Žijete v karmickom vzťahu?

Ľudia často tvrdia, že ich vzťah je karmický napriek tomu, že nepoznajú správnu definíciu karmického vzťahu. Ako to vlastne je?

Karma je definovaná ako súhrn všetkých činov, ktorých sa duša dopustila, je to forma energie. Z fyziky vieme, že energiu nemožno stratiť, nanajvýš sa premení, ale nezničí. Príroda nepozná ničenie. Transformácia áno. Nie každý vzťah musí závisieť od karmy. Existujú rôzne formy karmy: osobná karma, rodinná karma, vzťahová karma atď. Ak ide o vzťah medzi dvoma ľuďmi, hovorí sa o „karmickom vzťahu“. Tu je však potrebné rozlišovať, ktorá karma oboch ľudí spája: pozitívna, negatívna alebo neutrálna.

Pozitívna karma sa vyvíja v priebehu 2 rokov, neutrálna forma karmického vzťahu trvá asi 6 rokov a pri negatívnom karmickom vzťahu trvá v priemere až 30 rokov, kým sa buď dvaja partneri nájdu, alebo dokonca aj nenájdu. Vzťahová karma je skúsenosť medzi dvomi dušami. Karma pozitívneho vzťahu je zriedkavá – iba maximálne 2% zo všetkých karmických vzťahov sú vzťahy pozitívne. Karma vzťahov je zvyčajne neutrálna (48%) alebo negatívna (50%).

Často sa človek musí zmeniť a prijať svet taký, aký je. Je potrebné prijať vesmírne zákony, hoci im človek nerozumie alebo ich nedokáže logicky odôvodniť, a ak ho skutočnosti zraňujú.

Rozdelenie vzťahov

Vzťahy ako také delíme na:

  • karmický vzťah, • karmické spojenie, • emočné spojenie,  • dualita duší.

Karmický vzťah sa chápe tak, že dvaja ľudia boli spolu v jednom alebo viacerých životoch, alebo boli vzájomnými partnermi.

V karmickom spojení jeden s druhým jednal, ale nie vždy bol jeho partnerom. Patria sem napríklad príbuzenské vzťahy matka – dieťa a súrodenec. Rodinná karma je súhrn všetkých skutkov, ktoré členovia rodiny spáchali za posledných sedem generácií. Nemôže ho upravovať jedna osoba; preto je to väčšinou spustené dlhšie. Rodinná karma sa skladá z pozitívnej (33%), negatívnej (33%) a neutrálnej (34%) karmy.

Pod emočným spojením sa rozumejú dve duše, ktoré sa navzájom sprevádzajú v mnohých inkarnáciách.

Pod dualitou duší sa rozumie rozdelená duša, ktorá sa rozdelila na dve časti a do dvoch osôb, pretože pôvodná duša sleduje niekoľko cieľov, ktoré v jednom tele nemôže zažiť. Tieto dve jednotlivé, väčšinou oddelené časti duálnej duše sa snažia navzájom nájsť. Vzťah nie je presne určený v tejto forme karmy.

Karmický vzťah

Tento vzťah pripomína gumičku natiahnutú medzi oboma karmickými partnermi. Prostredníctvom vzťahu sa vymieňajú energie oboch ľudí – takže jeden partner cíti, ako sa druhému darí. Nemôžete žiť spolu jeden s druhým, ale ani bez seba. Nemôžete partnera dostať von z hlavy, aj keď je už dávno od vás preč. Ľudia by sa mali väčšinou stretávať preto, aby sa naučili trpezlivosti, otvorili sa jeden druhému alebo sa zmenili. Každý karmický vzťah má teda svoje vlastné ciele.

Karmický vzťah je klasickou formou karmy. V karmickom vzťahu si duša stanovila rôzne ciele, ktoré sa potrebuje naučiť: Precvičujte si trpezlivosť, rozvíjajte city, prejavujte city, vyrovnávajte sa s problémami, nachádzajte sa navzájom. Karmický vzťah je vždy ťažký a bolestivý. Zmena karmy znamená konať pozitívne, nielen pasívne čakať. Po každej akcii – dobrej alebo zlej – nasleduje reakcia. V priebehu týchto rôznych životov pokračujeme v rozpracovávaní našej karmy, tak rozvíjame svoju dušu. Zlepšenie karmy dosiahneme prostredníctvom dobrých činov a skúseností.

Pre karmický vzťah je typické množstvo rôznych problémov medzi dvomi karmickými partnermi, ako sú emočné zranenia, strach a kamenisté cesty a útrapy života. Súčasťou takéhoto vzťahu sú aj opakované rozchody a znovunájdenie sa, často je možné pozorovať pomalý vývoj. Partneri nemôžu byť spolu, ale ani bez seba a často na seba myslia. Obaja cítia neopísateľnú vzájomnú príťažlivosť, majú pocit, že sa poznajú nesmierne dlho bez toho, že by o tom hovorili. Navzájom sa dopĺňajú.

Medzi oboma partnermi dochádza k neustálej výmene energie. Každý cíti, ako sa má ten druhý. Ak sa pokúsite ten pocit silno potlačiť, zvyčajne sa to nepodarí. Náhodné a spontánne stretnutia, ktoré ste nečakali, určite nie sú vôbec náhodou. Láska na prvý pohľad a veľký pocit dôvery tam boli od začiatku. Musia riešiť problémy z minulého života, pričom obaja partneri majú podobnú minulosť. Partneri sú často stále viazaní na staré partnerstvo a musia sa rozhodnúť, či ostanú v pôvodnom vzťahu, alebo z neho odídu. Podobné sú aj postavy a záľuby partnerov. Karmické vzťahy často vznikajú v súvislosti s prácou. Duchovné záujmy sú prítomné najmenej u jedného karmického partnera.

Ako funguje karmický vzťah, si možno predstaviť na príklade jablka, ktoré jedia obaja partneri. Jeden z partnerov zvyčajne zje väčšiu časť jablka ako ten druhý. Ak partner svoju polovičku už „zjedol“, je schopný pustiť karmu, nie však skôr. Karma je vždy o energiách. Predstavte si tieto energie, akoby sa medzi dvoma ľuďmi natiahla gumička. Ak sa jedna osoba nakloní dozadu, pružný pás sa stiahne. Toto napätie automaticky dáva druhého partnera do pohybu. Ak sa teda jeden opiera viac ako druhý, ten sa stáva aktívnym, koná, hľadá kontakt.

Karma je nenahraditeľnou súčasťou života, pretože ju nemožno jednoducho vyhnať. Je to preto, že človek je sotva schopný upustiť od nedokončenej a nevyliečenej karmy. Zároveň nie je dosť opatrný a predvídavý, aby si neprestával vytvárať stále novú karmu. Karmy sa môžete vo vzťahu vzdať, ale až po mnohých rokoch. Bohužiaľ iba vtedy, keď ste prežili karmu. Odstránenie karmy sa deje utrpením, vlastným prístupom a skutkami, to je trojica, nie je nič viac. Nech to znie akokoľvek zle, každý človek je v pozícii, aby denne pracoval na svojej karme, zlepšoval ju, lepšie spoznávala aby nemusel neustále budovať novú karmu.