Príčiny nemocí, časť 17.

Pojednávanie o skutočne najrozšírenejších zdravotných problémoch 

Obezita

Definujeme ju ako nadváhu organizmu spôsobenú prílišným nahromadením rezervných tukov v tukových tkanivách. Je považovaná za problém, ak sa u človeka začínajú prejavovať zdravotné riziká pre závažnosť jeho nadváhy.

Emočný blok: za vznikom obezity je vždy niekoľko príčin, postihnutý však v každom prípade prežil v detstve poníženie, za ktoré sa hanbil. Trpí ešte strachom z hanby, že niekomu spôsobí hanbu alebo že ktosi zahanbí jeho. Často spája poníženie (pocit pokorenia) so studom (túžba pred niečím sa schovať). Nadváha je ochrana proti ľuďom, ktorí po ňom chcú príliš veľa, lebo človek vie, že má problém čosi odmietnuť a že má tendencie všetko si nakladať na bedrá. Je možné, že ide o niekoho, kto sa často cíti dlhodobo zovretý medzi ďalšími dvoma osobami a musí robiť všetko možné, aby uspokojil svojich blízkych na oboch stranách. Čím viac bude chcieť iných činiť šťastnými aby im dokázal, že sa za nich nehanbí, tým väčšie má problémy rozpoznať svoje vlastné potreby. Často sa stáva, že sa chce človek podvedome znepáčiť druhému pohlaviu a tak stlstne – zo strachu zo zneužitia, pokorenia a poníženia. Obézny chce zaujať svoje miesto v živote, ale necíti sa na to.

Duševný blok: Obéznemu pripadá veľmi ťažké pozrieť sa na seba objektívne práve pre jeho veľkú citlivosť. Je schopný podrobne si prezrieť každú časť svojho tela v zrkadle? Táto schopnosť súvisí so schopnosťou pozrieť sa do svojho vnútra, za fyzickú rovinu aby odhalil príčinu svojej nadváhy. Odmieta sa prijať. Chce byť za každú cenu dobrým človekom. Musí sa zbaviť presvedčenia, že si čosi od iného berie a neskôr mu to musí vrátiť. Mal by začať veriť svojej vlastnej dôležitosti.

Obličaj (problémy)

Obličaj je väčšinou to prvé, čo pri kontakte s druhým vnímame. Je to aspekt, ktorý identifikuje človeka. Problémov s obličajom je mnoho – od obyčajnej vyrážky až po znetvorenie chorobou či v dôsledku nehody.

Emočný blok: Problémy s obličajom všeobecne súvisia s nasledovnými výrokmi: „zachovať si tvár, robiť na niekoho tvár, nechať si pľuť do tváre, stratiť tvár, zachrániť si tvár, pozerať nebezpečenstvu tvárou v tvár a pod.“ Najviac sa vystavuje riziku problémov  s tvárou ten, kto je hanblivý a kto sa cíti ponížený i pre malichernosť. Tiež i ten, kto sa neustále obviňuje, kto sa snaží vyhovieť nárokom okolia a kto má strach, že stratí svoju tvár a núti sa do toho, aby na všetkých robil dobrý dojem.

Duševný blok: Problém hyzdiaci tvár postihol človeka preto, aby mu pomohol uvedomiť si, že sa príliš znepokojuje tým, čo si iní o ňom myslia a čo v ňom nachádzajú. Prestáva byť sám sebou. Dostáva signál, že náhľad na seba samého nie je vôbec prínosný a spôsobuje viac zla, než dobra. Je načase, aby ukázal svoju pravú tvár a začal byť sám sebou.

Oči (problémy)

Tiež môžu byť postihnuté množstvom chorôb. Tie najbežnejšie kalia človeku zrak a blokujú prirodzené videnie.

Emočný blok: Každý problém s očami napovedá, že človek by najradšej zatvoril oči pred tým, čo vidí než by riskoval, že niečo či niekoho stratí. Ide o spôsob obrany. Je možné, že človek už nesúhlasí s tým, aby na všetko dohliadal. Často používané výrazy sú: „chrániť ako oko v hlave, neveriť svojim očiam, nespustiť niekoho z očí, bije do očí, prijať niečo so zatvorenými očami, nájsť čosi so zatvorenými očami a pod.“ Opakovanie niektorého uvedeného výrazu stačí na to, aby si človek privodil poškodenie zraku. Ak sa problém týka videnia nablízko, ťažko vníma dianie v bezprostrednej blízkosti buď na svojom tele (príznaky starnutia) alebo okolnosti či osoby v jeho živote. To, čo vidí mu naháňa strach a strach mu bráni vidieť veci objektívne. Človeku vlastne vyhovuje, že nevidí detaily z blízka. Dáva mu to istý vnútorný pokoj, má pocit, že sa dištancoval od problémov a nič ho nevyvedie z rovnováhy. Ak ide o problém vidieť do diaľky, ide o posolstvo tvorby nereálnych strachov z budúcnosti buď svojej alebo svojich blízkych. V mysli sa zaoberá rôznymi možnými situáciami, vopred sa obáva, že sa niektorá naplní. Je možné, že nechce vidieť do diaľky z mrzutosti, lenivosti, nedbalosti alebo pre sklamanie sa v živote. Ľavé oko symbolizuje to, čo vidíme na sebe, tento spôsob nazerania je ten, ktorý sme si osvojili od matky. Pravé oko symbolizuje to, čo vidíme vo svojom okolí, spôsob nazerania na veci okolo a čo sme odkopírovali od otca.

Duševný blok: je nutné uvedomiť si, že nič sa v našom živote nezmení ak budeme odmietať vidieť pravdu a privierať pred ňou oči. Obávať sa straty niekoho či niečoho je nanič. Múdrejšie je tomu čeliť a postupne vyriešiť všetky problémy. Ak je človek presvedčený, že vidí veci až príliš dobre a nemá nárok na žiadnu chybu, mal by sa toho čím skôr zbaviť. Neurobí totiž žiadnu skúsenosť bez chyby a bez skúseností nie je vývoj. Hovorí sa, že oči sú zrkadlom duše a akýkoľvek problém s očami znepokojujúco poukazuje, že nekráča smerom potrebným pre dušu aby uskutočnila svoj životný zámer. Mal by sa zmieriť s tým, že zhoršujúci sa zrak nie je nič normálne ani dedičné. Tak nepriaznivo môže zrak ovplyvniť jedine myšlienková forma.

Očné viečka (bolesť)

Ich úlohou je chrániť oči proti vonkajším nepriaznivým faktorom (prachu, chladu, ostrému svetlu). Očné viečka môžu trpieť podráždením alebo ekzémom.

Emočný blok: bolesť v očnom viečku signalizuje, že sa človek dostatočne nechráni pred vonkajším napadnutím a necháva sa vyviesť z miery tým, čo vidí. Môže ísť o niekoho, kto si nedopraje právo ani na chvíľku zavrieť oči aby si oddýchol. Chce mať nad všetkým dohľad.

Duševný blok: Ak nás trápi podráždenie, vlastne nás nedráždia udalosti samotné, ale náš pohľad na ne. Ak nestrpíme čo sa deje, naučme sa stiahnuť do seba a oddýchnuť si. Oddýchnutý človek má viac možností sa prejavovať bez toho, aby ovládal ostatných a čakal, že mu vo všetkom vyhovejú. Mal by rozvíjať najmä znášanlivosť.

Ochorenie mozgu

Najčastejšími problémami je bolesť hlavy a migréna. Z vážnejších otras mozgu ako dôsledok poranenia lebky pri zranení, mozgovú trombózu a cievne mozgové príhody vyvolané upchatou či prasknutou žilou a mozgové nádory vyrastajúce z mozgového tkaniva.

Emočný blok: problém mozgu súvisí s problémom vedomia Ja som. Postihnutý dostáva závažné posolstvo, lebo mozog je najdôležitejším orgánom tela. Je i najlepšie chránený lebkou. So svojou pravou podstatou, Ja som musíme učiniť jedno – chrániť ho pred akýmikoľvek zraneniami. Kto to nerobí, zabúda na svoju pravú individualitu a necháva sa presvedčiť aby bol tým, čo chcú od neho iní. Potom je nešťastný lebo nevie, kým naozaj je.

Duševný blok: je nevyhnutné uvedomiť si, že spôsob vnímania seba samého sa nezlučuje s tým, čím človek chce byť. Mozog riadi celé telo a je nutné obnoviť kontakt s tým, kým človek v skutočnosti je a podľa toho si zariadiť život.

Opar

Je kožná vyrážka, vírusové ochorenie a postihuje najmä oblasť úst.

Emočný blok: opar znamená, že človek vyslovil príliš prísnu mienku proti niekomu opačného pohlavia a že má sklon vzťahovať tento názor na opačné pohlavie všeobecne. Niekto či niečo je považované za hnusní. Je to prostriedok poskytujúci zámienku, aby sme nemuseli iných bozkať, možno niekoho zvlášť konkrétneho, voči komu cítime hnev pre poníženie. Hnev bol taký, že sme ho takmer vyjadrili ale na poslednú chvíľu potlačili až nám stuhol na perách.

Duševný blok: opar sa na ústach urobil, aby človek pochopil, že je najvyšší čas chovať voči inému láskyplné myšlienky a nie ho stále kritizovať. Ak sa človeku opar robí často, mal by rýchlo pochopiť, že spôsob jeho zmýšľania mu bráni zblížiť sa s druhým pohlavím, hoci je to jeho najvyššia túžba. Vzďaľovanie sa od toho mu môže uškodiť, akokoľvek si myslí, že on je ten trestajúci.

Pridaj komentár