Príčiny nemocí, časť 3.

Ďalšie pokračovanie abecedného zoznamu ochorení v súvislosti vnútornými problémami človeka a jeho blokmi. Dozviete sa čo s artritídou, artrózou, či astmou.

Artritída

Ide o reumatické ochorenie kĺbov zápalového pôvodu, sprevádzané všetkými charakteristickými znakmi zápalu (opuchy, sčervenanie, teplotou a bolesťou), ktoré sa môžu prejavovať na jednom i viacerých kĺboch. Bolesť nie je závislá na pohybe a ak sa bolesti a zápaly objavujú v noci, ide o známku artritídy. Choroba vytvára aj stuhnutosť kĺbov, ktorá môže pacientovi značne strpčovať život či už vo dne alebo v noci.

Emočný blok: Medicína pozná niekoľko druhov artritídy a závažnosť problému nám zároveň ukazuje závažnosť emočného, duševného a duchovného bloku. Artritída sa väčšinou objavuje u človeka, ktorý je tvrdý sám voči sebe, nedopraje si zastaviť sa či venovať sa tomu, čo má rád a má problém o niečo poprosiť. Radšej má uznanie od iných. Ak okolie pacienta nespĺňa jeho požiadavky, je sklamaný, prežíva pocity krivdy, býva zatrpknutý, čo vedie aj k túžbe po pomste, napriek tomu, že sa cíti bezmocný. Na situácie reaguje potlačovaným hnevom, ale zároveň býva mimoriadne kritický. Časť tela, kde sa usadila artritída, nám prezrádza viac o tom, v ktorej sfére života má pacient problémy. Ak ide o kĺby na prstoch, človek by mal zmeniť svoj duševný postoj k práci. Ak potrebuje pomoc, má o ňu požiadať a nie očakávať, že jeho okolie má telepatické schopnosti a samo uhádne, čo pacient potrebuje. Ľudia s artritídou budia dojem poslušných, ale v skutočnosti vo svojom vnútre prežívajú hnev a ten si aj vyčítajú. Tak ako paralyzuje artritída, človeka paralyzujú i emócie a preto by pomohlo ukončenie hromadenia emócií.

Duševný blok: Tu pomôže odpoveď na otázku prečo je ťažké o niečo požiadať. Presvedčenie, že ak človek začne robiť to, čo robí rád stane sa zlým egoistom, treba rozhodne vyhodnotiť ako zdanie. Pomôže aj pravdivý význam slova egoista. Človek predsa kedykoľvek môže povedať slovo nie, ak to robiť nechce. Ak sa predsa na to podujme, mal by to robiť s radosťou a nie s kritikou. Ak si len kvôli uznaniu iných nakladá na svoje plecia viac, ako dokáže uniesť, nech si to priamo prizná pred sebou. Nikto ho do ničoho nenúti. Uznanie iných získame len vtedy, ak robíme odovzdane čosi pre svoje okolie. Život potom bude sladší a človek prispôsobilejší a čulejší, nie stuhnutý v kritike.

Duchovný blok: sa odstráni pochopením svojej životnej cesty, jej prijatím. Vyhýbať sa treba kritike iných a vnucovaniu svojich právd. Ak si pacient uvedomí, že ego sú jeho prežité životné skúsenosti a na tom nič hanlivé nie je, cesta k vyzdraveniu je na obzore.

Artróza

Táto choroba postihuje chronickým spôsobom kĺby, ale na rozdiel od artritídy sa tu nevyskytuje zápal. Postihnutí trpia hlavne ráno po prebudení a potrebujú určitý čas na rozhýbanie kĺbov. Kĺb je pri určitých pohyboch obmedzený.

Emočný blok: Človek postihnutý artrózou prežíva silný hnev a nevraživosť voči niekomu a nie sám k sebe ako to je v prípade artritídy. Neuznáva svoju zodpovednosť, zo svojich problémov viní iných, je plný pocitov nespravodlivosti. Veľmi by mu prospelo mať väčší súcit a viac rozvíjať svoje nadšenie.

Astigmatizmus

Predmetnú očnú vadu spôsobuje nesprávne zakrivenie rohovky, čo následne vedie k skreslenému videniu.

Emočný blok: Astigmatizmus vyjadruje problémy medzi vnútorným a spoločenským životom. Postihuje tých, ktorí nedokážu vidieť veci rovnakým spôsobom u seba a u druhých, celkovo im chýba objektivita v náhľade na život. Ak nie je spôsob myslenia v súlade s okolím, vznikajú vnútorné konflikty, čo sa prejavuje problémom prijať zmenu tak u iných ako aj u seba. Len ťažko pacient zbadá opodstatnenosť zmeny svojho programu, vynútenú okolnosťami. Ak by predmetná zmena bola jeho vlastnou myšlienkou, človek by sa jej prispôsobil veľmi ľahko.

Duševný blok: Je ukrytý v odpovedi na otázku: „z čoho mám strach, že si nedovolím dívať sa na veci priamo, objektívne a očami iných?“ Je možné, že si človek v minulosti zaumienil, že sa ďalej nenechá ovplyvňovať inými a bude sa pozerať na všetko svojsky. V minulosti možno aj šlo o správne rozhodnutie, ale v súčasnosti je už blokujúce a nie je možné sa ho neustále držať. Treba dopriať iným nesúhlasiť, to ešte neznamená, že preto človek v ich očiach klesne. Vyhne sa tak mnohým konfliktom zo svojim okolím a zaistí si vnútorný pokoj.

Duchovný blok: Mylné dávne presvedčenie a mylná dávna dohoda so sebou samým v určitej oblasti života. Veci na povrchu sú často klamlivé, pravda je ukrytá pod povrchom a dokáže sa sama, ak jej k tomu dáme voľnosť a priestor.

Astma

Je choroba, ktorá o sebe dáva vedieť v istých intervaloch. Prejavuje sa formou návalov priedušnosti pri výdychu, ktorý je problematický a namáhavý, kým nádych je ľahký a rýchly. Priedušnosť pri výdychu sprevádza hvízdanie. Medzi záchvatmi je dýchanie normálne, pískavý zvuk v hrudníku tiež slabne.

Emočný blok: Telo astmatikovi dáva najavo, že chce príliš veľa brať, berie si viac, než by mal. Chce sa iným javiť silnejším než v skutočnosti je, aby si získal ich lásku. Má problém rozoznať kde sú jeho hranice. Praje si, aby sa veci diali podľa jeho predstáv. Ak to nejde, sipivý zvuk sprevádzajúci záchvat pritiahne pozornosť jeho okolia. Má tak dobrú výhovorku k tomu, že nie je taký silný, ako by si prial.

Duševný blok: Astmatické záchvaty predstavujú naliehavé posolstvo: „Berieš príliš veľa“ a to otravuje tvoje vnútro a dusí ťa. Je najvyšší čas prijať svoje slabé stránky a hranice, teda byť jednoducho človekom. Ak sa človek zbaví potreby byť dominantným vo svojej dôležitosti a láske, zbaví sa cez chorobu ovládať svoje okolie.

Autizmus

Ide o psychickú poruchu, kedy je človek odrezaný od reality, uzatvorený sám do seba. Medzi mnohé symptómy patrí mlčanie, citové vyhorenie, odmietanie stravy, nepoužívanie slova „ja“ a pacient pri rozhovore nie je vždy schopný dívať sa iným do očí.

Emočný blok: Pri hľadaní príčiny choroby je potrebné vrátiť sa do obdobia prvých osem rokov života. Dieťa má silné karmické väzby najmä k matke. Dieťa si nevedome zvolí autizmus ako prostriedok úniku z reality. Nemoc, pri ktorej odmieta stravu a city je istým spôsobom pomsty a odmietanie súčasnej inkarnácie. Matka chorého dieťaťa by mu tento text mala prečítať nahlas bez ohľadu na jeho vek, lebo duša dieťaťa môže slová pochopiť veľmi dobre.

Duševný blok: Autista sa musí zmieriť s tým, že je tu, lebo len tu prežije potrebné skúsenosti. Má všetko, čo potrebuje, aby čelilo životu, k prekonaniu samého seba a bude sa vyvíjať jedine na základe prežitých skúseností. Rodičia autistu by sa mali prestať obviňovať, zmieriť sa s tým, že nemoc je voľbou dieťaťa a musí prejsť i touto skúsenosťou. Jedine ono samo sa môže jedného dňa rozhodnúť, či svoj postoj opustí. Môžu zohrať dôležitú úlohu tým, že sa budú voči dieťaťu chovať s bezpodmienečnou láskou, doprajú mu právo rozhodovať sa a robiť to, čo chce. Mali by dieťaťu dať vedieť, čo cítia ale bez toho, aby ho obviňovali. Každý človek, ktorý príde do styku s autistickým dieťaťom, sa môže vďaka tejto skúsenosti mnohé naučiť. Dieťa rozumie všetkému na energetickej úrovni.

Duchovný blok: súvisí s veľkým a traumatickým blokom v dávnej minulosti.

Bolesť brucha

Ide o bolesť bez zjavnej príčiny, teda o bolesť, ktorá nesúvisí so žiadnou inou chorobou či problémom.

Emočný blok: Ak človeka bolí horná časť brucha, oblasť solár plexu, telo mu ukazuje, že si robí príliš veľké starosti o iných a zbytočne sa o nich strachuje. Ak pobolieva spodná časť brucha pod pupkom, človek si robí starosti, čo sa deje práve teraz. Strachuje sa i o seba samého. Má pocit, že ktosi v jeho okolí ide doslova cez mŕtvoly a je schopný ho zničiť. Môže mať i taký strach, že je schopný pred inými sa plaziť a ponižovať sa, len aby dosiahol svoje.

Duševný blok: V prípade bolesti hornej časti brucha telo radí, aby si človek prestal myslieť, že je na svete len preto, aby posluhoval iným, ktorých má rád. Aj oni potrebujú prežiť isté skúsenosti, zametať cestu pred nimi je škodlivé v konečnom dôsledku pre nich a nie pomoc. Rozpoznať hranice je mimoriadne dôležité. Pri bolesti spodnej časti brucha je človek presvedčený, že ak si bude robiť starosti a znepokojovať sa, podarí sa mu vyhnúť udalostiam či osobám, z ktorých má strach. Ak nechá záležitostiam voľný priebeh, problémy a situácie sa vyriešia samé a človek zostane v potrebnej rovnováhe. Pri starostiach stráca objektivitu, rozhodnutia skôr plynú zo strachu, než zo skutočných a optimálnych potrieb.

Duchovný blok: sa skrýva za často používanými slovami: „je mi z toho nanič, dvíha sa mi z toho žalúdok“. Pri podrobnej analýze týchto slov vždy vypátrame konkrétny strach.

Pridaj komentár