Skutočná príčina problémov so zubami

Ide o akúkoľvek formu bolesti spôsobenú zubným kazom, zlomením zubu či poškodením zubnej skloviny

Emočný blok: Nakoľko zuby žujú potravu, problém s nimi súvisí s prežúvaním nových myšlienok či okolností, aby ich človek vstrebal. Koho trápia zuby, má problémy s rozhodovaním sa, nedokáže správne vyhodnotiť životné situácie. Môže sa cítiť bezmocný a neschopný zahryznúť sa poriadne do života na svoju obranu. Vysvetlenie problémov s jednotlivými zubami: 8 horných zubov vpravo vyjadruje problém nájsť svoje miesto v živote. 8 ľavých horných zubov hovorí o neschopnosti realizovať svoje bytostné túžby. 8 pravých dolných zubov poukazuje na ťažkosti pri snahe budovať svoj život konkrétnym spôsobom, 8 ľavých dolných zubov je prejavom pocitu citového neuznania v rodine.

Duševný blok: Pravá strana súvisí so vzťahom k otcovi, ľavá k matke a to sa týka aj bolesti zubov na jednotlivých stranách. 4 horné rezáky predstavujú miesto, ktoré človek chce zaujímať vo vzťahu k rodičom, 4 dolné rezáky predstavujú miesto, ktoré zaujímajú rodičia človeka. Posolstvo problémov so zubami tkvie v uskutočňovaní svojich túžob, v prechode do akcie. Naučme sa vidieť situácie také, aké sú. V prípade potreby sa naučme aj prijať pomoc od iných. Namiesto toho, aby sme mali spadnuté na niekoho sa máme starať o to, čo chceme. Obnovme kontakt so svojou vnútornou silou, naučme sa brániť. Ak máme opotrebované zuby, z ktorých postupne mizne sklovina, potom je veľmi pravdepodobné, že sa nechávame využívať svojimi blížnymi. Ten, kto sa necháva využívať, v ducho veľa kritizuje, no navonok sa nedokáže prejaviť. Chcel by, aby sa menili len druhí, nie on. Najlepšou ochranou proti zneužívaniu je chovať sa k svojim blízkym so skutočnou láskou.

Zubný kaz

Je najvážnejším ochorením zubov. Vzniká po konzumácii kyselinotvorných potravín (najmä kyselín z cukrov), ktoré napádajú povrch skloviny zubov. Postupne sa rozširuje na zubovinu a neskôr vedie k vzniku ohniska zubného kazu. Od tej chvíle sa objavuje citlivosť a bolesti po požití studených, sladkých či kyslých potravín. Ak je zasiahnutá aj zubná dreň, vyvoláva prekrvenie a zápal dráždiaci nervové vlákna. Bolesť zubov sa prudko zintenzívňuje.

Emočný blok: Zuby sú nevyhnutné na žuvanie potravy, k príprave na jej trávenie a zubný kaz je známkou toho, že človek nechce prijať niekoho, niečo, kto ho veľmi rozhneval. Blokuje sa tým od jednania a prejavu svojich túžob. Zubný kaz je aj známkou toho, že sa človek bojí zasmiať od srdca, že berie život príliš vážne.

Duševný blok: Človek so zubným kazom dostáva signál, že mu je jeho umiernenosť na škodu, duši spôsobuje rovnakú bolesť ako telu zubný kaz. Je na mieste skoncovať s vnútorným hnevom a revidovať svoj spôsob vnímania okolia, zmieriť sa s tým, že iní nemôžu uvažovať rovnako ako on sám. Je dobré vedieť sa zasmiať aj na sebe, dokázať vnímať zábavnú časť všetkých ľudí a udalostí. Potom nebude musieť konzumovať toľko cukru a prestane si myslieť, že cukor je jediný prostriedok na osladenie si života.

Pridaj komentár