Vzťahy ľudí podľa farby očí

Pozreli ste sa niekedy sami sebe poriadne do očí? Určite, ale dnes sa pozrieme na oči trošku inak. Budeme hodnotiť farbu očí z ezoterického hľadiska. V žiadnom prípade neodporúčame prekrývať pôvodnú farbu očí farebnými kontaktnými šošovkami.

Medzi chladné farby očí sa radí farba tmavomodrá, svetlomodrá a šedá. Títo ľudia sa musia snažiť o to, aby sa nestali bábkou v rukách iných ľudí. Sú to ľudia kreatívni a je im dovolené praktizovať takmer všetko, čo úprimne robiť chcú. U tejto farby očí nie je namieste obava odporu ostatných, pretože ľudia s inou farbou očí ochotne prijmú návrhy tmavo-modrookých, svetlo-modrookých a šedo-okých ľudí. Nie je možné im vnútiť svoje myšlienky, lepšie je ich urobiť zainteresovanými spoločníkmi.

Nemali by sa zriekať svojich úmyslov ak pocítia túžbu čosi prospešné urobiť. Mali by si vyberať partnera na základe intuície, nie logiky. Nikdy by nemali uzatvárať manželstvo bez lásky, pretože taký zväzok by im šťastie nepriniesol. Ak však už manželstvo uzatvoria, nemali by sa snažiť partnera prevychovávať, omnoho lepšie je v takomto prípade zamerať sily na upevnenie rodiny alebo na osobný prospech.

Ľudia s temno-hnedými očami potrebujú ako soľ lásku svetlo-okých ľudí. Dosiahnuť závislosť hnedookého človeka znamená naučiť sa uhádnuť jeho priania a zo zásady nehovoriť o svojich dohadoch. Nikdy nekritizujte takéhoto partnera, i keď je jeho chyba nad slnko jasná, skúste zobrať vinu na seba. Útok na hnedookého človeka musí byť rozhodný, omračujúci a vášnivý, len tak bude neskôr vaša snaha v láske ocenená, i keby jeho srdce malo patriť prechodne niekomu inému.

Manželstvo s hnedookým mužom žene prináša množstvo krásnych chvíľ, no časom aj rozčarovanie, lebo im silná mužská ruka akosi chýba.

Vzťah s partnerkou majúcou smaragdovozelené oči je ideálny, tieto ženy vedia temno-okým veľa odpustiť a prísť na pomoc, keď to potrebujú. Sú to ženy verné a spoľahlivé.

Ženy so svetlými očami a nepredvídateľným chovaním zeleno-oký partner unaví svojimi prísnymi pravidlami, no tento muž nikdy nebude žiadať viac ako sám vie dať.

Človek šedo-oký, či svetlo-oký alebo tmavo-modrooký nájde v šedo-okom partnerovi vynikajúceho milenca a spoľahlivého partnera. Činy šedo-hnedookého sú nepredvídateľné i pre neho samotného a ani nemajú logickú príčinnosť. Musíte byť dobrí hádankári, aby ste zistili, akou nohou ráno vstal z postele. Rovnako môže byť krotký baránok ako aj neľútostný tyran.

Udržať si človeka so šedo-zeleno-hnedými očami ide len tou najtvrdšou cestou, zasahujúcou niekedy až do jeho osobnosti. Ak sa s takýmto človekom stýkate a pokoríte ho (bystrým umom, nátlakom a bezohľadnosťou) aj tak nikdy nemôžete ostať spať na vavrínoch. Tvárte sa, že ste slabí a potrebujete jeho súcit. Musíte si s porazeným navonok vymeniť miesto. Inak vám utečie a bude vyhľadávať slabších partnerov.

Vzťahy ľudí s chladnou farbou očí (šedou, svetlo a tmavomodrou) s ľuďmi zeleno-hnedé oči prekvapujú svojou nestálosťou. Títo sú raz bezbranní, pokorní, no inokedy ľudí od seba doslova odvrhujú. Vyzbrojte sa preto trpezlivosťou. Neskôr určite prejavte svoju vôľu, rozhodnosť a presvedčivosť. Akákoľvek diplomacia sa vylučuje.

Hnedooký človek vo vzťahoch s inými ľuďmi využíva svoje tromfy – príťažlivosť, vrtochy a schopnosť čakať na vhodnú príležitosť. Ak to dokáže, jeho okolie sa mu rado podriadi. Nemal by sa dopúšťať žiadnych prehreškov v móde, neexperimentovať s frizúrou, nemal by používať hrubý slovník. Mal by sa snažiť zaujať práve vrtošivosťou, odmietnuť drahé a nechcené darčeky. Sú to ľudia smelí a na dosiahnutie cieľa nemusia vynakladať množstvá energie. Úspech k nim prichádza bez námahy. Za partnera by si mali vyberať len obetavého človeka.

Hnedookí získavajú lásku svetlo a tmavo-šedo-okých ľudí ťažko a ľahko ju aj strácajú. Šedo-oký rýchlo zistí, že je hnedooký všežravcom. Šedo-oký je impulzívny ale ak si hnedookého vyberie sám, môže byť ideálnym súputníkom životom. Ak sú mu drahé jeho city, potom mu to prinesie mnoho príjemného a ochráni ho to pred stratami a pohromami.

Hnedookí s hnedookými nie sú pre seba zárukou istoty. Takýto vzťah musí byť založený na tvorivej základni, ktorá jediná prináša kladné city a emócie. Výčitky tu miesto nemajú.

Od zeleno-okého hnedooký nemusí očakávať nerozumné emócie a rovnako sa nedočká ani sťažností na svoj egoizmus. Aby si v zeleno-okom získal spoľahlivého partnera, ktorý vezme na svoje plecia všetky starosti, musí hnedooký dodržiavať stanovené mantinely a nepísané pravidlá.

Šedo-hnedookí ľudia dokážu hnedookých doslova poblázniť svojim sebavedomím a sľubmi, na ktoré veľmi radi a veľmi rýchlo zabúdajú. Na dôvažok od svojho partnera vyžadujú splnenie nimi nesplnených sľubov. Strieda ta tu dookola sebaistota a štedrosť s pochybnosťami a lakomstvom. Nie je potrebné si to všímať, vyčkajte radšej na správnu chvíľku štedrosti, ktorú sporadicky potrebujú preukazovať. V tomto prípade je vhodné prijať dary.

Vo vzťahu s šedo-zeleno-hnedookými nikdy nevsádzajte na jednu črtu povahy, takíto ľudia si životného partnera vyberajú sami, no zároveň ho aj obviňujú za zničený život. Podobne ako magnety sa takíto ľudia rovnakou silou priťahujú ako odpudzujú až hnedooký začne hľadať útechu v náboženstve.

Hnedooký človek veľmi ľahko podľahne šedo-zeleno-okému, ktorý svojho partnera už nikdy neopustí ak si ho už raz podrobil. Opúšťať šedo-zeleno-okého sa nikdy nedá tajne, vždy je to „po taliansky“.

Ak sa hnedooký rozhodne žiť v spojení so zeleno-hnedookým, musí mať konzervatívne vrtochy a všetky chúťky pod kontrolou, nemal by si vymýšľať prekvapivé novinky.

Ak si zeleno-hnedooký obuje túlavé topánky, je nevyhnutné pred tým zatvárať oči a mlčky apelovať na jeho svedomie.

Zeleno-oký človek si musí uvedomiť, že jeho hlavným cieľom života je stotožnený sám so sebou vo všetkých sférach života, najmä s myšlienkami a činmi. Rád pracuje, od iných vyžaduje rovnaké spôsoby, no nikdy nechce viac ako je schopný dať sám.

Veľmi dobre poznajú svoje schopnosti ale rovnako dobre vedia rozoznať schopnosti iných ľudí. Ak ktokoľvek zodpovedá požiadavkám zeleno-okého, tak radšej sám utrpí porážku, než by mal byť poškodený jeho objekt lásky. K ľuďom, ktorí nezodpovedajú jeho predstavám sa často chová bezohľadne až natoľko, že si vytvára nepriateľov.

Zelenookí sú milovaní priateľmi hlavne kvôli spoľahlivosti, no nepriatelia ich nenávidia pre tvrdosť. Zeleno-okí sú viac rytiermi ako diplomatmi, preto by ani nemali stáť v čele veľkej hry aby nezasiahli do osudov ľudí, ktorých majú radi a rovnako by si nemali zahrávať s nepríjemnými jedincami. Tu je najvhodnejšia rola „nenahraditeľného druhého“, v ktorej vďaka pracovitosti a schopnosti súhlasu so samým sebou môžu zaistiť rovnaké, čo „prví“. To je pre nich dôležitejšie ako vodcovské ambície.

Zelenooký muž sa stará nielen o svoje deti ale o všetkých, na ktorých mu záleží. Zeleno-oká žena nechá všetko tak a ide na pomoc blízkemu človeku. Zeleno-okých sa mnohí obávajú, pretože mimoriadne rýchlo chápu a rozhodujú. V láske rovnako dávajú ako berú.

V kontakte s ľuďmi s chladnou farbou očí (šedá, svetlo a tmavomodrá) je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že sa veľmi rýchlo zorientujú v tom akí majú byť aby ich prinútili skákať tak, ako písknu. V pracovných vzťahoch je dôležité predstierať, že sú neprečítaní, v opačnom prípade si utrhnú presne to, čo potrebujú a zvyšok odhodia. V stave depresií nepotrebujú nijakú lásku. So šedo-okými nemá zmysel bojovať o vodcovstvo, pretože zeleno-okí v záujme dosiahnutia cieľa všetko prekonávajú aj kruto a hrubo. Ak zeleno-oký dôjde šedo-okému na pomoc v ťažkej situácii, šedo-oký ju prijíma s vďakou a na potrebnú dobu vodcovstvo odovzdáva dobrovoľne.

Pre zeleno-okého muža je ideálnou a mimoriadne príťažlivou partnerkou žena s tmavohnedými očami. Zeleno-oká žena vidí v mužovi s tmavohnedými očami symbol stálosti. Ak vzájomne na seba pôsobili príjemným dojmom, tento vzťah má veľkú perspektívu. Nemá zmysel, aby zeleno-okí uzatvárali seriózne vzťahy so šedo-hnedookými, pokiaľ títo nezvládajú po emocionálnom výbuchu ustúpiť.

Šedo-zeleno-hnedookí ako soľ potrebujú starostlivosť zeleno-okých partnerov. Pokiaľ však tento hľadí na ambície a obavy ako na hru, miluje ich a odpúšťa trucovité nálady a snahu vládnuť.

Šedo-tmavo-hnedooký človek má dostatok obdivovateľov, ktorí sa k nemu správajú úctivo a tešia sa ich priateľstvu. On sa však neponáhľa s nadväzovaním vzťahov. Jeho charakter je protichodný a nepochopiteľný. Raz túži vládnuť a inokedy byť celkom podriadený. Často býva rozčarovaný a preto má rád samotu. Uspejú u neho len ľudia chápajúci jeho nestálosť.

Najkvalitnejšie vzťahy ich čakajú s šedo-okými, šedo-tmavo-hnedookými, šedo-zeleno-tmavo-hnedookými a šedo-zeleno-okými jedincami. Šedo-tmavo-hnedookých ľudí nie je veľa a pokiaľ sa nájdu ako partneri, vyvolávajú obdiv. Jeden nad druhým striedavo máva zvláštnu moc.

Šedo-zeleno-hnedookí sú nedôslední vo svojich snaženiach a preto sa sami na seba hnevajú za svoju nedôslednosť a nerozhodnosť. Sú zmietaní protichodnými emóciami ako horkosť – radosť, skepsa – viera. Šedo-zeleno-okým ženám sa neodporúča nadväzovať seriózny vzťah s hnedookými, na šťastie by dlho čakali a bez záruky. Ideálne vzťahy majú len s rovnako-okými, maximálne s šedo-zeleno-okými, či zeleno-hnedookými.

Nápady šedo-zeleno-okých bývajú smelé a drzé, majú mimoriadne veľa energie a nie sú schopní hádať sa s ľuďmi, ktorých milujú. Najskôr hľadajú chyby u seba a aj sa obviňujú. Dobrú príťažlivosť nájdu u šedo-okých partnerov, no tieto vzťahy je nutné regulovať. Obaja sa budú snažiť očariť jeden druhého ale rovnakou silou budú kritizovať. Ideálnymi partnermi pre nich sú ľudia so zeleno-hnedými očami len vtedy, keď prižmúria obe oči nad rozdielnymi názormi a zvykmi jedinca. V prípade rovnakej farby očí u oboch partnerov s touto farbou hrozí zmena nálad, únava z partnera a túžba po kľude.

Človek zeleno-hnedooký je požadovačný a ak je ktokoľvek k nemu nepríjemný, vyžaduje prejavy ľútosti. V záujme tohto cieľa je ochotný dokonca pohŕdať vlastným prospechom a životom. Ak sa už dostane do takýchto situácií, cesta z nich je takmer nemožná. Pokoj duše je pre nich viac ako dôležitý. Bývajú vytrvalí a presní, od partnera vyžadujú veľmi veľa. Ľudí k sebe priťahujú vďaka osobnému kúzlu a títo dúfajú, že nájdu práve u nich vzácny kľud a všetky ľudské radosti.

Zeleno-hnedookého priťahujú šedo-okí, no ich pozornosť je možné získať len rozumnou cestou. V partnerstve so zeleno-okým sa zeleno-hnedooký musí zmeniť v pokornú figúrku a svoj idol nekonečne obdivovať. Spojenie so šedo-zeleno-hnedookými zaisťuje úspech a istotu, podobné je to i s šedo-zeleno-okými ľuďmi. Zeleno-hnedookí prinášajú teplo v rodinnom krbe len pri partnerovi s rovnorodými názormi.

Pridaj komentár