Vplyv rastlín na rozvoj človeka, časť 1.

V Rybách najvyváženejšie prejavuje svoje vlastnosti krásna Venuša, ktorá tiež obdarúva niektoré rastliny aromatickou vôňou či krásnymi kvetmi.

Rastliny určené znameniu Rýb: akvarijné rastliny, šachor rozložitý, ťahavá cibuľa, parožnatka veľká, ťahavý fikus, palma orechová, orchidea, vonné muškáty, pimula, zádušník brečtanovitý, tučnolist, hypocyrta, papyrus, slezinník, siderasis fuscata.

Ryby sú najskúsenejšie a najoduševnenejšie a najviac zo všetkých znamení sa priblížili k pochopeniu božích zákonov. Rastliny tohto znamenia pomáhajú človeku rozvinúť v sebe duchovnú stránku života, odpútať sa od bežných starostí, preto nie je na škodu, aby Ryby mali niektorú z menovaných rastlín vo svojom príbytku.

Šachor rozložitý

Vplyv na vnútorné ovzdušie – tento kvet má pozoruhodné, strapaté listy a vládne im Merkúr. Je prospešný v príbytku, kde sa veľa hovorí. Listy šachora sú rozdelené na úzke čiarky, je určený pre toho, kto veľa hovorí o všetkom možnom, často mení témy a nemôže sa sústrediť na jednu vec. Zvuk uvádza vzduch do pohybu, ak bol zvuk prázdny aj pohyb prebehne naprázdno a len odoberie ovzdušiu energiu. Preto môže byť energia príbytku značne vyčerpaná, čoho dôsledkom je citové a fyzické vyčerpanie domácich príslušníkov. Šachor je schopný chrániť priestor pred prázdnymi zvukmi, udusí v sebe prázdny tón, ochráni atmosféru domu a jeho obyvateľov pred vyčerpaním. Čistí energiu priestoru od energie myšlienok, slov a citov prešibaných ľudí, ktorí denne premýšľajú ako koho napáliť. Ak je lží a klamstiev v dome veľa, šachor si s nimi určite poradí.

Vplyv na citové prežívanie – Merkúr ako vládca listov šachoru riadi mnohé životné kroky človeka vrátane základného vzdelania, rastlina pomáha získavať rôznorodé ale povrchné znalosti a je vhodná pre toho, kto chce v krátkom čase získať predstavu o mnohých odboroch učenia. Mal by ho mať pri sebe ten, kto nemá čas študovať o hĺbky, ale jeho práca ho núti neustále sa vzdelávať, sledovať vývoj a čerstvé informácie. Tie pomáha zachytávať priam za pochodu. Šachor je dobrý pre toho, komu sa nechce učiť a preto je aj vhodný v školských triedach.

Šachor ako rastlina vyžaduje veľa vody, koreň je spojený so zemou a voda symbolizuje city, slzy i príkorie. Preto šachor pomáha tomu, kto sa sužuje v živote a jeho pozemské trápenie je spojené so slzami. Rozvíja aj kladný vzťah k práci, pomáha človeku nájsť sa v povolaní aby ho vykonával s láskou. Mení náladu plnú sĺz s umením predvídať budúcnosť a správnosť nášho snaženia. Rozvíja intuíciu na fyzickej úrovni a preto človek začína cítiť, čo ho čaká a ako sa má chovať, aby sa vyhol problémom. Pomáha človeku vedieť vyjadriť srdečnosť a úprimnosť.

Vplyv na zdravie – šachor čistí orgány, ktorým vládnu Ryby, teda endokrinnú,  lymfatickú sústavu a krvnú plazmu. Ryby riadia i spánok a šachor by mal mať v spálni ten, kto potrebuje spať 10 i viac hodín, kto chrápe a hovorí zo sna.

Orchidea

Vplyv na vnútorné ovzdušie – Orchidea je najpôvabnejšia izbová rastlina, jej krása bude človeka zušľachťovať, harmonizovať. Mali by ju mať v izbe depresívni ľudia, ktorí strácajú chuť do života a sú citovo prázdni. Priestor, v ktorom je orchidea priam koná zázraky a nabáda ľudí k tvorivosti, k radostným a jasným myšlienkam i pocitom.

Vplyv na citové prežívanie – na našu náladu kvety orchidei pôsobia nevtieravo, nepozorovane. Farba kvetov napovedá, akým smerom by sme mali zamerať svoje aktivity. Biela podnecuje k poctivej, presnej práci, preto ju možno darovať maliarom, hudobníkom, básnikom ktorých diela nesálajú teplom a svetlom ale sú naplnené smútkom, ponuré a vzdialené od dokonalosti. Žlté a oranžové kvety inšpirujú tých, ktorých práca baví, tmavo červené nútia človeka pracovať rýchlejšie a bez zbytočného premýšľania.

Vplyv na zdravie – orchidea pôsobí na zdravie človeka podobne ako homeopatia.  Nech si ju zadováži ten, kto potrebuje zlepšiť činnosť všetkých orgánov a nenechá bez povšimnutia ani jednu svoju bunku.

Tučnolist

Vplyv na vnútorné ovzdušie – Tučnolist neutralizuje napätie v priestore, ktoré vzniká z veľkej citlivosti a zlej nálady. Vnútorné pnutie zmierňuje aj okolo ľudí, ktorí sršia nápadmi, ale nedokážu ich zrealizovať. Pomáha harmonizovať zaneprázdnených ľudí a neposedné deti.

Vplyv na citové prežívanie – Tučnolist nielen očisťuje prostredie ale má schopnosť meniť citové rozpoloženie človeka, vyrovnáva jeho psychické napätie spojené so snahami. Je prospešný vtedy, ak má človek pri rozhovore s inými negatívne pocity a hovor je spojený s nepríjemnosťami. Zmierňuje nervozitu, tlmí nesympatiu a averziu, učí ako sa ľahšie postaviť k svojim a cudzím neúspechom, uľahčí uvoľniť sa.

Vplyv na zdravie –  Rastlina neutralizuje fyzické napätie a je vhodná pre toho, kto je celý deň na nohách a večer cíti napätie v svaloch. Tlmí kŕče a po fyzickej práci v jej blízkosti sa človek cíti podstatne menej unavený.

Siderasis fuscata

Vplyv na vnútorné ovzdušie – Táto nízka a zaujímavá rastlina zmierňuje konflikt protikladov v ovzduší, teda silné túžby a neschopnosť ich uskutočniť. Potlačuje aj energiu sentimentálnej nálady, upokojuje atmosféru priestoru, vytvára útulné prostredie a vnáša do neho stálosť.

Vplyv na citové prežívanie – rastlina je užitočná tam, kde sú pospolu ľudia protichodných živlov a ktorí potrebujú duševnú podporu. Pomáha citlivým čeliť krivde, zlej nálade, vymaniť sa z vleku ťažkých udalostí. Človek pri nej získava stabilitu, istotu a nikdy ho nezastavia prekážky.

Vplyv na zdravie – Hlavným účinkom rastliny je posilnenie organizmu. Upevňuje lymfatický systém, väzivo, chodidlá, pomáha aby chôdza bola istá a napráva energetiku plochých nôh. Prospieva tým, ktorí majú ľahký a plytký spánok, prípadne trpia nespavosťou.

Pridaj komentár