ŠPZ 757 pána Vladimíra

Pred časom som bola požiadaná jedným významným týždenníkom o numerologický rozbor čísla, ktoré sa objavuje na ŠPZ áut veľmi známeho politika s krstným menom Vladimír.

Z hľadiska klasickej numerológie patrí číslo „7“ medzi čísla duchovné a číslo „5“ medzi čísla vodcovské a uvedená kombinácia je absolútne nesúrodá. Klasická numerológia je však dokonalá pri skúmaní človeka cez dátum narodenia a vyjadruje všetky plusové i mínusové danosti osobnosti, teda pred numerológom je človek akoby nahý. Pri číslach domov, bytov a evidenčných číslach vozidiel je omnoho výstižnejšia numerológia podľa starého čínskeho učenia Feng-shui, kde reč čísel v preklade tohto konkrétneho prípadu „757“ hovorí o „7“ ako o istote (či jej potrebe), o čísle „5“, ktoré vyjadruje NIČ, no v kombinácii napr. s číslom 2,4,6,8 je veľmi šťastným číslom a dáva ich do rovnováhy.

Teda spolu čítajme ŠPZ „757“: Maximálna potreba istoty, pohody tvorivosti pre seba i deti premenená v ničotu snahou ju ovplyvniť všetkými možnými prostriedkami. Výsledkom je skrývaná labilita, hoci majiteľ môže mať tučné kontá v bankách, istotu i tak nemá a ani ju nenájde. Najsmutnejšie na všetkom je to, že týmto chybným programom naprogramováva i svoje budúce pokolenie – deti a následne aj ich deti.

Pozrime sa teda na človeka, ktorý „zaviedol“ tieto ŠPZ-tky“ vo svojom vozovom parku cez dátum jeho narodenia: 26.7.1942, Vladimír

Heslom dňa 26 je „prieraznosť“, či bojovnosť – silný, vodca, organizátor, chápajúci s veľkou vnútornou silou, nič mu neunikne. Potreba uchovávať si svoje súkromie. Mínusová vlastnosť tohto dňa narodenia je len jediná a tou je arogancia. 26 je vlastne súčtom 2+6=8, a tým aj celoživotná potreba rovnováhy, teda naučiť sa udržiavať v rovnováhe svoju silu, energiu, city a často i veľké bohatstvo, či moc. Má rovinu myslenia a empatie, čiže je inteligentný, ďalej vidím u neho rovinu energie a túto bolo potrebné odvádzať denným cvičením aby sa v staršom veku predišlo zbytočným zdravotným problémom.

Viacnásobné štvorky v tomto dátume hovoria o zvýšenej zručnosti, potrebe po dokonalosti nielen u seba, ale túto precíznosť vyžaduje i od svojho okolia. Sklon k sekírovaniu, výbuchy zlosti, posadnutosť prácou, značná potreba sexu. Nedostatok sebadôvery, zraniteľnosť. Perfekcionalista, ktorý si nedopraje odpočinok, sklon na všetkom hľadať chyby. Veľmi dôležitá tu bola akákoľvek fyzická činnosť, loptové hry. Týmto sa dali eliminovať bolesti chrbtice, problémy s krvným tlakom, ktoré viacnásobné štvorky v staršom veku prinášajú.

Tento človek, hoci má silnú vonkajšiu i vnútornú psychiku, vo svojom živote nezvládal vzťahy všeobecne – t.j. partnerské, pracovné a pod. Jeho úspech a spokojnosť do veku 50 rokov závisela od toho, ako sa choval voči ľuďom, ktorí od neho čosi potrebovali. Tu mal šancu uskutočniť svoje sny a zharmonizovať vzťahy. Ešte aj od veku 59 rokov do konca života bude mať dostatok príležitostí a šancí v rôznych sférach života, no dôležitá bude pre neho rovnováha, aby sa nenechal zviesť na nesprávnu cestu robením chýb. Pokiaľ dokáže nájsť rovnováhu medzi dávaním a braním, nájde aj spokojnosť a kľud v duši.

Pridaj komentár