Znamienkomantia, časť 2.

Znamienka prednej časti tela rovnako hovoria o charaktere, danostiach života človeka a ďalších zaujímavostiach

Krk

Znamienka na krku vypovedajú o pomerne prekvapujúcich udalostiach v živote človeka, či už vítané, alebo namáhavejšie. Celkovo v tejto časti tela rozlišujeme päť druhov znamienok:

 1. Znamienka strednej prednej časti krku naznačujú budúce prekvapenia, ktoré vedia zmeniť život človeka. Môže sa jednať o výhru alebo nečakaný návrat neznámeho príbuzného, ktorý rád poskytne finančnú výpomoc. Patrí sem i nečakané dedičstvo. Ľudia s týmto umiestnením znamienok sú schopní dosiahnuť v živote úspech, hoci mávajú i nemálo prekážok. Úspech sa dostaví nečakane a zvonku, nie ich pričinením. Je však namieste opatrnosť a rozvážnosť, múdre investície, inak by ľahko mohli všetko stratiť.
 2. Znamienka na hornej pravej strane krku hovoria o blízkom úspechu ale na jeho dosiahnutie je potrebné vynaložiť istú námahu, čo môže pri netrpezlivosti viesť k pochybnostiam. Môže sa jednať o významnejší postup v práci za predpokladu, že je človek predtým ochotný napríklad investovať do svojho vzdelania. Ide o ľudí ctižiadostivých, nadaných, ale na druhej strane i lenivejších, uprednostňujúcich skôr zábavu pred tvrdou prácou. Ak je znamienko malé, bledšej farby, jeho nositeľ bude úspešný na rozdiel od človeka s veľkým a tmavým znamienkom, toho námaha pri dosahovaní úspechu rada počká.
 3. Znamienka na dolnej pravej časti krku vypovedajú o striedavom úspechu a neúspechu. Títo ľudia sú citliví, jemní a zraniteľní. Ich materiálna stránka života je kolísavá. Hoci aj dosiahnu zaujímavé pracovné postavenie, vďaka svojej nestálosti si sami podkopávajú nohy. Z každej krízy sa síce vedia dostať, ale kolotoč sa pravidelne opakuje. Mali by sa prestať spoliehať na šťastie a popracovať na svojej trpezlivosti, dôslednosti v dlhodobom meradle. Podobné výkyvy mávajú i v súkromí. V čase vysokých príjmov ich partneri radi pri nich stoja, pri zhoršených financiách nastávajú hádky, obviňovania a rozchody.
 4. Znamienka na ľavej hornej časti krku svedčia o prekvapení, nečakanom úspechu, no sú závislí na iných a nedokážu si vlastným úsilím vytvoriť pevnú životnú základňu. Už ako deti bývali rozmaznávaní a nevedia čeliť žiadnym výzvam, nie sú pripravení na nástrahy života a ani v dospelosti sa nevedia k nim postaviť čelom. Majú sklon premárniť príležitosti, boja sa zdravo riskovať. Úspech aj keď príde, nevedia si ho udržať.
 5. Znamienka na ľavej spodnej časti krku prinášajú úspech vo fyzických aktivitách. Títo ľudia mávajú pevné zdravie a dobrú fyzickú kondíciu. Sú silní, akční, schopní fyzickej námahy. Nechýba im srdečnosť, priateľskosť a ochota pomáhať iným. Práca v kancelárii je pre nich nudná, deprimujúca. Kým prekypujú zdravím, úspech bude pri nich, no s vyšším vekom ich aktivity ustanú a kvalita ich života zvykne potom upadať.

 

Ramená

Znamienka na tejto časti tela sa často vyskytujú v tvare šípky a svedčia o dobrodružnej a aktívnej povahe. Podobne ako na krku, rozlišujeme niekoľko typov znamienok podľa ich umiestnenia.

 1. Znamienka na konci pravého ramena hovoria o mimoriadne aktívnych a úspešných ľuďoch, väčšinou pracujú v priemysle alebo podnikajú. Vedia rozlíšiť správne od nesprávneho, povzbudzujú iných, sú sympatickí. Nenechajú sa zatiahnuť do nečestných, chúlostivých a neetických situácií. Mávajú stabilný rodinný život, svojim deťom venujú maximálnu pozornosť a ich ekonomická situácia je výborná. Sú to dobrodružné povahy, radi cestujú a objavujú. Ak je znamienko menšie a v tvare polmesiaca, uvedené vlastnosti sú ešte posilnené, ale ak sú znamienka veľké, prinášajú aj isté riziká pri dobrodružných výpravách, preto je namieste opatrnosť, aby sa vyhli zbytočným zraneniam.
 2. Znamienka v strede pravého ramena hovoria o množstve motivujúcej energie. Títo ľudia radi skúmajú, objavujú a väčšinu energie venujú svojej práci, hoci i na úkor rodinného a spoločenského života, čo môže viesť k finančným starostiam. Nevidia v tom nič zlé, najviac im záleží na profesionálnom úspechu. S inými nejednajú vždy úctivo, sú prchkí a netrpezliví, voči chybám iných extrémne kritickí, lebo vždy a všetko posudzujú podľa svojho nadania.
 3. Znamienka na konci ľavého ramena hovoria tiež o pracovnom úspechu, sú to vodcovské povahy najmä v povolaniach, ktoré súvisia s istou zručnosťou. Na tomto vedia dosiahnuť významné úspechy. Tie si vedia i patrične vychutnať. Sú obľúbení, priateľskí, zmysel pre humor im tiež nechýba. Svoje ekonomické postavenie si stále vylepšujú hlavne skvelými kontaktmi.
 4. Znamienka v strede ľavého ramena hovoria o nestálych ľuďoch, ktorí si nedokážu udržať žiadnu prácu a často sa sťahujú. Sú búrlivej povahy, radi sa hádajú, čo podrýva ich osobný život. Vo svojej podstate nie sú zlí, no ich prchkosť a fakt, že sa nevedia ovládať im dáva nálepku agresivity. Niekedy ich ovládajú závislosti, čo prináša podlomenie zdravia a často trpia bolesťami hlavy.

 

Podpazušie

Znamienka situované v podpazuší hovoria o nedostatku sebadôvery a mentálnej nestálosti. Rozlišujeme dva typy znamienok.

 1. Znamienka v pravom podpazuší alebo pod ním hovoria o ľuďoch slabšieho charakteru, ktorí ľahko podľahnú zlému vplyvu až do takej miery, že sa môžu dopustiť činov v rozpore so zákonom. Muži sú tiež násilníckejší voči ženám a deťom, kým ženy tohto typu sa častejšie dostávajú do vzťahov, ktoré totálne popierajú ich vlastné Ja, ak ich niekto správne nepodporí. V povolaní len málokedy dosiahnu vedúcu pozíciu vďaka nedôvere vo vlastné sily a schopnosti, boja sa chopiť zodpovedných úloh. Radšej poslúchajú príkazy, snažia sa ich plniť čo najlepšie, aby dostali pochvalu. Sú uzatvorení, nemajú veľa priateľov, bez podpory sa nevedia rozhodovať.
 2. Znamienka v ľavom podpazuší alebo pod ním svedčia o ľuďoch s ťažším detstvom. Ich životnú cestu už v počiatkoch ovplyvnili finančné problémy ich rodičov, domáce násilie a aj v dospelosti ich problémy neobchádzajú. Nemajú ľahký život, skôr je to boj o prežitie. Niekedy sa pokúsia vymaniť z dusivého prostredia. Príležitostne sa im to darí, no vyžaduje to od nich veľké úsilie, investície do štúdia a práce. Je to jediná cesta, ako vybŕdnuť z problémov. Vo väčšine prípadov títo ľudia ostávajú v bludnom kruhu života, do ktorého sa narodili. Vymaniť sa môžu len fyzicky, je to jediný spôsob novej cesty pre nich. Ak sú znamienka malé a svetlé, škodlivé vplyvy sa neutralizujú a do života prichádzajú pozitívne faktory, ktoré v prvom rade zvyšujú potrebnú sebadôveru, asertívne požiadavky, ľahší život a úspech v oblastiach života, ktoré predtým poznačoval neúspech.

 

Pridaj komentár