Vplyv rastlín na rozvoj človeka, časť 8.

V čom sú nám nápomocné rastlinky patriace astrologickému znameniu Váhy? Aké energie v príbytkoch dokážu eliminovať? 

Rastliny znamenia Váhy

Venuša obdarovala rastliny tohto znamenia úžasnými kvetmi i plodmi, nechýba silná stonka a listy bývajú sfarbené melírom, zahalené tajomstvom kúzla. Všetky posilňujú partnerské a medziľudské vzťahy, elegantný vkus a estetiku. Majú aj nezanedbateľný vplyv na učenie. Ak vám chýba harmónia, ste unavení hádkami doma či na pracovisku alebo chcete svoj cit pre vkus doviesť k dokonalosti, zadovážte si niektorú z kvetín patriacich astrologickému znameniu Váhy.

Rastliny určené pre Váhy:  Azalka indická (biela), Ananás chocholatý, Vianočný kaktus, Ozdobná chillipaprika, Kladivník, Drobnokvetá chryzantéma, Arália japonská, Hortenzia veľkolistá, Ľalia, Ibišek, Otočník záhradný, Krotón.

Vianočný kaktus

Vplyv na vnútorné ovzdušie: Tým, že kvetina kvitne v studenom decembri, akoby odovzdávala nehu a krásu krátkym a ponurým posledným dňom konca roka. Pretvára ovzdušie príbytkov a je užitočný najmä tam, kde sa zdržiavajú bezohľadní a drsní ľudia, neustále sa snažiaci o prevahu nad inými s cieľom podriadiť si každého v okolí. Vianočný kaktus pohlcuje a mení energiu bezohľadnosti a zloby. Prospešný je i v obydlí, ktoré často navštevujú hostia a samotní domáci nie sú príliš pohostinní alebo sa nevedia o hosťov dostatočne postarať. Vianočný kaktus naplní atmosféru láskavou a dobrosrdečnou náladou, ľudia pocítia náklonnosť a vytvoria sa medzi nimi srdečné väzby.

Vplyv na citové prežívanie: Kvetina vyvoláva v človeku milú a vľúdnu náladu, prebúdza dobrosrdečnosť duše, nabáda k záujmu o iných. Mali by ho pestovať ľudia zahľadení do seba a tí, ktorých príliš nezaujímajú  problémy iných a nesnažia sa im porozumieť. Vianočný kaktus dokáže pretvoriť každú odmeranú povahu, dáva jej iskru človečenstva. V jeho prítomnosti sa aj to najzatvrdnutejšie srdce taví a plní teplom, svetlom. Dokonca i všetci suchári sa začínajú chovať prívetivejšie a vypočujú si problémy iných s úprimnou snahou pomoci. Kvet je vhodný aj do pracovní psychológov a všade tam, kde ľudia komunikujú. Je prospešný v blízkosti tanečníkov a umelcov rôznych žánrov. V jeho prítomnosti aj ťarbavejší človek pochytí ladné pohyby.

Vplyv na zdravie: Vianočný kaktus podobne ako všetky kvetiny astrologického znamenia Váhy nás chráni pred ochoreniami spojenými s obličkami, nadobličkami a močovým mechúrom. Nezanedbateľný vplyv má kvet i na kosti a hlavne ohybnosť tela, pomáha predchádzať ukladaniu solí, čo má okrem iného na svedomí aj dnu.

Chryzantéma drobnokvetá

Vplyv na vnútorné ovzdušie: Chryzantéma ako jedna z najobľúbenejších izbových rastlín nielenže upúta množstvom príjemne voňajúcich kvietkov, ale aj dáva do rovnováhy vnútornú atmosféru príbytkov. Pestujte ju tam, kde sa stretáva rozum s citmi, kde sa ťažko rozhoduje medzi racionálnym uvažovaním a intuíciou. Chráni atmosféru pred záchvevmi vznikajúcimi pri váhavosti, v jej prítomnosti človek nezvykne náhle meniť svoju náladu, povzbudzuje sebavedomie.

Vplyv na citové prežívanie: Vyrovnaná chryzantéma vytvára v človeku harmonickú náladu a zároveň nastoľuje vnútornú rovnováhu v myšlienkach i citoch. Prospieva i tomu, kto má problémy so svojou sexuálnou orientáciou. Pomáha rozvíjať chýbajúce vlastnosti oboch pohlaví – mužom pridáva na sile ducha a ženám nežnosť a pôvab. Ľuďom sexuálnych menšín dáva šancu cítiť sa skutočnými mužmi a skutočnými ženami, pomáha im ujasniť si svoju sexuálnu orientáciu. Chryzantéma pomáha silným osobnostiam vo vzájomnej komunikácii, rozvíja toleranciu k iným i snahu porozumieť svojmu partnerovi. V jej prítomnosti každý prekonáva svoj egoizmus a učí sa načúvať iným. Jej energia je prospešná aktívnym, pracovitým a tvorivým ľuďom. Je užitočná tam, kde sa stretávajú viaceré silné osobnosti. Pri kvetine dokážu zažiariť spoločne a bez toho, aby si prekážali a vzájomne sa dusili.

Vplyv na zdravie: Základnou vlastnosťou chryzantémy je schopnosť vytvárať rovnováhu, čo je mimoriadne prospešné najmä pre nervovú sústavu a obličky, ktoré v ľudskom tele odrážajú princíp rovnováhy. Žiarivé kvietky chryzantémy zlepšujú stav srdcovo – cievnej sústavy a chránia organizmus pred prechladnutím.

Arália japonská

Vplyv na vnútorné ovzdušie: Je to nádherná, veľká kvetina, ktorá len málokedy kvitne, no i napriek tomu čistí ovzdušie našich príbytkov od energie zádumčivých slov a myšlienok. Je vhodná ako spoločník mimoriadne citlivých ľudí so sklonom k pesimistickému vnímaniu života s videním neradostnej budúcnosti. Arália je prospešná i tam, kde takýto človek nechodieva často. Duch rastliny akoby lietal a zbieral ťažké energetické chumáče pesimizmu. Tým vlastne chráni všetkých pred ťažkou trudnomyseľnosťou aj pred udalosťami s ňou súvisiacimi – pred nadávkami, hádkami, rozbíjaním riadov i pred fyzickými trestami detí a zvierat.

Vplyv na citové prežívanie: Dospelé listy Arálie sú 7-dielne a číslo 7 je i poradovým číslom astrologického znamenia Váh. V listoch kvetiny je energia schopná ovplyvňovať problémy v partnerských vzťahoch, prepožičiava schopnosť načúvať partnerovi a predviesť sa v priaznivom svetle, ale vie byť nápomocná aj pri podporovaní manažérskych schopností človeka. Ak chcete podnikať alebo už podnikáte, určite si zadovážte Aráliu. Pomôže vám rozvinúť vlastnosti diplomata, ktoré vám následne dodajú takt vo vyjadrovaní sa v práci ale aj v osobnom živote, pretože človek by sa mal vedieť kontrolovať vo všetkých sférach svojho života.

Vplyv na zdravie: Vzdušná Arália zmierňuje chronické ochorenia, pretože znamenie Váhy sú znamením rozhodným a konzervatívnym. Ide predovšetkým o chronické nemoci obličiek, nadobličiek a močového mechúra. Všetky tieto orgány sa zvyknú ozvať práve vtedy, ak máme problémy vo vzťahoch všeobecne – partnerských, priateľských, rodinných a pracovných.

Hortenzia veľkolistá

Vplyv na vnútorné prostredie:  Potreba polotieňa a hojnej zálievky u Hortenzie svedčí o citlivom ale pružnom charaktere kvetiny, ktorý jej umožňuje zbavovať prostredie okolo seba energie ťažkých emócií a citov – závisti, žiarlivosti, opovrhovania a zlej nálady. Odľahčujúci vplyv Hortenzie je prospešné pre každý príbytok, pretože zlá nálada občas potrápi každého človeka.

Vplyv na citové prežívanie: Hortenzia je mimoriadne prospešná pre všetkých, ktorí zvyknú mávať často hlavu v oblakoch a nemajú zakódovaný zmysel pre realitu, sú celí poplašení, ale je nápomocnou aj pre prízemných ľudí, ktorí občas stoja nohami na zemi, no nedokážu sa poriadne narovnať. Hortenzia pomáha v človeku vyvažovať zemskú účelnosť a vzdušnú snivosť.

Vplyv na zdravie: Zásluhou silnej zemskej Venuše – planéty krásy a citov pomáha Hortenzia človeku skrášľovať jeho telo. Ak máte v dome Hortenziu, ľahšie viete odolať vábeniu konzumácie sladkostí a ťažkých jedál, kvetina vás bude ovplyvňovať energiami striedmosti ale aj pohybu.

 

Pridaj komentár