Príčiny nemočí, časť 16.

Analyzované príčiny nemocí sú tentokrát venované viac ženskej problematike

Mdloby

Strata vedomia sa väčšinou objavuje nečakane a trvá len krátko. Človeku sa zatmí pred očami a vidí svetelné body alebo škvrny, zosinie, obleje ho studený pot a dochádza k úplnej strate vedomia.

Emočný blok: Mdloby sú istou formou úniku pre toho, kto nechce čeliť určitej situácii. Ak táto situácia človeka zbaví odvahy a naplní ho úzkosťou a bezmocnosťou ako sa z danej situácie dostať, prostriedkom istej formy riešenia sa stávajú práve mdloby.

Duševný blok: Telo nám odkazuje, že v skutočnosti chceme byť do tejto situácie i naďalej zapojení, napriek tomu ju máme začať vnímať inak. Neživme svoje strachy, hovorme o tom, čo prežívame a nechajme si pomôcť aby sme situáciu začali vidieť inak. Mylné presvedčenie o úniku zo situácie je dané našim spôsobom myslenia. Celá situácia nám totiž pomáha v našom raste a mali by sme sa sústrediť na to, čo sa môžeme z nej naučiť a nie robiť pravý opak – prehlbovať svoju nevedomosť mdlobami.

Meningitída

Ide o zápal mozgových blán, ktorý sa prejavuje prudkým nástupom a náhlou nevoľnosťou, mrazením, zvracaním a vysokou horúčkou. Môže tiež bolestivo stuhnúť šija.

Emočný blok: Ak útok meningitídy okamžite neriešime, hrozí smrť a posolstvo choroby súvisí so životom a smrťou Nemoc sa objaví u človeka, ktorý prežije niečo mimoriadne ťažko stráviteľné, čo v ňom vzbudí nesmiernu dávku zlosti. Táto náhla a prudká udalosť je veľké nešťastie, ktoré človeka privedie do stavu emočného šoku. Zároveň človek vyvíja nadmernú intelektuálnu činnosť aby celú vec pochopil a doslova si namáha mozog.

Duševný blok: Cez tento problém si má človek uvedomiť, že verí v čosi, čo je pre neho škodlivé. Hnev a pocit viny, ktorý prežíva lebo si zakazuje prežívať šťastie, ho pomaly zabíjajú. Telo ho naliehavo upozorňuje, že si má dovoliť predovšetkým slobodne žiť.

Menopauza

Je nepríjemným obdobím fyzickej a emočnej nestability pre ženy a niektoré ho prekonávajú s podobnými problémami ako obdobie puberty. Trpia návalmi tepla, únavou, nespavosťou a úzkosťou. Muži okolo 60-tky prežívajú podobné stavy a voláme ich andropauza.

Emočný blok: Menopauza je prirodzená súčasť života a žena trpiaca s ňou súvisiacimi problémami sa len ťažko zmieruje s faktom, že starne. Menopauzou končí jej reprodukčný vek, s čím sa vyrovnáva problematicky. Musí prejsť od plodenia k tvoreniu pre samú seba. Väčšie problémy s týmto obdobím majú ženy, pre ktoré je mimoriadne dôležitá úloha matky. Do tejto úlohy vložili množstvo energie, plne sa s ňou stotožnili a stratili kontakt so svojimi skutočnými ženskými potrebami. V mnohých prípadoch pokračujú v úlohe matky tak, že sa chovajú matersky k ľuďom, ktorých majú radi.

Duševný blok: Čím väčšie problémy menopauza žene spôsobuje, tým jasnejšie jej telo dáva najavo, aby sa nebála prechodu do zrelého veku. Neznamená to, že nemôže ďalej tvoriť svoj život. Je nutné revidovať svoje predstavy o starnutí. Starnutie neznamená smrť, invaliditu, nemohúcnosť, neschopnosť a samotu. S vekom je človek väčšinou múdrejší, má stále viac skúseností aby vedel čeliť akejkoľvek situácii. Žena by si mala dovoliť tvoriť sama pre seba z prítomného okamihu, vycítiť akým smerom viesť svoj životný cyklus, preto by mala istý čas stráviť sama so sebou, používať svoj ženský princíp. Keď to vycíti, mala by využiť svoj mužský princíp k tomu, aby svoj život zorganizovala a dala mu štruktúru.

Menštruácia (problémy)

Je fyziologická funkcia charakterizovaná krvácaním z maternice ženy, ktorá nie je tehotná. Priemerná dĺžka cyklu je 28 dní, ale dĺžka ktorá sa pohybuje medzi 25 – 32 dní sa tiež považuje za normálnu. Problémy súvisiace s menštruáciou sú napríklad amenorea (vynechanie menštruácie), menštruačné bolesti, nadúvanie, bolesť v prsníkoch, v panvovej oblasti a metrorágia (silné krvácanie mimo menštruáciu).

Emočný blok: Akýkoľvek problém súvisiaci s menštruáciou hovorí, že žena má problém prijať svoju ženskosť. Najmä od obdobia puberty je v opozícii voči svojej matke, ktorá pre ňu bola ženským vzorom. Neznamená to, že nemá rozvinutú svoju ženskosť ale skôr fakt, že úloha matky jej pripadá mimoriadne ťažká a musí sa pri nej riadiť mnohými pravidlami. Podvedome by radšej bola mužom a túži po tom tak, že sa niekedy hnevá na mužov za to, že prežívajú čosi, čo žena nikdy prežiť nemôže. Často sa pokúša hrať mužskú rolu a podvedome sa za to cíti vinná.

Duševný blok: Telo dáva signál, že názory o ženách utvorené v mladosti nezodpovedajú skutočnosti, pohľad je škodlivý a prekáža šťastiu, narúša harmóniu. Žena si predsa môže robiť čo chce, stále viac žien zastáva funkcie, ktoré v minulosti výhradne patrili mužom. Mala by sa prestať riadiť naučenými pravidlami týkajúcich sa rozdielu medzi mužskou a ženskou rolou. Nemá mužom závidieť, radšej má po nich túžiť – to by prospelo jej vzťahom k opačnému pohlaviu. Mala by si dopriať právo potrebovať partnera bez toho, aby sa na ňom stala závislou. Tým, že prestane hrať všetky mužské úlohy, získa väčšie šance urobiť vo svojom živote miesto pre vysnívaného muža.

Migréna

Prejavuje sa náhlou, intenzívnou bolesťou časti hlavy, ktorá je sprevádzaná nutkaním na zvracanie, môže trvať niekoľko hodín až dní. Môžu jej predchádzať i poruchy videnia, no poznáme i migrénu spojenú s poruchami pocitov, vnímania, prípadne pohybu, ktorá je omnoho horšia, lebo môže mať vplyv na zorné pole a vyjadrovanie.

Emočný blok: Ochorenie priamo súvisí s vedomím „Ja som“ postihnutej osoby. Prejavuje sa väčšinou u toho, kto si nedopraje právo byť tým, čím chce, a to dlho predtým, než sa u neho migréna prejaví. (Napríklad vnútená voľba povolania rodičmi.) Migréna sa vyskytuje u človeka cítiaceho vinu za to, že sa neodváži vôbec vystúpiť proti tým, ktorí majú na neho veľký vplyv. Dokonca si ani neuvedomuje, čo skutočne chce. Často sa stavia do pozície „to nesmiem, nemôžem,“ takže žije v tieni iných. Ľudia trpiaci migrénou majú i problémy v sexuálnom živote, nie sú dostatočne spojení so svojou schopnosťou tvoriť, táto schopnosť je na tele symbolizovaná sexuálnymi orgánmi.

Duševný blok: Ak človek trpí migrénou, mal by si položiť otázku: „Keby všetky okolnosti okolo mňa boli bývali dokonalé, čím alebo kým by som chcel byť práve teraz?“ Potom nasleduje pokus uvedomiť si, čo doteraz bránilo v slobodnom prejavovaní sa a objaví spôsob myslenia, ktorý mu škodí. Je škodlivé myslieť si, že ak bude osoba závislá na iných, budú ju mať viac radi. Má dopriať sama sebe právo mať strachy a súčasne si vytvoriť čas, aby dosiahla ciele, po ktorých naozaj túži.

Mimomaternicové tehotenstvo

Ide o stav, kedy sa plod začne vyvíjať mimo maternice. V tomto prípade je bežný mechanizmus smerovania oplodneného vajíčka narušený, vajíčko sa začne vyvíjať vo vajcovode, kde bolo oplodnené.

Emočný blok: Problém svedčí o nerozhodnosti buď zo strany duše dieťaťa, či budúcej matky. Je dosť možné, že táto nerozhodnosť je vzájomná. Váhajúca matka cíti vinu, viní sa za komplikácie, čo prebieha na podvedomej úrovni. Problém postihuje ženy, ktoré sa rozhodli mať dieťa preto, aby urobili radosť svojim blížnym, alebo aby získala ich lásku i vtedy, ak je tehotenstvo naj jej sily v danom momente.

Duševný blok: Žena by si mala dopriať právo mať svoje hranice i strach. Ak sa jej zdá, že mať dieťa teraz by bolo pre ňu náročné, nech prehovorí s dušou dieťaťa, zverí sa mu s tým, čo prežíva s vedomím, že ide o jej telo, jej život a že má právo rozhodovať za seba, vždy si ponesie aj následky rozhodnutí. Nútiť sa do tehotenstva, ktoré v hĺbke duše nechce je pre ňu oveľa škodlivejšie, než nemať žiadne dieťa.  Ak po dieťati zatúži neskôr, stále bude čas zmeniť svoje rozhodnutie.

Pridaj komentár