Vplyv rastlín na rozvoj človeka, časť 9.

Kvetiny patriace pod astrologické znamenie Škorpión odhalia závoj nadprirodzeného a mystiky, ktorá nás vždy pútala 

Rastliny znamenia Škorpión

Charakter rastlín tohto znamenia je biblicky spojený s hadom – pokušiteľom a preto väčšina z nich má príťažlivý vzhľad, no ukrýva v sebe smrteľný jed, je červivá alebo omamne vonia. Rastliny v sebe obsahujú množstvo vody a majú ostne. Na pestovanie sú veľmi náročné. Tieto rastliny nám vždy poodhalia nadpozemský a neviditeľný svet.

Rastliny určené pre Škorpióna

Púštny kaktus, Durman, Dracena pravá, Oleander obyčajný, Aloe, Gynura, Tigrie papuľky, Bergerova opuncia, Grusonov echinokaktus, Cereus peruánsky, Smrdutka, Orostachys, Gynusa sarmentosa.

Púštny kaktus

Vplyv na vnútorné ovzdušie: Všetky druhy týchto kaktusov zachytávajú v atmosfére záblesky citov, preto by mali byť umiestnené tam, kde prebývajú nervovo labilní ľudia, ktorých reakcie a jednania sú nevyspytateľné. Najviac prospešné sú v blízkosti ľudí trpiacich náhlymi výbuchmi hnevu, zúrivosti, vášne alebo sa v nich inak prejavujú silné emócie. Takéto nečakané prudké citové vzplanutia môžu prepáliť štruktúru atmosféry, no kaktusy v sebe zbierajú, pohlcujú a dusia energiu rozbúrených emócií a chránia tak ovzdušie v našich príbytkoch pred neviditeľnými zraneniami, ktoré však citliví ľudia vždy vnímajú. Vysoké kaktusy pohlcujú energiu citových výbuchov navonok pokojných a vyrovnaných ľudí. Kaktusy v tvare gule chránia atmosféru pred prchkosťou svojimi ostňami, kaktusy so stonkami článkovitých tvarov, eliminujú energiu, ktorú zo seba šíria ľudia čo kričia o ničom, ale potrebujú stále kričať.

Vplyv na citové prežívanie: Pichľavé kaktusy zadržujú energiu urážlivých a hanlivých slov, všetkého príkoria, svárov a pomstychtivosti. Bránia nám žiť s pocitom krivdy na duši. Aký kaktus si teda vybrať? Článkovitý kaktus je vhodný pre toho, kto sa uráža kvôli jedinému krivému slovu, guľatý zas tam, kde sa sypú nemiestne poznámky a kaktus v tvare stĺpu je vhodný na miestach, kde sa dejú opovrhnutia hodné skutky. Tučný kaktus likviduje energiu pomstychtivosti, dokonca i túžby po nej. Kaktusy dokonca pritiahnu, očistia a zbavia priestor od energie nečistých síl, ktoré škodia človeku, je to bojovník so zlými duchmi. Umiestnite ho v tomto prípade ku vchodovým dverám či oknám, teda na miesta ľahkých prienikov nečistých energií. Kaktus vás z ich područia oslobodí. Kaktusy nás učia tolerancii a znášanlivosti, v ich prítomnosti vieme viac rešpektovať názory iných ľudí ale aj vymaniť sa z víru vášní. Sú vhodné i pre citlivých ľudí, pri nich dokážu riešiť svoje najťažšie momenty života a zapájajú do riešení i rozum.

Vplyv na zdravie: Vo vnútri dužinatý kaktus a navonok s ostňami nás chráni pred prudkou bolesťou, ktorá je spojená so zápalovými procesmi tela, najmä zápalmi v pohlavných orgánoch, nakoľko im vládne Škorpión. Prítomnosť kaktusu v príbytku ochráni i pred podráždením tkanív týchto orgánov.

Dracena pravá

Vplyv na vnútorné ovzdušie: Dracena vylučuje pryskyricu pripomínajúcu slzy stekajúce po stonke. Je to plač nad zlobou a vlastnou zraniteľnosťou a kvetina pohlcuje myšlienkové a citové energie ľudí, ktorí trpia nedostatkami a slabinami svojej povahy, chráni ich pred zničením seba samého. Ak u nás prevládajú škodlivé myšlienky na seba, ich energia splýva s ovzduším, brzdí náš rast, i rast ľudí v priestore. Pri Dracene naša nespokojnosť nemá šancu preniknúť do atmosféry, nezabráni rozvoju ľudí v blízkosti, nepripustí škodlivé reakcie spojené s energiou myšlienok, slov o vlastných nedostatkoch s energetikou ovzdušia. Kvet teda chráni ľudí pred utopením sa v prúde pesimistických myšlienok na vlastnú adresu.

Vplyv na citové prežívanie: Slzy roniaca Dracena zmäkčuje stvrdnuté srdcia a je užitočná pre všetkých panovačných jedincov, ktorí sa nevedia vcítiť do iných. Posilňuje teda našu všímavosť. Okrem toho listy kvetu vedia dodať človeku a jeho hlasu vierohodnosť, naučí ho rýchlo nájsť potrebné slová a jasnejšie vyjadrovať svoje myšlienky. Ak sa neustále veľmi ponáhľame, robíme príliš veľa zbytočných pohybov, i tu tento kvet rád pomôže. Účelnosť pohybov sa zjednoduší a budeme i precíznejšími. Kvet dokonca opravuje deravú pamäť človeka, vie i stabilizovať obchodné záležitosti, pomáha dosiahnuť pevné pracovné postavenie v obchodovaní a stály zisk. Dracena je svojou ďalšou energiou prospešná pre uzatvorených ľudí, sústredených buď na seba alebo na zaujatie prácu. Pomáha človeku roztriediť si svoje myšlienky a zážitky, podnecuje ho k neustálemu učeniu sa. Jemným spôsobom vytvára v človeku pocit bezpečia, likviduje strach z nepoznaného a pocit samoty.

Vplyv na zdravie: Dracena je mimoriadne vhodná pre športovcov a umelcov, napomáha udržiavať ohybné telo. Okrem toho pomáha znižovať v tele ukladanie solí a zmierňuje reumatické bolesti. Má nezanedbateľný vplyv na našu kostrovú a svalovú sústavu.

Oleander obyčajný

Vplyv na vnútorné prostredie: Oleander je síce presýtený jedovatou šťavou, no vie pohlcovať z prostredia energiu myšlienok, ktoré človeka lákajú spríjemňovať si život vínom, cigaretou, prípadne inou drogou. Je priam nepostrádateľný v príbytku fajčiarov a alkoholikov, pomáha človeku zabúdať na škodlivé návyky, prebúdza v ňom motiváciu k užitočným činnostiam. Pohlcuje aj energie zlomyseľných želaní a dodáva priestoru energiu lásky.

Vplyv na citové prežívanie: Jedovatá šťava prúdi len stonkou Oleandra, preto je schopný mierniť nebezpečné, jedovaté rozpoloženie človeka ako napr. surovosť, citový chlad, diktátorské sklony. Zbavuje neslušného vyjadrovania, túžby porúčať iným, vie zbaviť i útlaku. Je mimoriadne vhodný pre šéfa, ktorý sa neustále rozčuľuje, ale i zákonodarcom, kontrolórom a ďalším osobám, ktoré slúžia spoločnosti. Prítomnosť Oleandra pomáha rozvíjať osobitý zmysel rozlišovať čestných ľudí od nepoctivých a nebezpečných. Kvetina je i cieľavedomá, pomáha človeku ísť rýchlo dopredu a počínať si na ceste k budúcnosti priamo a rovno. Preto sa zíde tým, ktorí ešte nenašli svoj životný cieľ a smer.

Vplyv na zdravie: Oleander pomáha čistiť organizmus človeka, vie na seba viazať škodlivé látky a celkovo urýchľuje proces čistenia pri detoxikáciách.

Tigrie papuľky

Vplyv na vnútorné ovzdušie: Mäsité listy kvetiny sú podobné zubatým čeľustiam a ukrývajú v sebe schopnosť čistiť atmosféru od energie zlomyseľných myšlienok a slov. Preto by Tigrie papuľky mali byť umiestnené tam, kde zlomyseľné slová lietajú vzduchom ako oštepy, zraňujú ľudí v okolí i štruktúru priestoru, oslabujú jeho energiu a odoberajú silu človeku. Chránia poriadok v ovzduší, pohlcujú vyrieknutú i skrytú zlobu.

Vplyv na citové prežívanie: Kvetina svojimi zubatými listami čistí priestor a vedomie človeka od hnevu a všetkého čo ho zatemňuje a bráni dosiahnutiu jasnosti. Vedia ľudí naladiť na predmet svojho záujmu, umožnia, aby sme sa sústredili a zapojili do riešení jasný rozum. Kvetinu by mal pestovať ten, kto chce a potrebuje rozvíjať svoje rozumové a analytické schopnosti, i logické myslenie. Ak viac uprednostňujete rozum pred citmi, potom Tigria papuľka nie je pre vás vhodná. Je určená citlivým a emočne zraniteľným ľuďom.

Vplyv na zdravie: Tigrie papuľky svojou prítomnosťou chránia ľudí pred zápalovými procesmi v organizme a najmä v orgánoch, ktorým vládne astrologické znamenie Škorpión – teda pohlavným orgánom a konečníku.

 

Pridaj komentár