Silná aura vďaka Magickým olejom

Naša aura je omnoho zraniteľnejšia než fyzické telo. Veľmi často je atakovaná inými ľuďmi hoci o tom vôbec nemusíme vedieť. Mimoriadne zničujúcou energiou je energia závisti, je dokonca škodlivejšia ako obávané prekliatia, urieknutia či čierna mágia 

Všetky tieto deštrukčné energie veľmi ľahko vnikajú do oslabenej aury a následne človeku spôsobujú rôznorodé problémy – finančné, vzťahové a nakoniec i zdravotné. Ak je naša aura vyrovnaná, žiadna farba v nej nie je slabá, človek žije spokojne a celkovo sa mu darí v živote.

Čo všetko dokážu Magické aurové oleje korigovať?

Olej č. 1: rieši tému byť milovaný, lásky, bezpečia, pokoja, dobrej nálady, vernosti a stability.

Olej č. 2: dáva nám energiu, silu, dobré zdravie, čistí negatívne energie z človeka ale aj z príbytku. Pomôže nám pohnúť sa z miesta ak stagnujeme.

Olej č. 3: prináša trpezlivosť, pokoj v dome i v rodine, pôsobí proti zlým duchom, ale i proti zlým susedom a celkovo pôsobí proti všetkým negatívnym energiám.

Olej č. 4: rieši financie, úspechy, zisky, uznanie a prináša radosť zo života.

Olej č. 5: vypĺňa všetky otvory v aure, dopĺňa chýbajúce farby, pôsobí proti stresu, prináša šťastie, poskytuje ochranu, zvyšuje kvalitu života aj v pokročilom veku.

Olej č. 6: otvára duchovné kanály ale aj tretie oko, pôsobí proti urieknutiu, prekliatiu a čiernej mágii, vďaka nemu dostávame dary, talent a získavame magické schopnosti.

Olej č. 7: odstraňuje príčiny karmy, učí nás odpúšťať, dávať a prijímať, celkovo regeneruje dušu, chráni človeka pred nebezpečenstvom.

Skutočne sa oplatí začať používať Magické oleje podľa priloženého návodu. Váš život sa vám odmení láskou, pokojom, stabilitou, radosťou ale i zdravím. Konečne zažijete život bez stresu!

Pridaj komentár