Vzájomné pôsobenie ľudskej aury

Najväčší vplyv na našu auru má jej vzájomné pôsobenie s aurami iných ľudí. Môže sa otvoriť mnohým vonkajším vplyvom, čo ovplyvní prúdenie energie v aure 

Kontakt s energiami iných ľudí sa deje neustále, pretože sa s ostatnými ľuďmi navzájom ovplyvňujeme. Takto sa denne mení naša aura, stávame sa na iných závislí a bohužiaľ dochádza k výmene negatívnych energií.

Väčšina energetickej interakcie aury sa odohráva v energetických centrách – čakrách. Čakry sú prijímacie a vysielacie stanice pri výmene energie. Aura môže sama premiešavať svoje energie, ale vtedy nedochádza k žiadnej skutočnej zmene energie v nej ani v čakrách. Aura sa sama nedokáže očistiť.

Medziľudské vzťahy

Ak človek začne hádku s iným, tmavočerveno hnedá energia veľkou silou vystreľuje z emočného centra (druhá čakra) k osobe, do ktorej kričí. Touto ničivou energiou je zasiahnutý a ak aj on reaguje hnevom, posiela túto nepeknú tmavočerveno hnedú energiu nazad tomu, kto hádku začal. V tomto okamihu ako lietajú rozhnevané slová a myšlienky, tak isto sa s nimi pohybuje nepekná, škodlivá energia, ktorá lieta z emočného do mentálneho centra, narúša úroveň myslenia a vyvoláva ďalšie deštruktívne zmeny, ktoré sa časom podpíšu na zdraví.

Možno neviete kričať, radšej mávnete rukou a ustúpite. Aj tak však bojujete v myšlienkach s dotyčným človekom a nepekná tmavočerveno hnedá energia prúdi medzi vami úplne rovnako, ako keby ste sa slovne osobne hádali.

Trápenie

Pri trápení a strachu je dominantnou farbou aury šedá. Nie je až tak ťaživá ako energia strachu, ale chronické trápenie sa v aure prejavuje šedými škvrnami. Niektorí ľudia majú zvyk trápiť sa, lebo sa domnievajú, že tak skôr dosiahnu svoj cieľ, že sa vlastne chránia alebo pripravujú na neočakávané udalosti. Trápenie človeka úplne energeticky vyčerpá, vyjadruje nedostatok duchovnej dôvery a viery. Ak sa veľmi trápime, blokujeme prúd svetla. Človek až príliš veľa očakáva a je kvôli tomu vystresovaný. Aj keď sa pred inými tvárite pokojne, vo vašom podvedomí a v aure energia trápenia je a tiež sama od seba neodíde.

Zradná solidárnosť

Napojiť sa na škodlivé energie iných ľudí je veľmi ľahké. Môže to spôsobiť doslova spúšť na našom emočnom tele ale aj v celom živote. Otvárate sa negatívnym vonkajším vplyvom, ktorými je zasiahnuté celé aurické pole. Platí to najmä pri zradnej solidárnosti v emočnej oblasti. Napríklad môžete byť pokojní, no priblíži sa k vám nervózny človek, ste voči nemu otvorení a už máte jeho nepokoj vo svojej aure. Ľahko sa to prihodí, ak sa jedná o blízkeho človeka, ktorého máte radi (manžel, manželka, deti, priatelia), všetci, s ktorými ste spojení sympatickým putom, ste spojení aj emocionálne.

Tento prenos emócií prebieha veľmi rýchlo a v tomto prípade je myslenie zapojené len málo. Vaša aura je však plná nečistých škvŕn.

Emocionálne ostreľovanie

Emocionálne ostreľovanie je ovplyvňovanie vonkajšími emocionálnymi energiami, ktoré nemajú s vami nič spoločné a môže pochádzať z akéhokoľvek zdroja. Na svete je mnoho emočných vplyvov, s ktorými ste spojení. Ostreľovanie môže byť aj úmyselné, keď je negatívna energia zameraná priamo na vás. Ak vás ktosi pre niečo nemá rád alebo vás nenávidí, vysiela k vám prúd negatívnej emočnej energie, ktorú ľahko zachytíte a absorbujete ju do aury. Nemôžete ani tušiť, čo od vás chcú iní a ani to, prečo vás ostreľujú. Ak si nedávate pozor, nijako nečistíte svoju auru, váš stav sa celkovo zhorší. Čistením aury odstránite toto emočné ostreľovanie a vyhnete sa zbytočným problémom.

Uviedla som len pár príkladov ako ľahko sa aura zakalí škvrnami. Ak s tým nič nerobíte, netreba sa čudovať chorobám, biede, nezamestnanosti, samote a mnohým ďalším problémom v živote.

Našťastie je tu riešenie rýchleho čistenia vašej aury pomocou Magických aurových olejov. Ako bonus dostanete skvelé rady, aby ste zo svojich problémov konečne vykročili na cestu radosti, lásky, šťastia a zdravia.

Pridaj komentár