Príručka života, časť 1.

Podobne ako našimi tráviacimi orgánmi prechádza potrava, tak cez nás prechádza životná múdrosť. Niečo vstrebať dokážeme, ale stále je dosť životných hodnôt, ktoré cez seba jednoducho prepustíme a nezužitkujeme.

Príručka života, časť 1. – Duchovný pohľad na tráviaci trakt

Buď vieme oddeľovať zrno od pliev, alebo si pre seba ponecháme všetko bez výberu, možností je neskutočne veľa. Tráviaci trakt správneho, ľudského, štedrého človeka pracuje bezchybne. Jeho ochorenie odráža myšlienkový svet, v ktorom človek zahltil sám seba. Skúsme sa sebakriticky pozrieť pravde do očí, ako to s nami vlastne je.

Jedlo, ktoré vkladáme do úst predstavuje náš plán, ktorý by mal byť veľmi dobre premyslený. Proces žuvania je vlastne rozdeľovanie plánu na jednotlivé menšie úseky s cieľom získania prehľadu, aby práca bola prevedená správne. Len ten, kto sa do plánu správne zahryzne, nebude v budúcnosti robiť chyby.

Ten, kto považuje život za zlý, nespravodlivý, nezmyselný a nudný, presne tak isto prevaľuje potravu v ústach, čo samozrejme vedie neskôr k ochoreniam ústnej dutiny. Človek, ktorý neprikladá význam plánovaniu, nepožuje potravu kvalitne, pretože plánovanie predstavuje pre neho zbytočnú námahu. Následne nevníma ani chuť a rovnako nedokáže precítiť chuť života – radosť. Podobne chuť jedla neprecíti ani ten človek, pre ktorého je dôležitý jedine výsledok práce, nie jej priebeh, taký sa v chvate jedlom doslova dusí.

Zuby

Rozum človek získava od otca a zuby ako také symbolizujú otcovský rozum. Človek s pevnými zubami zostavuje dômyselné a premyslené plány, pretože od otca zdedil zdravý rozum. Kto sa však posmieva rozumu otca, tomu sa najskôr začnú kaziť stoličky. Ten, kto z nejakého dôvodu nenávidí mužský rozum, tomu zuby v živote spôsobia veľa bolesti. Kto zvykne na iných ceriť zuby, máva problémy s rezákmi. Človek, ktorý rád iných ponižuje a ubližuje im svojou tvrdohlavosťou a bezohľadnosťou, ten sa zaručene dočká paradentózy, môžu mu ľahko vypadať všetky zuby, aby viac nemohol používať ústa ako útočnú zbraň.

Ak má človek potrebu neustále čosi hrýzť, je načase, aby prikročil k práci. Prianie neustále hrýzť vyjadruje stres z budovania plánov. Najvyšším cieľom ducha je získanie múdrosti a sem patrí najväčšia a najdôležitejšia práca a to zmena seba samého. Pokiaľ tento stres nie je oslobodený človek nie je schopný vymyslieť nič pozitívne, múdre a premyslené. Vtedy veľkosť stresu človeka môže symbolicky súperiť len s váhou jeho tela.

Pohyb potravy

Pretože každý začiatok určuje koniec, podobne každá príčina nesie v sebe následok. Podobne pohyb potravy v hltane znamená vlastne uvedenie plánov do chodu. Kto zvykne v poslednej chvíli upustiť od svojich plánov z dôvodu nedôvery v seba a svoje sily, tomu sa potrava vracia späť do úst. Potrava otrávená negatívnymi myšlienkami veľmi zle pôsobí na trávenie.

Kto sa obáva ísť dopredu, čas od času máva problémy s hltanom. Komu vadia životné prekážky a hnevá sa na ne, lebo má pocit, že ho zastavujú či brzdia, ten si môže v konečnom dôsledku tak poškodiť hltan, že mu navždy zostane zúžený alebo posiaty vredmi. Kto si pletie hltan s dýchacími cestami, teda komu sa potrava dostáva do priedušnice, ten si pletie prácu so slobodou a láskou a v prenesenom význame v tomto prípade práca dusí slobodu.

Žalúdok

Žalúdok symbolizuje začiatok každej práce. Kto má strach pristúpiť k práci, zvyčajne máva kŕče v žalúdku, komu sa nechce pracovať, toho žalúdok nevie vyprodukovať dostatok žalúdočných kyselín. Kto prácu nenávidí a pristupuje ku nej so zlobou, najskôr ho stretá zápal sliznice, tzv. gastritída, ak zloba silnie, prichádzajú vredy a ak sa zloba stane zlomyseľnou, vredy sa zmenia nezávisle na tom, či človek na rakovinu. Ľudskou rečou povedané – keď pocit viny prerastie do obviňovania, v žalúdku vznikne zvýšená kyslosť obviňuje seba alebo iných.

Ak človek obviňuje seba, vred sa stáva hlbším a bolestivejším. Ak máme nepriateľský vzťah k nadriadeným a stačí ak im čo len v myšlienkach kladieme odpor, v žiadnom prípade nemáme žalúdok zdravý. Nepríjemná práca sa stáva donucovaním a donútenie je cieľavedomá zlomyseľnosť a tak vlastne človek sám sebe praje nevedomky zlo. Žalúdok toho človeka, ktorý si želá návrat starých, dobrých časov alebo prejavuje protest voči budúcnosti (stačí ak sa jej obáva) často svoj obsah zvracaním vyvrháva von.

Dvanástnik

Dvanástnik symbolizuje začiatok veľkej práce, do ktorej sú zapojené všetky zúčastnené osoby. Nachádza sa hneď za žalúdkom na začiatku tenkého čreva. Jeho stav odhaľuje postoj človeka k detailom ale aj vzťah k ženskému pohlaviu vôbec. Poukazuje na to, ako je človek schopný mobilizovať svoje sily na vykonanie práce, pričom vôbec nezáleží na tom, či vykonávame prácu fyzickú alebo duševnú.

Ak má muž tendenciu prácu začať, ale jej pokračovanie so zlobou hodí na niekoho iného, napr. na ženu, sliznica dvanástnika sa zapáli a ľahko prerastá do vredovej choroby. Žena v práci zvykne pokračovať a je schopná ju aj dokončiť, preto sa s ochoreniami dvanástnika u žien stretávame zriedkavejšie. Ale ak žena nenávidí drobnosti života a odmieta sa nimi zaoberať, vredová choroba sa u nej objaví len preto, aby ju prinavrátila k ženskému spôsobu myslenia.

Žlč

Spomienky na nepríjemnosti z minulosti prinášajú horkosť a ak sa človek často vracia do minulosti vo svojom myslení, začne nadbytočné vylučovanie žlče. Vieme, že žlčovod ústi do dvanástnika a tento vplyvom sekrétov žlčníka ochorie. Vývod slinivky tiež vyúsťuje v dvanástniku, enzýmy slinivky spodobujú mužskú vľúdnosť a ich nedostatok bráni samotnému tráveniu alebo osvojeniu si jemných nuansí života. Keď je žena príliš nenáročná, vylučovanie žlče sa znižuje, naopak ak je príliš rozhodná a náročná, nadbytok žlče spôsobuje bolesť.

Ak je muž vo svojom prístupe k práci a životu veľmi citlivý, zženštilý, vylučovanie pankreasu sa zvyšuje a neostáva len pri poruche trávenia, znižuje sa mu aj obsah cukru v krvi. Vstrebávanie živín z potravy sa prudko znižuje a súčasne aj osvojovanie si životnej múdrosti. Dvanástnik je vlastne ústredným orgánom trávenia a jedine umenie kolektívne pracovať pre dosiahnutie veľkého a zároveň zmysluplného životného cieľa je zárukou zdravého dvanástnika.

Tenké črevo

Tenké črevo symbolizuje každodennú prácu, ktorá pozostáva z maličkostí, charakterizuje ho stredné obdobie započatého diela ale aj stredný vek života. Kto s chuťou a rád pracuje, ten má aj zdravé tenké črevo. Kto sa naháňa a je celkovo uponáhľaný, trpí hnačkami. Kto neznáša maličkosti života a napriek tomu sa od nich nevie a nechce oslobodiť, pociťuje v oblasti pupku bolesť a ťažobu, muž ktorý opovrhuje ženskou prácou, máva problémy obdobné. V každom prípade ho tenké črevo upozorňuje na to, že zanedbáva svoju mužskú úlohu. V pravej spodnej časti brucha prechádza tenké črevo do hrubého čreva.

Hrubé črevo

Hrubé črevo predstavuje dôležitú a rizikovú časť práce. Začiatočná časť hrubého čreva sa nazýva Slepé črevo, ktoré má červovitý prívesok – apendix. Tento slúži ako komora, kde sa ukladajú rozhorčené ženské maličkosti, kým sa komora nepreplní až k prasknutiu. Nasleduje zápal poukazujúci na kritické nahromadenie zloby a hnevu. Liečenie akútnej formy zápalu slepého čreva cestou nápravy myslenia je možné, no vždy je spojené s istým rizikom.

Chronický zápal sa lieči podstatne ľahšie, pretože tu neprebieha boj s časom. V súčasnosti zápal slepého čreva postihuje čoraz viac mladých ľudí, ktorí vidia ťažkosti rodičov súbežne so svojimi školskými problémami, nevediac nájsť východisko z chronicky bezvýchodiskových situácií v živote. Chronický zápal sa nepozorovane rozširuje na susedné orgány, oslabuje ich funkciu a spôsobuje zrasty v brušnej dutine. Stála, hoci slabá bolesť v podbrušku na pravej strane v každom prípade vyčerpáva aj psychiku človeka.

Hrubé črevo vyjadruje vzťah k veľkým a dôležitým veciam v živote. Nádejný a podnikavý človek realizuje svoje veľké plány pokojne a múdro. Mužsky vyrovnané ženy, či muži, ktorí berú do úvahy prirodzený tok času, nelipnú na minulosti, majú hrubé črevo zdravé. Každý, kto sa ponáhľa a naháňa sám seba, začne byť zlý a ochorie. Kto doslova neznáša veľké a dôležité začiatky pre neistotu výsledku alebo nenávidí mužskú prácu, ktorá odjakživa bola lepšie platená ako ženská práca, skôr či neskôr mu ochorie hrubé črevo. Kto je vo svojej zlosti aj lakomý, skúpy, ziskuchtivý, alebo sa z túžby po blahobyte k tomu snaží viesť iných ľudí, tomu rovnakým spôsobom hrubé črevo začne zhromažďovať škodlivé látky. To nielenže sťažuje proces vstrebávania ale časom to môže viesť k zhubnému nádoru hrubého čreva. Všetko závisí od veľkosti zloby a tá nemusí byť prejavovaná hlasne a navonok. Jedine zloba človeka vedie k rastu novotvarov.

Pri hrubom čreve je dôležité spomenúť hlavne zápchu ako jeho najväčší a najrozšírenejší problém a prvopočiatok zdravotných problémov. Zápcha ako taká ma príčinu v lakomstve, v prianí dosiahnuť čokoľvek veľké pomocou šetrenia, ukladania, samozrejme na nesprávnom mieste. Ľudský duch prichádza na tento svet preto, aby sa niečomu veľkému naučil, no môže sa mylne domnievať, že to robí kvôli iným. Netreba zabúdať, že práve v bruchu sa nachádza veľké množstvo lymfatických ciest, ktoré nemusia vždy stíhať likvidovať toxický odpad z nevyprázdneného čreva. Keď sa duch odporu zožiera zlobou na tých, ktorí nás nútia niečo tvoriť strieda so strachom z prinucovania, podobne sa zápcha strieda s hnačkou. Čím väčšia je zloba a strach, tým markantnejšie sú reakcie tráviaceho traktu. Ak dokážeme tieto dva dôležité elementy oslobodiť, funkčnosť tráviaceho traktu sa znormalizuje.

Slepé črevo

K zaneseniu a zápalu slepého čreva dochádza vtedy, keď človek má vyslovene mužské myšlienky, keď má človek strach pristúpiť k zodpovednej práci a stále ju odkladá. Neschopnosť ísť ďalej kvôli neschopnosti správne pochopiť život vyvoláva ochorenie vzostupného tračníka. Strach a obavy riskovať, strach z vyššej funkcie, sebapodceňovanie toto všetko spôsobuje ochorenie tračníka. V tomto prípade sa človek snaží uspokojiť predovšetkým svoju ješitnosť, premáhajúc strach a zlobu.

Črevné plyny

Črevné plyny poukazujú na bojovnosť jedinca. Podobne keď postavíme kotol na veľký plameň, pri varení posyčí z neho para. Aj črevné plyny sú podobné pare, ktorá má v rôznych štádiách varenia rôzny zápach. Čím viac sa človek ponáhľa a stresuje, tým viac plynov v ňom vzniká, čím väčšia je jeho zloba a hnev, tým nepríjemnejší a ostrejší je zápach črevných plynov.

Priečny tračník

Priečny tračník je miestom v tele človeka, kde je centralizované miesto, vypovedajúce o jeho neschopnosti rozhodovať, resp. centrum zvažovania všetkých pre a proti. Ak sa hneváme na prekážky, ktoré nás všetkých na životnej púti stretávajú a dôvodom je strach, pobehujeme sem a tam, dopredu a nazad živiac pocity beznádeje, priečny tračník nemôže byť zdravý. Je to nemoc chamtivosti a závisti, situácie, kedy človek iným nedá, hoci to sám nevyužíva. Príznakom je pocit preplnenia a sprevádza ho bolesť pod rebrovým oblúkom. Človek v tomto prípade silno pripomína buldozér hrnúci pred sebou všetko a všetkých. Z dôvodu nahromadenia plynov sa rozširuje priečny tračník, pričom sa horná časť brucha vyklenie dopredu.

Zostupný tračník

Zostupný tračník vypovedá o schopnosti dosahovania cieľov a prekonávania životných pádov. Sú ľudia, ktorí majú obrovskú radosť aj z malých úspechov. Na zostupný tračník mimoriadne negatívne vplýva zloba človeka, súvisí s odopieraním si čohokoľvek, jedná sa o zlobu z porážky. Umenie vzdať sa v pravú chvíľu zaručuje zdravie tejto časti tráviaceho traktu. No kŕčovité lipnutie na všetkom, neochota vzdať sa, túžba riskovať s cieľom dosiahnutia množstva vecí hoci nepotrebných pre človeka vedie u neho jedine k zhromažďovaniu a zadržiavaniu toxických látok v tele.

Neschopnosť prijať porážku iniciuje zlobu a tá následne zápal zostupnej časti tračníka čreva. Ak človek nepochopí, nie je ochotný poučiť sa, dopracuje sa jedine k rakovine. Zlosť na nedokončenú prácu, na neriešiteľné problémy a nesplnené želania sa vlastne sústreďuje v zostupnom tračníku hrubého čreva. Čím konkrétnejšia je prekážka, tým konkrétnejšia je zlosť. Zloba, ktorá prerastie do zlomyseľnej zloby je príčinou rakoviny.

Esovitý tračník

V esovitej časti tračníka (pripomína dvojitú zákrutu) sa usídli negatívna vlastnosť človeka a to nečestnosť. Ak človek hľadá kľučky aby skryl svoju neschopnosť, ochorie mu práve táto časť hrubého čreva.

Pre Ducha človeka je typická čestnosť, čistota a akonáhle človek začne uvádzať do praxe nečestné spôsoby len aby sa mal lepšie ako iní, choroba nenechá na seba dlho čakať. Medzi nečestnosti sa počíta aj lakomstvo. Človek môže klamať seba, iných koľko len chce, no telo reaguje ihneď a choroba vždy ukáže jeho pravú tvár a pravdu.

Konečník

Konečník hrubého čreva odhaľuje a symbolizuje zakončovanie práce. Ten, kto má skutočnú radosť z ukončenej práce, má aj zdravý konečník. Ľudia nespokojní a tí, ktorí potrebujú neustále hľadať vinníkov mimo seba, nezvyknú mať konečník v dobrom zdravotnom stave. Podobne aj snaha o nápravu pokazenej práce len z dôvodu strachu začať čosi nové, strach pustiť z rúk poslednú šancu, choré lipnutie na nej, alebo neschopnosť prijať stratu práce ako fakt, ktorý človeka posúva ďalej a učí ho novému, toto všetko sú zaručené predpoklady k ochoreniu konečníka. Čím viac to človek so zlobou preháňa, tým ťažší zápal ho postihne. Ak to okorení túžbou po pomste, čoskoro si všimne, že v stolici má krv. Ak je nevraživosť človeka tak veľká, že praje zlo tomu, kto sa dočkal veľkých úspechov, rakovina konečníka na seba nenechá dlho čakať.

Určite nie je mojím cieľom zastrašovať ľudí ťažkými chorobami. Práve naopak, poukazujem na príčiny chorôb, tie nie sú v génoch ale jedine v našich myšlienkach, ktoré nevieme usmerniť správne, či už z dôvodu nesprávnej výchovy v detstve, získaných blokov, nespracovaných pocitov krivdy a hnevu ale aj tým, že konáme proti sebe len preto, že „čo by povedali ľudia“, čiže z dôvodu falošnej etiky a morálky. Naša duša a duch majú pred sebou ešte množstvo úloh a tie zvládnu jedine za predpokladu fyzicky zdravého tela, za ktoré nie je zodpovedný žiaden lekár ale jedine my sami.

Pridaj komentár