Príčiny nemocí, časť 2.

Myslieť si, že choroba má čisto fyzickú príčinu je veľmi zavádzajúce. Ak pátrame po príčine určitej nemoci, neznamená to, že nemáme chodiť k lekárovi. V druhej časti série článkov o nemociach sa pozrieme na AIDS, alergie, či na anorexiu.

AIDS

Má symptómy asi 25-tich chorôb. Ak nie je pacient HIV pozitívny ale má rakovinu, kĺbový reumatizmus, sarkóm, zápal pľúc, demenciu, mykózu, tuberkulózu, opar, tak si nemusí robiť starosti, lebo ide podľa platných konceptov o bežné nemoci. Ak je niekto HIV pozitívny, ešte neznamená, že má AIDS.

Emočný blok: AIDS priamo súvisí s láskou k sebe, človek sa nemá rád a neakceptuje svoje pohlavie. V skutočnosti to nie je pohlavná nemoc ale problém jedincov, ktorí majú sklon nelásku k sebe kompenzovať v sexuálnej oblasti aby v sebe vzbudili falošné nádeje, že sú milovaní a prijímaní inými. Vytvárajú si veľkú závislosť, prežívajú pocity viny, sklamania voči sebe a znižujú svoju hodnotu. Nemoc sa pre nich stáva prostriedkom trestu dúfajúc, že tak znížia svoju vinu. Podvedome sa potrestajú zablokovaním sexuálneho styku, ako jediného prostriedku, vďaka ktorému sa cítia byť milovaní.

Duševný blok: choroba nebude smrteľná ak si chorý prestane myslieť, že si nezaslúži žiť. Každé prežité sklamanie je spôsobené veľkým očakávaním, že iní človeka budú milovať. Až do takej miery je zúfalá ich nedôvera v seba. Tu pomôže len začať sa mať rád s veľkým srdcom, plným lásky. Pacienti obyčajne veľké srdce majú, stačí len obnoviť kontakt s ním. Nepozerať na názory iných ľudí, prežiť zvolenú lekciu a okúsiť skúsenosti v láske so svojim  pohlavím, s ktorým sme prišli na svet bez ohľadu na to, aký má názor okolie. Dôležité je zaoberať sa vlastným vývojom a rastom v láske, čo je jediný dôvod, prečo sú všetci ľudia tu na Zemi.

Duchovný blok: pochopiť, čo bráni naplniť istú dôležitú potrebu tvojej bytosti

Alergia

Je zvýšená reaktivita organizmu na cudziu látku, následkom čoho telo viac či menej prudko reaguje. Alergia sa tiež vysvetľuje vysokou citlivosťou, kde hrajú rolu imunologické faktory.

Emočný blok: Človek trpiaci alergiou väčšinou prežíva averziu voči niekomu inému a už to nemôže zniesť. Má problém prispôsobiť sa buď človeku alebo situácii. Necháva sa príliš ovplyvniť inými, najmä tými, na ktorých chce urobiť dojem. Často sa cíti napadnutý, neprimerane sa bráni namiesto toho aby čelil tomu, čomu chce uniknúť. Alergický človek prežíva vnútorný rozpor, jedna jeho časť má čosi rada a druhá sa tomu bráni. Podobne je na tom i s ľuďmi – má niekoho veľmi rád s je na ňom závislý. Na jednej strane túži s niekým byť a na druhej strane mu vnútorný hlas šepoce, aby ho obišiel až nakoniec na milovanej osobe nájde chyby. Alergici majú často rodičov s protichodnými názormi. Alergia sa stáva prostriedkom ako pritiahnuť pozornosť iných najmä vtedy ak ide o silnú alergiu, že sa alergik dusí a potrebuje pomoc okolia.

Duševný blok: Je nevyhnutné nájsť situáciu či osobu, voči ktorej sa prežíva nepriateľstvo a zároveň u ktorej hľadáš uznanie, väčšinou ide o niekoho z blízkych. Pacient si myslí, že ak bude jednať podľa očakávania niekoho z blízkych, ten ho bude milovať. Stal sa závislým na uznaní či vďačnosti tej osoby. Stačí prestať byť presvedčený, že je nevyhnutné sa podrobovať, aby ma iní milovali.

Ak ide o stravu, človek sa stáva alergickým často na čosi, čo má rád a bojí si dopriať právo prežívať potešenie plynúce z dobrých stránok života. Preto ani netreba ochorieť pre potrebu pozornosti svojej osoby. Ak je človek alergický na prach, domáce zviera, potom je možné, že sa cíti ľahko napadnutý ostatnými. Je nevyhnutné zamyslieť sa nad vlastnými agresívnymi myšlienkami, lebo prežívaný strach v súvislosti s našim okolím je často odrazom diania v našom vnútri. Stačí sa obzrieť nazad, čo sa dialo v živote počas dvoch hodín, ktoré predchádzali alergickej reakcii. Iných meniť nemožno a neostáva nič iné, než sa naučiť pozerať očami srdca.

Duchovný blok: je ukrytý v odpovedi na otázku: „Čo kvôli tejto nemoci nemôžem v živote robiť?“ a sústrediť sa na všetky zablokované túžby.

Alzheimerova choroba

Prejavuje sa väčšinou u starších ľudí postupnou stratou pamäti. Jasne si spomínajú, čo sa stalo pred rokmi, no neuvedomujú si, čo sa dialo pred chvíľkou. Zabúdanie ide od najčerstvejších udalostí po staršie, stráca sa schopnosť určiť postupnosť udalostí.

Emočný blok: Nemoc je prostriedkom, ako uniknúť z reality prítomnosti. Postihnutý mal tendenciu starať sa o iných, používal veľa svoju pamäť na vykonávanie každodenných úloh, noril sa do nich so snahou zabudnúť na incidenty z minulosti, ktoré mu spôsobovali utrpenie. Bol dokonca hrdý na svoju skvelú pamäť. Aj snaha ukryť do pamäti pár tajomstiev, s ktorými sa nechcel s nikým podeliť prináša neskôr vznik tejto choroby. Bez vedomia toto utrpenie viedlo k nevraživosti až nenávisti voči tým, ktorých pacient obviňoval z problémov.

Duševný blok: Pacienti trpiaci touto chorobou sa z nej nechcú vyliečiť, je to skôr prianie ich blízkych. Pre postihnutého je to jediný aspekt pomsty. Tíško trpel v istej situácii a teraz má skvelú výhovorku, aby sa choval po svojom. K začiatku uzdravovacieho procesu sa stačí zmieriť s myšlienkou, že človek môže byť milovaný, dôležitý, hoci sa už nechce o všetko starať a spomínať si. Ide o to hovoriť o tom, čo práve prežíva a čo prežíval v minulosti, je potrebné chcieť budúcnosť žiť v pravde a hlavne odpustiť sebe.

Duchovný blok: Spočíva v pochopení svojich názorových omylov a v istote, že nie je potrebné trestať seba samého nijakým spôsobom.

Anorexia

Je viac či menej úplné zníženie chuti k jedlu, ktoré v závislosti na príčine vedie v dlhšom či kratšom čase k schudnutiu a má za následok rapídny vplyv na zdravotný stav. U pacienta vnímame bledosť, nedostatok vitality kože. Problémom trpia skôr dievčatá a mladé ženy, menej často sa s ním stretávame u mladých mužov. Anorektik trpí utkvelou predstavou, že má nadváhu a väčšinou je i nezdravým perfekcionistom.

Emočný blok: Tým, že anorektik odmieta potravu, odmieta i svoju matku a ženský princíp. Natoľko prahne po dokonalosti aby nebol ako matka, že sa táto túžba stáva chorou. Úplne sa odreže od materinských potrieb a schopností čokoľvek cítiť. Uteká z nepríjemných situácií, ktoré nezodpovedajú jeho spôsobu hľadania dokonalosti.

Duševný blok: Hovorí o nevyhnutnosti zmeny pohľadu na svoju matku. Matka vždy jednala najlepšie ako vedela a má právo mať v sebe strach a isté hranice, ako všetci ľudia. Je možné, že v niektorom okamihu aj sklamala, ale žiaľ dieťaťa je len uhlom pohľadu, nie udalosťou samotnou. Jedine pacient má možnosť tento pohľad zmeniť. Stačí prijať svoju matku a spôsob, akým uspokojovala detské citové potreby, naučiť sa prijať ženskú časť seba a chuť do života i k jedlu sa vráti. Neodôvodnené a nezmyselné predstavy o dokonalosti nie sú vôbec reálne. Stačí si dopriať dostatok času na radosť vo fyzickej rovine a prestať sa cítiť hriešne a previnilo.

Duchovný blok: bezpodmienečne prestať hľadať dokonalosť, všetko dokonalé už dávno je i bez nášho pričinenia.

Pridaj komentár