Príčiny nemocí, časť 13.

Ak máte problémy s kosťami, kostrčou, krkom, krvou, pozrite sa podrobnejšie na to, čo všetko za tým môže byť

Kosti (problémy)

Kosti, ktoré sú základnou zložkou zaisťujúcou pevnosť postavy sa podieľajú aj na našom pohybe. Problémy s kosťami vysvetľujú všetky nemoci, ktoré sa začínajú na „osteo“ a bolesti kostí, nie ich zlomenín.

Emočný blok: kosti, ktoré sú pevnou časťou tela, predstavujú podporu. Problém s kosťami vždy súvisí so strachom z nedostatku opory alebo z obáv, že nebudeme dostatočnou oporou pre iných. Dochádza k tomu u toho, kto znižuje svoju hodnotu a kto sa necíti dostatočne pevný, aby sa sám postaral o svoj život. Kto sa cíti povinný podporovať iných má potrebu, aby boli na ňom závislí, aby sa cítil dôležitý, lebo sám to nedokáže. Keď sa prestane cítiť dôležitý, začne znižovať svoju hodnotu. Práve preto má neskôr pri starnutí sklony trpieť osteoporózou či inou chorobou postihujúcou kosti. Problémy sa môžu prejaviť i u toho, kto sa bojí autority všeobecne alebo v istej oblasti a má sklony ponižovať sám seba vo vzťahu k autoritám. Ako odozvu na to skúša byť sám autoritatívny, má sklony ovládať iných, aby na ňom nemohol nikto uplatňovať autoritu.

Duševný blok: Cez postihnuté kosti telo dáva najavo, že si človek má viac veriť, cítiť sa pred sebou pevným a tým zistí, že má omnoho väčšiu silu, ako si myslel. Naznačuje, že je načase, aby sa v živote stabilizoval tým, že bude fyzicky robiť veci tak ako sa mu páčia a bez pocitov viny, s láskou k sebe samému. Vždy má všetko potrebné na vytvorenie vlastnej stability a bez závislosti na iných. Treba si dopriať možnosť zvýšiť vlastnú hodnotu cez to, akým človek je a nie cez výsledky svojich blížnych. Ak jedná s autoritou, ten človek neznamená viac, bolo by vhodné venovať sa tým oblastiam, kde bude môcť sám čosi ukázať iným. Každý človek má nadanie na niečo zvláštne.

Kostrč

Kostrč je zakončenie chrbtice, vznikla zlúčením prvých piatich kostrčových stavcov a je mimoriadne citlivá. Bolesť cíti pacient najmä v sede. Zlomeniny kostrče sa väčšinou hoja dobre a rýchlo.

Emočný blok: kostrč je základňou chrbtice a predstavuje základné potreby človeka. Koho trápi, ten si robí starosti o svoje základné potreby, neverí v hojnosť vesmíru. Veľmi by si prial, aby sa o neho staral niekto iný, ale nechce dať najavo svoju závislosť. Ak bolí kostrč len v sede, potom sa človek cíti vinný za to, že si sadol na zadok s prianím, aby sa o neho staral niekto iný. Chce sa javiť ako aktívny a nie ukazovať svoju závislosť. Môže ísť i o prípad, že sa viní za to, že sedí, kým druhí musia pracovať, alebo za to, že si sadol, aby si urobil radosť – sám šiel do kina, alebo na nejaký vzdelávací kurz. Pretože ide o človeka trpiaceho závislosťou, je presvedčený, že ostatní sú závislí na ňom.

Duševný blok: prvá etapa je v tom, že človek začne byť uvedomelejším vo svojich myšlienkach a uzná, že chce aby sa o neho niekto staral. Neverí dostatočne ani sebe, ani vesmíru. Keď si aj praje starostlivosť iných, neznamená to, že to má byť celoživotne. Čím viac bude popierať svoju závislosť, tým viac ňou bude trpieť. Mal by si dopriať právo byť taký, akým je a povedať si, že to je dočasný stav, pretože v živote sa všetko mení a tak isto sa zmení i jeho terajší postoj. Práve takto sa prejavuje láska k sebe. Ak sa rozhodne, že ostatní sú na ňom závislí a že si nemôže dopriať žiadnu radosť bez súhlasu tých, ktorých má rád, bolo by vhodné preskúmať, či tomu tak skutočne je. Nech je už odpoveď kladná alebo záporná, toto uvedomenie každému umožní vyjadriť svoje vnútorné postoje.

Krátkozrakosť

Je očná chyba, ktorá sa prejavuje poruchou videnia vzdialených predmetov. Človek vidí jasne len objekty, ktoré sú blízko, na diaľku vidí horšie.

Emočný blok: Krátkozraký človek má strach z toho, čo sa môže diať v budúcnosti. Ak chceme poznať príčinu krátkozrakosti, stačí si pripomenúť, čo nám naháňalo strach v čase, kedy nás krátkozrakosť postihla. Mnoho dospievajúcich ňou začne trpieť práve v puberte, majú strach z dospelosti, ich vnímanie života dospelých je plné pocitov nebezpečenstva. Je sústredený na seba a nie na iných. Má problém otvoriť sa myšlienkam iných, chýba mu veľkorysosť.

Duševný blok: Krátkozraký by sa mal zmieriť s tým, že udalosti z minulosti, ktoré mu naháňali strach, nie sú pre neho žiadnou hrozbou. Mal by sa otvoriť novým myšlienkam zvonka a uvedomiť si, že je už iným človekom, ako bol v minulosti. Je dobré pokúsiť sa čeliť všetkým situáciám tak, ako sa objavujú a prestať maľovať čerta na stenu. Strach mu naháňa len predstavivosť, nie skutočnosť. Budúcnosť treba vidieť v radostnom tóne a podobne je potrebné naučiť sa vnímať myšlienky iných aj keď s nimi nemusí súhlasiť.

Krv (problémy)

Krv je tvorená suspenziou rôznych buniek v tekutine zvanej plazma. Plní úlohu istého správcu ľudského tela – dodáva tkanivám výživné látky z pľúc (kyslík), z tráviacej sústavy živiny a rôznych orgánov (napríklad látok, ktoré sa transformujú v pečeni). Z tkanív zbiera odpadové látky, ktoré telo následne vylúči. Plní úlohu informátora tak, že prepravuje po tele hormóny. Naša definícia sa vzťahuje na všetky problémy, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu krvi a jej rôznych funkcií.

Emočný blok: Problémy s krvou hovoria o problémoch správne a dobre zorganizovať si život podľa svojich skutočných potrieb. Žiť skutočne pre človeka znamená prežívať rôzne skúsenosti v atmosfére prijímania a radosti. Ten, kto nedokáže riadne riadiť svoj život, má často sklony príliš dramatizovať isté situácie, čo mu bráni v celkovom pohľade na život. Trápi sa kvôli všetkému a všetkým, je príliš emotívny a zároveň blokuje svoju citlivosť. Potreboval by poriadnu transfúziu nepodmienečného prijímania samého seba, lebo táto forma je pre zlepšenie krvi najdôležitejším prvkom. Citlivosť je možné zablokovať aj prílišnou chladnokrvnosťou, čo človeka robí chladným a necitlivým, lebo starostlivo skrýva svoje city. Je bez radosti kvôli hlbokému pocitu nedostatku vo svojom živote.

Duševný blok: Dôležitosť krvi ilustruje, ako je dôležité dobre riadiť svoj život v radosti a prijatí toho, kým človek je. Problém s krvou pripomína, že je najvyšší čas začať rozvíjať vieru v seba a to inak, ako doposiaľ. Uvedomiť si vlastnú hodnotu, potreby s rozhodnutím, že riadiť svoj život si môže len človek sám. Namiesto presvedčenia, že to nedokáže a čakania pomoci od iných stačí napísať si zoznam toho, na čo má nadanie a čo doteraz dokázal. Tak začne postupne načúvať svojim skutočným potrebám a uvedomí si, že je tým najdôležitejším človekom vo svojom živote. Je tu pre svoj vývoj a rast, nie kvôli vývoju iných. Vidieť do toho môže len on sám.

Krk (bolesť)

Krk je dôležitou križovatkou dýchacieho a tráviaceho ústrojenstva vo forme určitého prieduchu umožňujúceho spojenie nosných dutín s hrtanom a úst s pažerákom. Plní zásadnú úlohu pri dýchaní, hovorení a prehĺtaní.

Emočný blok: Bolesť krku má trojaký význam. Ak je bolesť spojená s dýchacími problémami, človek nevie nadychovať život, bolesť prekáža pri hovorení pre stratu hlasu. Ak ide o zvieravý pocit v ňom, cíti sa chytený pod krk a obmedzovaný inými, k čomusi nútený a pripadá si pod tlakom. Ak bolí krk pri prehĺtaní, nevie čosi práve teraz prehltnúť – môže ísť o emócie, ktoré sa stali drámou, narástli do rozmerov, ktoré sa nedajú prehltnúť. Môže mať i problém s osobou, ktorá čosi povedala a to budí agresivitu buď voči sebe alebo iným. Ak človek nevie niečo prehltnúť, pasuje sa do role obete a poľutovania hodného chudáka.

Duševný blok: V krku sa nachádza centrum tvorivosti a človek si má dopriať právo vytvoriť čo chce, prežívať skúsenosti, po ktorých túži bez toho aby sa vinil či mal strach, že bude iným na ťarchu. Je dôležité naučiť sa prijímať všetko, čo tvorí a nie mať to za zlé. Bolesť krku nás môže zastihnúť aj vtedy, ak máme v krátkom čase iným povedať mnoho dôležitého, ale i toto je len pocit obmedzovania sa a nedôvery vo vlastné sily. Krk je aj prechodom medzi hlavou a srdcom a preto je nutné tvoriť si život podľa vlastných potrieb, otvoriť sa svojmu skutočnému Ja a zároveň aj hojnosti. To všetko pomáha rozvoju kreativity. Aj pocit chytenia pod krkom je len subjektívnym pohľadom na istú vec. Pod krk sa chytáme len sami. Nemali by sme sa nechávať obťažovať inými, ktorí môžu byť pre nás veľkým sústom, i tak ich nemožno ovládať. Ich kontrolou len strácame energiu potrebnú a nevyhnutnú na vlastný rozvoj.

Pridaj komentár