Pýcha

Čo to v skutočnosti  je a ako sa prejavuje? 

Je jedným z prejavov strachov, pochádza z časti dokonalosti, používa sa neprimeraným spôsobom, súvisí s potrebou mať vždy pravdu voči iným. Je to chyba mentálnej roviny – rozumu. Pyšného človeka poznáme podľa toho, že chce mať vždy pravdu a nevie uznať názor iných. Pôsobí dojmom jediného víťaza. Sila a moc, ktorú pýcha zdanlivo dáva, sú len ilúziou, pyšný vždy prehráva. Je to najhoršia pohroma ľudstva, je pôvodom sociálnych roztržiek, rivality medzi národmi, vojen, intríg, nenávisti a nevraživosti. Dáva mocenské ambície, zatvrdzuje srdce, bráni milovať. Pyšný je podľa seba vždy ten správny, ostatní nikdy.

Ak necháme pýchu víťaziť nad sebou, strácame veľa v láske, vzťahoch, v zdraví i šťastí. Pyšný vie toho najmenej, je sebou tak unesený, že neprijme žiadne vysvetlenie, nestrpí odpor, nechce nič počuť. Má rád spoločnosť lichotníkov.

Sú dve formy pýchy –  mentálna a duchovná. Mentálna charakterizuje toho, kto si myslí, že všetko vie. Ak ho spochybníme, pýcha vypláva na povrch a začína neúprosná diskusia. Hovorí nahlas, rýchlo a neodbytne. Použije všetky dostupné prostriedky, kým iný nepovie: „aha, už to chápem.“

Typickým rysom pyšných je časté používanie vety: „Ja som to vedel!“ Potreba hovoriť, že čosi vieme je motivovaná pýchou. Pýcha zatvrdí v raste, bráni odpúšťať, vyjadrovať city, byť pravdivý. Je tým hlasom v hlave, ktorý nenecháva ani chvíľu na pokoji, urobí všetko, aby prežila. Má strach. A je v nás zakorenená celé generácie, nedokážeme sa jej zbaviť za deň, len postupne.

Pozor však na duchovnú pýchu! Čím intenzívnejšie sa človek venuje osobnému rastu, je väčšie nebezpečenstvo, že sa ho zmocní. Ozve sa vtedy, ak čosi začíname robiť pre iných. Chce sa povyšovať nad ostatnými: „Som lepší, tamten nie je tak vyspelý ako ja! Nik nie je vyššie či nižšie, rôzne sú len stupne vývoja.

Najlepšie je začať netrvať na svojom, zmieriť sa s tým, že druhý má pravdu, hoci tá naša je iná: „Súhlasím s tvojim stanoviskom, hoci sa líši od môjho a nechápem ho. Beriem na vedomie, že je pre teba toto stanovisko dôležité.“ Druhého tým omráčime, pyšný potrebuje dokazovať svoju pravdu a mať dojem, že ten druhý prehral. Vetou sa ocitne v situácii, keď iný prijíma jeho pravdu bez porážky, neprinútil nás podrobiť sa mu. Stotožnenie sa s uhlom pohľadu druhého sa stáva podrobením a prehrávajú obaja, ich energia sa odčerpá. Kto vyhráva vďaka pýche, automaticky sa stáva porazeným.

Opakom pýchy je skromnosť, majte sa na pozore pred falošnou skromnosťou, ktorou sa maskuje strach a ostatní sa dobrovoľne podrobujú. Ak by takí ľudia dostali moc, neuveriteľne sa zmenia. Sú aj takí, čo sa neustále ponižujú, nevedia akceptovať svoje schopnosti a talent. Po pochvale sú rozpačití, chovajú sa pokorne. Tiež ide o falošnú skromnosť – ďalšia forma pýchy.

Pýcha plodí pokrytectvo, domýšľavosť, mocenské chúťky a pod. Poznáme pokrytectvo velikána, vydáva sa za obyčajného človeka a pokrytectvo obyčajného človeka, ktorý sa tvári ako velikán. Obaja nás mätú, jeden falošnou skromnosťou, druhý domýšľavosťou.

Ak niekomu pomáhame s očakávaním uznania človeka sklame. Chcieť uznanie je tiež formou pýchy. Fyzickými dôsledkami pýchy je zatvrdnutie srdca a rôzne druhy kôrnatenia. Mentálnu stránku má človek používať na svoj rast, nie na ponižovanie iných. Činy jednoduchosti a úprimnosti umožňujú prežívať úžasnejší pocit šťastia ako je ten, že má človek pravdu. Stačí otvoriť srdce láske, tá má ohromne liečivú moc na úrovni mentálnej, fyzickej, emočnej i duchovnej.

Za pýchou je strach, že nebudeme milovaní, že budeme súdení, odmietaní, kritizovaní, že nezvládneme isté situácie alebo niekoho stratíme. Pyšný sa nám vždy bude snažiť nahnať strach svojimi britkými výrokmi a autoritatívnymi postojmi. Nenechajte sa ovplyvniť jeho strachom, neodpovedajte mu rovnakým tónom. Ak si všimnete jeho utrpenie, budete schopní dotknúť sa aj jeho srdca. Buďte k sebe úprimní.

Nezaoberajte sa svojou pýchou, urobte si zoznam situácií z posledných dní, preskúmajte, ako na tom ste a čo vás pýcha stála v zdraví, vo vnútornom mieri, vo vzťahoch, v šťastí a láske. Buďte trpezliví!

Liečivý výrok: Prijímam samú seba i so svojou pýchou a každý deň sa jej postupne zbavujem vďaka tomu, že vo všetkých okolo vidím boha.

 

Pridaj komentár