás

Znamienka v tejto oblasti majú upokojujúci charakter. Na pravej strane pásu tlmia výrazné sexuálne pudy, hoci sú to ľudia dynamickí a temperamentní. Sú aktívni, radi cestujú i riskujú. Znamienko tlmí ich búrlivú povahu a sexuálne výstrelky. Silu vôle vždy nájdu aby odolali pokušeniu.

Znamienka na ľavej strane pásu hovorí o nepokojných jedincoch, ktorí sa radi ženú za dobrodružstvom. V živote nachádzajú len málo pokoja. Ak je znamienko guľaté a ružové, svoje sklony vedia prekonať a vrátia sa na správnu cestu.

Slabiny

Tieto znamienka nie sú práve požehnaním, svedčia o problémoch a námahe, ktorej ich nositelia musia čeliť. Znamienko na pravej slabine hovorí o slabšom zdraví. Ľudia často trpia bolesťami hlavy, rozrušením, problémami s krvným tlakom, celkovou slabosťou a malátnosťou. V detstve nedostali správnu starostlivosť. Sú pasívni a s osudom nebojujú.

Znamienko na ľavej strane slabín hovorí o márnych snahách a ťažkom detstve. Snažia sa uniknúť z chudoby, často menia povolanie, no nikde dlho nevydržia. Ich investície sú neúspešné. V živote urobia mnoho pokusov o zlepšenie svojej situácie, no málokedy sa im to podarí a stávajú sa zatrpknutými. Nie je výnimkou, že svoju frustráciu si vybíjajú na životných partneroch a deťoch.

 

Pridaj komentár