Príčiny nemocí, časť 9.

Prinášame ďalšie z radu diagnóz s podrobným vysvetlením jednotlivých blokov

Friedrichova ataxia

Pri tejto nemoci ide o zhoršenú koordináciu pohybov, ktoré často postihujú viacerých členov rodiny. Nemoc sa začína prejavovať najskôr nestabilitou v stoji a človek vyzerá akoby bol inak zdravý. Neskôr nasleduje neobratnosť a tras rúk, neskôr tras celých paží. I reč postihnutého je trhaná, oddeľuje slabiky. Všetky tieto znaky hovoria o poškodení mozgu.

Emočný blok: Posolstvom tejto nemoci je fakt, že sa človek necháva príliš ovplyvňovať rodinou. Ide tu o citovú závislosť, na základe ktorej človek neurobí nič len preto, aby sa neznepáčil rodine v strachu, že potom by zostal sám.

Duševný blok: Telo nemocou upozorňuje človeka na to, aby sa prestal cítiť úplne bezmocný voči očakávaniam rodičov (najmä matky) či celej rodiny. Ide o výzvu stať sa opäť samým sebou. Je možné, že matka pacienta mala ešte pred narodením dieťaťa isté očakávania, túžila po tom aby jej potomok dosiahol v živote to, čo sa jej samotnej nepodarilo. Matke či obom rodičom rozhodne netreba nič zazlievať, úctu si zaslúžia vždy. Ale je najvyšší čas vedieť, čo so svojím životom chceme robiť a konečne podľa toho aj jednať. Je nevyhnutné zmieriť sa s myšlienkou, že rozhodnutia môžu matku sklamať, ale to je v každom prípade len jej zodpovednosť. Svoje sny si mala uskutočniť sama, podobne ako aj jej dieťa.

Frigidita

Frigidita je odborný názov absencie túžby prežívanej ženou pri sexuálnom styku. Nemali by sme si ho mýliť s výrazom anorgazmus, ktorý znamená neprítomnosť orgazmu a nie absenciu sexuálnej túžby.

Emočný blok: Žena trpiaca frigiditou sa už v útlom detstve rozhodla odseknúť sa od slasti, dokonca si zakázala prežívať akúkoľvek radosť. Má podvedomý strach chovať sa srdečne, no napriek tomu je u nej potreba normálneho sexuálneho života vyššia ako u zdravých žien. Obrovská kontrola nad sebou jej privodí len stratu kontroly nad inou oblasťou. Frigidná žena má nepoddajný charakter, pokúša sa odrezať od toho, čo cíti.

Duševný blok: Frigidná žena je presvedčená, že slasť je hriech, zlo a neprávosť. Verí tomu tak silne, že to dokáže v sebe kontrolovať. Je dôležité si uvedomiť, že každý človek má svoje hranice a ak ich dosiahne, stratí kontrolu úplne. Ak nie nad sexom, tak nad čímsi iným – nad alkoholom, jedlom, slzami, nekontrolovateľnými záchvatmi, trasením tela a podobne. To, že žena nepociťuje sexuálnu túžbu trestá ju samú ďaleko viac ako jej partnera. Mala by dovoliť sebe byť srdečnou, riadiť sa srdcom v tomto smere, nielen výhradne rozumom. Potom by nebola ako bomba pred výbuchom. V každom prípade by si žena mala dopriať radosť prežívať slasť, v tom prípade to bude pre ňu znovuzrodenie a nový život.

Fyzická slabosť

Pod fyzickou slabosťou sa v tomto prípade myslí nedostatok zdatnosti a fyzickej sily.

Emočný blok: Človek, ktorý trpí fyzickou slabosťou hľadá všemožné dôvody aby sa nejavil ako silný a nemusel sa obzerať po nápadoch do elánu života. Takýchto ľudí veľmi často trápia problémy so zubami. Porovnávajú sa s inými ľuďmi a kvôli tomu si nevšimnú príležitosti, ktoré okolo nich prechádzajú. Ak je slabosťou postihnutá len istá časť tela, daná partia vypovedá, v ktorej oblasti života sa vyskytuje problém.

Duševný blok: Tu človek sám musí podrobne preskúmať, prečo neverí vo svoje sily a prečo sa bráni žiť naplno. Telo volá o pomoc, stačí prestať myslieť na slabosť, lebo inak vybuchne obrovskou silou ako bomba. Takýto výbuch sa vždy prejaví chorobou, lebo nepoužívaná energia na niečo poslúžiť musí.

Genitálny opar

Ide o vírusové ochorenie. Vírus spôsobuje infekcie sídliace v oblasti genitálií. Infekcia sa prejavuje veľmi bolestivými vyrážkami, ktoré sa zahoja zhruba po dvoch týždňoch.

Emočný blok: Táto nemoc je spôsobená pocitmi viny v sexuálnej oblasti života. Pacient akoby sa trestal za to, že zle používal svoje sexuálne orgány. Má mnoho sexuálnych túžob, ale jeho sexuálny život je pod silným vplyvom hlboko zakorenených názorov na dobro a zlo. Často zvaľuje vinu na niekoho iného namiesto toho, aby si dal do poriadku svoje vlastné túžby.

Duševný blok: Bolesti prežívané v súvislosti s genitálnym oparom symbolizujú bolesti v duševnom postoji voči svojmu sexuálnemu životu. Blok by ustúpil, keby si človek priznal právo chovať v sebe sexuálne túžby a revidoval svoje názory na sex. Tie totiž bránia človeku byť samým sebou a spôsobujú neprirodzenú sexuálnu zdržanlivosť. Šepkajúci hlas v hlave, že je čosi zlé, je len výplod nesprávnej výchovy a cudzie názory. Ak človek bráni prejavu svojej sexuality, bráni zároveň prejavu svojej tvorivosti. Tieto sféry sú veľmi úzko prepojené.

Hemoroidy

Hemoroidy sú kŕčové žily konečníka a vznikajú v dôsledku rozšírenia ciev v jeho oblasti. Jednou z najčastejších príčin je zápcha ale aj časté hnačky.

Emočný blok: Hemoroidy potvrdzujú tlak spôsobený emočnými stavmi a strachmi, o ktorých nechceme hovoriť a ani ich ukazovať.  Tento potlačený obsah sa postupom času stáva bremenom. Hemoroidy sa objavujú u toho, kto sa do čohosi núti, kto si vytvára tlaky najmä v hmotnej oblasti. Môže ísť o človeka, ktorý sa v niečom núti v práci, ktorá ho v skutočnosti vôbec nebaví. Pretože hemoroidy sa nachádzajú v konečníku, v koncovej časti hrubého čreva, človek sa často núti aby niečo dokončil. Kladie na seba príliš vysoké nároky. Napätie vzniká preto, aby sa mu podarilo niečo alebo niekoho mať kvôli svojej hmotnej neistote a svojim ťažkostiam rozhodnúť sa.

Duševný blok: Čím je vnútorný postoj viditeľnejší, tým viac človeka trápia hemoroidy. Aby dokázal čeliť neistote, núti sa jednať s cieľom niečo mať. Mal by rozvíjať predovšetkým svoju dôveru, nechávať veciam voľný priebeh, viac si veriť, vyjadrovať to, čo cíti a zároveň si dopriať právo istých obáv z budúcnosti.

Holohlavosť

V tomto prípade hovoríme o úplnej alebo čiastočnej absencii vlasov.

Emočný blok: Holohlavosť je známkou autoritatívneho postoja alebo zneužívania vlastnej autority. Ide o človeka, ktorý chce, aby ho ostatní poslúchali len pre jeho potešenie z moci. Vnucuje ostatným svoje názory a nerešpektuje ich postoje. Vyvážený autoritatívny postoj je ten, keď má človek v istej oblasti prirodzenú autoritu bez potreby ju za každú cenu presadzovať. Potom ostatní rešpektujú jeho autoritu spontánne. Autoritatívny alebo panovačný človek je ten, kto iným vnucuje svoje znalosti a neprijíma seba takým, akým je. Tak sa pripravuje o dobré vzťahy s inými a utápa sa vo svojich emóciách.

Duševný blok: Holohlavosť odkazuje, aby sa človek naozaj videl taký, akým je, bez vnucovania svojich postojov a znalostí iným. Je nutné zmieriť sa s autoritatívnosťou bez klamania seba, je nutné naučiť sa ju vyjadrovať harmonickým spôsobom. Len tak sa dá otvoriť novým veciam, obnoviť kontakt so sebou samým bez ďalších a neustálych zbytočných snáh.

Pridaj komentár