Vplyv geomagnetických búrok na zdravie

Keď slnko vyžaruje obrovské množstvo energie, vysiela elektrické a magnetické vlny smerom k Zemi. Začínajú sa obrovskou explóziou na slnku a potom sa priblíži k Zemi. Tieto slnečné búrky zvyčajne vedú k javom polárnej žiary, ale môžu tiež viesť k problémom so signálmi, satelitom a navigáciou.

Zásah okruhov tela

Denné geomagnetické poruchy sú dočasné deformácie magnetického poľa Zeme spôsobené nárazovými vlnami slnečného vetra, ktoré zasiahnu magnetické pole niekoľko hodín po tejto udalosti. Geomagnetické búrky sú príčinou polárnej žiary na zemských póloch. Ovplyvňujú fyziológiu, štandardný metabolizmus a správanie ľudí ale aj vtákov, veľrýb, plazov, hmyzu a baktérií. Geomagnetické búrky vplývajú najčastejšie na okruh hlavy, srdca a močového mechúra.

Počas geomagnetických porúch sa do slnečného vetra uvoľňujú miliardy ton vysokoenergetickej magnetickej plazmy zo slnka. Toto uvoľňovanie magnetickej energie s vysokou energiou sa mení v závislosti od 11-ročných slnečných cyklov a je intenzívnejšie počas období slnečných maxím. Tieto obdobia sú charakteristické  vysokým počtom geomagnetických búrok (GB) a sú spojené s mnohými zdravotnými následkami vrátane kardiovaskulárnych chorôb, chorôb neurologického systému, chorôb správania a celkových úmrtí.

Kým niektoré štúdie pochybujú o vplyvoch, ktoré majú slnečné erupcie na zdravie ľudí, účinky na rádiové signály a satelity sú dokázané. Staré poznatky i nové štúdie  tvrdia, že slnečné erupcie istým spôsobom ovplyvňujú zdravie. Slnečné búrky so sebou prinášajú niektoré formy zmien nálad, bolesti hlavy, zvýšenie krvného tlaku a pod. Astrológia uvádza, že meniace sa energie ovplyvňujú náladu a energetické hladiny, čo sťažuje pochopenie pocitov, „Dlhodobá štúdia odoziev variability srdcovej frekvencie na zmeny v slnečnom a geomagnetickom prostredí“ naznačuje niečo podobné. Hovorí, že zvýšenie intenzity slnečného vetra korelovalo so zvýšením srdcovej frekvencie, je to reakcia na biologický stres.

Počas slnečných búrok si ľudia všimli posuny a zmeny vo svojich energetických vzorcoch v priebehu dňa. Ako sa búrka blíži a dochádza k posunom. Ľudia, ktorí sú viac emočne a mentálne vystresovaní, zažívajú viac problémov. Preto sa odporúča meditovať počas búrky alebo sa dokonca sústrediť na dôležité veci. Udržiavajte svoju energiu pozitívnu, výkyvy nálad človeka zasiahnu naozaj zle.

Ak počas slnečnej búrky vnímate, že sa necítite dobre, energie výrazne ubúda, zostaňte pokojní a nezaťažujte si myseľ. Čím pokojnejší a vyrovnanejší budete, tým lepšie zostane vaše zdravie.

Geomagnetické a slnečné vplyvy ovplyvňujú širokú škálu ľudského správania a zdravia. Najzreteľnejšie sú ovplyvnené nervový a kardiovaskulárny systém. Prudké alebo náhle zmeny geomagnetickej a slnečnej aktivity, ako aj geomagnetické búrky pôsobia ako stresory a menia regulačné procesy (rovnováha  melatonínu/serotonínu, krvný tlak, dýchanie, procesy reprodukčného, ​​imunitného, ​​neurologického a srdcového systému). Zhoršujú sa už existujúce diagnózy – významný nárast srdcovej arytmie, kardiovaskulárnych ochorení, úmrtnosťou súvisiacou s infarktom myokardu, zmenami prietok krvi, zvýšený krvný tlak a výskyt epileptických záchvatov.

Tieto slnečné búrky, ktoré stavajú na zmenách energie a vĺn tiež spôsobujú zmeny nálad človeka všeobecne, dokonca v ľudskom vedomí dochádza k fenomenálnym zmenám. Ak ste psychicky labilní, zreteľne si to všimnete.

Vplyv na ľudské zdravie

I krátkodobé geomagnetické poruchy spôsobené slnečnou aktivitou sú spojené so širokým spektrom nepriaznivých účinkov na zdravie:

  • Zmeny prietoku krvi
  • Pískanie v ušiach
  • Hučanie v hlave
  • Bolesti hlavy
  • Srdcová arytmia
  • Srdcovo-cievne ochorenie
  • Epileptické záchvaty
  • Zvýšený krvný tlak
  • Zvýšený výskyt úmrtí súvisiacich s infarktom myokardu

Nárast úmrtí

Istá seriózna štúdia zistila, že geomagnetické poruchy vedú k zvýšeniu celkového počtu úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia a úmrtia na infarkt myokardu vo všetkých ročných obdobiach, pričom boli vyššie na jar a na jeseň. Možno to vysvetliť zvýšeným počtom geomagnetických búrok počas jari a jesene.

Keďže ide o priamy vplyv environmentálnych elektrických a magnetických polí produkovaných počas geomagnetickej búrky na ľudský autonómny nervový systém. Interakcie medzi GB a autonómnym nervovým systémom zrejme vyvolajú kaskádu reakcií v elektrofyziológii tela, ktoré vyvrcholia kolapsom orgánových funkcií a smrťou (infarkt myokardu, kardiovaskulárne ochorenia). Pacienti s týmito dlhodobými diagnózami musia byť zvlášť opatrní.

Čo môžete urobiť

V poslednej dobe sú geomagnetické búrky veľmi časté, ešte neodznela jedna búrka a už sa na zem valí ďalšia. Na svete je niekoľko staníc, ktoré merajú tento úkaz (Shumannova rezonancia). Pred geomagnetickou búrkou sa nikde neskryjete.

Deň pred magnetickou búrkou sa osvedčila intenzívnejšia masáž oboch predlaktí tak vnútorného predlaktia od zápästia, ako aj vonkajšieho. 2 minúty preklepte spodok i vrch predlaktí hrubšou, pevnou paličkou a potom túto oblasť ešte trite. Ak máte kozmetický valček, prechádzajte ním po spodku i vrchu predlaktia. Osvedčilo sa aj priloženie banky na vrchnú časť ruky v oblasti lakťového zhybu. Masáže už v prebiehajúcej magnetickej búrke už veľmi nepomôžu. Niektorí ľudia radia použiť aj medenú čelenku na hlavu. Osobne odporúčam použiť kvantové techniky a piť viac tekutín.