Príčiny nemocí, časť 14.

Pokračujeme v analýze emočných a duševných blokov príčin nemocí 

Krvácanie

Môže byť vonkajšie alebo vnútorné, pričom vnútorné krvácanie je vážnejšie.

Emočný blok: Krv predstavuje lásku k životu a radosť z neho. Ak niekto stráca krv, telo mu signalizuje, že mu nejaký jeho vnútorný postoj blokuje životnú radosť. Krvácanie sa spúšťa s menšou či väčšou intenzitou, možno z toho vyvodiť, že človek v sebe nejaký čas čosi zadržiaval a neukazoval svoje morálne obavy a strach. Dosiahol isté hranice, viac už vnútorné obavy potláčať nemôže. Krvácaním postihnutá časť tela bližšie špecifikuje, z ktorej oblasti života vyprchala radosť. Toto je vysvetlenie na vonkajšie krvácanie. Vnútorné krvácanie má podobný význam ale prejavuje sa u človeka, ktorý trpí v tichosti a záleží mu na tom, aby sa nikto nedozvedel, čo prežíva. Stráda v izolácii, je presvedčený, že nemá nikoho, komu by sa mohol zdôveriť či očakávať pomoc.

Duševný blok: Krvácanie upozorňuje na nutnosť revidovať pohľad na život v určitej oblasti. Pacient berie život veľmi vážne a je najvyšší čas pustiť sa do zábavnejších činností, ktoré prinášajú radosť, prestať sa zapodievať všetkým, čo odoberá energiu. Radosť vkladajme aj do činností, ktoré berieme smrteľne vážne, vždy ide len o náš postoj.

Krvácanie z nosa

Definícia sa týka príležitostného krvácania z nosa.

Emočný blok: Ak krvácame z nosa bez zjavnej príčiny, prežívame dočasnú stratu radosti. Tento druh krvácania často poukazuje na túžbu plakať u človeka, ktorý potláča slzy. Potrebuje uvoľniť emočný stres. Krvácanie z nosa môže byť signálom nedostatku radosti v tom, čomu sa človek práve venuje a stáva sa ospravedlnením aby sa danou vecou prestal zaoberať.

Duševný blok: Namiesto toho, aby sa človek pokúšal chcieť zastaviť to, čo práve robí, alebo sa snažil získať pozornosť iných by sa mal pokúsiť vnímať pozitívnu stránku vykonávanej činnosti. Prežívať stres občas je bežné a v tom prípade slzy pomôžu určite viac.

Krvinky (problémy)

Biele krvinky sú bunky obiehajúce v krvi ale i vo väčšine tkanív. Úlohou červených krviniek je udržiavanie hemoglobínu v stave činnosti. Ten, prenášaný krvným riečiskom dopravuje kyslík z pľúc do tkanív tela.

Emočný blok: Problém s bielymi krvinkami hovorí, že človek sa nevie brániť a neodvažuje sa prejaviť. Ich nadbytok zas o tom, že sa chce príliš biť, cíti sa ľahko napadnuteľný. Nedostatok bielych krviniek je znamením, že človek sa rýchlo vzdáva.

Duševný blok: Pri chýbajúcich bielych krvinkách je najvyšší čas obnoviť dôveru v seba, svoje schopnosti a nadanie. Zmeniť chod vecí nemôže nik iný, len človek sám. Jeho presvedčenia ešte nepotvrdzujú skutočnosť. Ak sa človeku nedarí veriť si, stačí sa opýtať blízkych, ako ho vnímajú. Inak riskuje čoraz väčšiu skľúčenosť s presvedčením, že život je jedna nekonečná drina. Všetky zdroje má k dispozícii, stačí ich začať využívať. Ak má prebytok bielych krviniek, je načase prestať mlátiť okolo seba aby si ho iní konečne všimli. Neustály boj je mimoriadne únavný. Všetky presvedčenia a názory potrebujú dôsledné prehodnotenie. Čím skôr, tým lepšie, inak malomyseľnosť zdravotné problémy len zhorší.

Kŕč

Kŕč je mimovoľné, náhle a bolestivé stiahnutie jedného či niekoľkých svalov. Prejavuje sa najmä v dolných končatinách, môže sa však objaviť i v žalúdku, v črevách a niekedy i v rukách.

Emočný blok: Kŕč sa vyskytuje u človeka prežívajúceho strach, napätie a u toho, kto máva tendenciu upnúť sa na niekoho alebo na niečo.

Duševný blok: V prípade kŕču je nutné sledovať oblasť, ktorú postihol a jej význam, na čo človek danú časť tela používa. Kŕč v nohe môže byť signálom strachu pustiť sa do nejakej veci či ísť do práce. Pôsobením strachu a vnútorného napätia, ktoré človek práve prežíva sa zatvrdzuje namiesto toho, aby sa uvoľnil a prežíval radosť či s radosťou urobil to, čo má.

Kŕčové žily

Sú spôsobené prílišným a trvalým roztiahnutím jednej alebo viacerých žíl a je sprevádzané poškodením žilovej steny.

Emočný blok: Človek trpiaci kŕčovými žilami by si prial dať sám sebe viac slobody a voľného času no nevie, ako to má urobiť. Berie na sebe množstvo úloh, zveličuje význam starostí, čím si zas priťahuje viac problémov. Z rovnakého dôvodu má potom problém plniť dané úlohy s radosťou. Môže to byť človek, ktorý sa núti zotrvávať v situácii, ktorú priam nenávidí.

Duševný blok: Čím intenzívnejší pocit tiaže a ťažkopádnosti v nohách kŕčové žily spôsobujú, tým je posolstvo o ťažkom živote významnejšie. Je načase naučiť sa prestať riadiť tým, že je niečo potrebné. Človek si môže dovoliť dočasný oddych bez toho, aby začal pochybovať o svojej dobrote. Nutkavý hlas v hlave nie je hlasom srdca. Len srdce pozná najlepšie, čo musí a čo vôbec nie. Voľba by mala spočívať v tom, čo má človek sám rád.

Krivica

Krivica je nemoc postihujúca organizmus v období jeho rastu. Postihuje malé deti a spomalenie rastu je podľa lekárov spôsobené nedostatkom vitamínu D.

Emočný blok: Dieťa postihnuté krivicou trpí nedostatkom citov, nie je to nutne pre nedostatočnú starostlivosť rodičov. Dieťa má veľkú citovú potrebu. Podvedome sa bráni normálnemu rastu pretože dúfa, že pre krivicu bude dostávať väčšiu rodičovskú starostlivosť.

Duševný blok: Podávanie vitamínu D je samozrejmosťou, ale okrem toho by mal rodič s dieťaťom hovoriť ako s dospelým. Malé deti intenzívne vnímajú energetickú úroveň slov. Malo by mať vysvetlené, že jedného dňa sa bude musieť osamostatniť. Ak bude i naďalej veriť, že viac lásky získa závislosťou na pozornosti iných, urýchľuje si horké sklamanie. Ostatní si naň nenájdu viac času preto, že zostane dieťaťom. Malo by sa zmieriť s tým, že jeho rodičia sa o neho starajú najlepšie ako dokážu, podľa svojich schopností.

Kurie oko

Väčšinou sa objavuje na chodidle a na rukách. Tento rohovitý útvar sa objavuje najmä na častiach vystavených tlaku alebo dlhšiemu či opakovanému treniu. Pokožka sa tým stáva hrubšou.

Emočný blok: Ten, kto má kurie oko na nohe, prežíva mnoho obáv z budúcnosti. Brzdí svoj prirodzený elán, blokuje si túžby vzťahujúce sa k budúcnosti. Ak sa objaví kurie oko na ruke, význam je rovnaký, len obavy sa týkajú prítomnosti.

Duševný blok: Ak sa človeku objaví kurie oko, telo ho upozorňuje na to, že skutočne môže robiť to, čo sám chce a nemusí sa toho vôbec obávať. Mal by skúsiť v sebe objaviť ten strach, ktorý brzdí jeho prirodzený elán. Ide o strach, že sa niekomu koho má rád nebude páčiť? Alebo zo strachu z neúspechu prameniaceho z prílišných požiadaviek, ktoré na seba kladie. Telo ho nabáda, aby zmobilizoval všetku svoju kapacitu a prestal ju potláčať.

Koža (problémy)

Koža ako vonkajšia ochranná vrstva tela je tvorená hlbokou vrstvou (škárou) a povrchovou vrstvou (pokožkou). Má ochrannú funkciu a zaisťuje neustály kontakt s vonkajším svetom.

Emočný blok: Koža väčšinou súvisí s vnímaním seba samého voči vonkajšiemu svetu. Keďže je určitým obalom tela predstavuje obraz, ktorý má človek sám o sebe. Stačí, aby popísal svoju kožu a uvidí sa sám. Jemná koža znamená, že človek sa považuje za jemného. Akýkoľvek kožný problém súvisí so studom človeka voči sebe samému. Venuje príliš pozornosti tomu, čo si o ňom myslia ostatní, ich úsudkom. Nedovolí si dostatočne byť sám sebou a ľahko skĺzne k tomu, že sám seba odmieta. Často sa cíti zasiahnutý vo svojej celistvosti. Je tiež citlivý voči tomu, čo sa deje na povrchu, nechá sa príliš ľahko zasiahnuť ostatnými a má problém mať sa rád taký, akým je.  Ak je kožný problém spojený s tvorbou hnisu znamená to, že niekto, niečo človeku nevonia takým spôsobom, že v sebe vyvolá tento problém, aby sa od toho dostatočne vzdialil. Každý závažnejší kožný problém predstavuje všeobecne skvelý spôsob, ako sa vzdialiť od iných. Koža človeku pomáha nadviazať kontakt s ostatnými, ale zároveň sa mu môže stať prostriedkom, ako žiaden kontakt nemať. Človek sa tak môže hanbiť za to, čím je, čím by mohol byť, že odmieta ku komukoľvek priľnúť a ako ospravedlnenie využíva svoju vyrážku. Stane sa nedotknuteľným, najradšej by si zvliekol kožu vo význame od základu sa zmeniť. Ak sa človek pokúsil s niekým neúspešne zblížiť a nosí v sebe preto veľa nevraživosti až nenávisť, môže si privodiť rakovinu kože. V prípade Vitiliga dotyčný prežíva ťažko rozchod, stratu kontaktu, komunikácie. Cíti to ako odmietnutie či konečný rozchod. Je to typ človeka, ktorý chce zachraňovať všetkých okolo seba, najmä ľudí opačného pohlavia.

Duševný blok: Koža je orgánom jasne viditeľným pre človeka samotného i pre jeho okolie. Čím je problém zjavnejší a čím viac pacienta obťažuje, tým jasnejšie poukazuje na to, že spôsob myslenia, názory o sebe samom mu škodia a že by ich mal zmeniť. Stačí si vypísať svoje vlastnosti a následne požiadať o ich konzultáciu svojich najbližších. Každý má právo na slabosti, strachy bez pocitu, že je preto ničomný. Má právo rozhodnúť sa zachrániť si svoju kožu bez obviňovania svojej osoby, že toto rozhodnutie nevyhovuje iným ľuďom. Hodnota a kvalita človeka vychádza z jeho srdca, z hĺbky duše a nie z toho, čo sa práve deje vo fyzickom svete.

Pridaj komentár