Významná zmena Lunárnych uzlov

  1. 7 severný uzol vstupuje do Barana a južný uzol do Váh na 18 mesiacov.

Lunárne uzly v Blížencoch a Strelcovi (2020-2022) boli obmedzením pohybu pre Covid, najmä v medzinárodnej mobilite (Strelec), ako aj zmeny v spôsobe života (Blíženci).

Začiatkom r. 2022 Lunárne uzly prešli do Býka a Škorpióna. Južný uzol v Škorpiónovi priniesol energetickú krízu. Energie sa stali vzácne. Energia a zdieľané zdroje sú témami Škorpióna, čo viedlo k inflácii. Býk vládne peniazom a fyzickým zdrojom.

Južný uzol signalizuje problém a severný uzol hľadá riešenie. Takto spolupracujú Lunárne uzly. Len preto, že severný uzol znamená „viac“ neznamená, že je zásadne pozitívny, rovnako južný uzol nie je zásadne negatívny.

„Viac“ znamenalo vyššiu infláciu, väčší chaos a zahltenie. Lunárne uzly majú spolupracovať, dopĺňať sa, sú evolúciou duše.

Spúšťač tranzitu je vždy južný uzol. Niečo prestane fungovať a treba čosi urobiť, zamestnať Severný uzol. Južný uzol je to, čo treba vyriešiť. Problém južného uzla riešime severným  uzlom. Ak vyriešime problém južného uzla cez severný, výsledkom je južný uzol, dozrievajúca karma, v dobrom aj v zlom.

Lunárne uzly sú miestom, kde chceme nájsť rovnováhu medzi starým a novým. Lunárny uzol v Blížencoch-Strelcovi znovu objavil mobilitu a vzdelávanie. Lunárne uzly v Býkovi-Škorpiónovi pretvorili ekonomiku.

Severný uzol v Baranovi, južný uzol vo Váhach

Tentoraz sú veci osobné. Baran a Váhy sú osou „ja“ versus „ty“. Baran – Váhy sú osou vzťahov, osou identity, nič nás neformuje viac ako naše blízke vzťahy. Južný uzol vo Váhach upozorní na problém, ktorý treba vyriešiť. Kde sme príliš ústretoví, kde sa príliš staráme o to, čo si o nás myslia iní, kde nechávame veci nevypovedané len preto, že neznášame konflikty, kde sa strácame len preto, že je ľahšie robiť „my“ ako „ja“?

Čo vidíme je stagnujúca, tieňová stránka Váh. Na ohľaduplnosti nie je nič zlé. Na uprednostňovaní vzťahov tiež. Na harmónii a pokoji detto. Problém je, keď to robíme polovičato. Tieňová stránka Váh je nedostatok rovnováhy na osi Váhy – Baran.

Nehovoríme a nenecháme partnera prekonať zlé správanie preto, že sme spokojní v danom stave. Nebudem sa zaoberať bolesťou konfliktu, negatívnymi pocitmi, ktoré nakoniec prídu, ak sa k problému postavím – namiesto toho privriem oči a poviem si, že vždy konám dobro pre iných. Na vine je vždy ten druhý a za to sa skrývame a máme zo seba dobrý pocit. Šetrí to energiu (riešenie konfliktov vyčerpáva). Nepriznáme si, že MY sme zdrojom našej vlastnej biedy.

Nie preto, že ten druhý je bezchybný. Ale preto, že jediný človek, nad ktorým máme kontrolu, sme my sami. Je na nás, čo tolerujeme a čo nie. Je povinnosť stavať hranice, očakávania a riadiť sa tým, čo je pre nás dôležité. Riešením problému južného uzla vo Váhach je severný uzol v Baranovi : mať odvahu získať späť svoju identitu.

Čo treba riešiť

Stanovujte si hranice, robte rozhodné kroky. Hovorte pravdu, hoci to vedie ku konfliktu. Aby sme našli dlhý mier, niekedy musíme ísť do vojny. Keď oba uzly spolupracujú, získate osobný rast, tvorivú spoluprácu, vzájomný rešpekt a rovnaké dávanie a prijímanie vo vzťahoch. Máte silný zmysel pre seba bez ohrozenia harmónie vzťahov.

Vzťahy, partnerstvá a spojenectvá bez zdravých základov a úcty, skončia prirodzene. Všetky vzťahy a spojenectvá so zdravými základmi, budú znovu objavené, aby našli spravodlivejšiu, obojstranne výhodnú spoluprácu. Samostatné subjekty, ktoré majú niečo spoločné a sú ochotné spolupracovať, spoja sily

Na globálnej úrovni dôjde k reštrukturalizácii niektorých partnerstiev, globálnych organizácií alebo obchodných dohôd. Niektoré subjekty, organizácie alebo geografické regióny sa budú snažiť o nezávislosť. Ostatní môžu nájsť nové spojenectvá.

Na individuálnej úrovni prebudujeme vzťahy na verziu toho, kým sme ako jednotlivci. Môžeme nájsť veci, ktoré sa nám na iných nepáčia, sú však tým, čo sa nám na nás samých nepáči. Severný a južný uzol ukážu na rozdiel medzi kompromisom a obojstranne výhodným spojenectvom. Pri kompromisoch strácame čosi dôležité, čo si vážime, čo nás z dlhodobého hľadiska necháva prázdnymi a vyčerpanými. Keď hľadáme rovnováhu, niečo získame vzťahmi s inými. Celok je väčší ako súčet jeho častí. Najprv musíte vedieť, čo chcete, aby dar nevyšiel nazmar. Takmer všetky sklamania v živote a vzťahoch, pramenia z nedostatku sebapoznania. Keď poznáte seba a viete, čo chcete, je pre iných príťažlivé. Potom pritiahneme správneho partnera. Teraz treba prehodnotiť náš prístup, je čas na trochu reflexie a očisty.

Retrográdna Venuša môže priniesť zmeny v prioritách, hodnotách a vzťahoch. Často sa zmení názor, efekt bude dramatickejší. Do pozornosti sa dostane viac karmických vecí. Postavenie planét tlačí zaoberať sa vecami, ktoré sme nikdy nechceli riešiť. Je to kozmická výzva uvoľniť kostlivcov v skrini a hlboko zapletenú generačnú karmu, ktorá nás drží uväznených vo vzťahových modeloch, ktoré už neslúžia nášmu príbehu rastu.