Príčiny nemocí, časť 12.

Máte zdravotný problém a neviete čo s ním? Skúste najskôr pochopiť jeho príčinu, to je jediná cesta jeho vyliečenia

Infekcia

Infekcia je súhrnom následných prejavov po napadnutí osoby nákazlivým mikrobakteriálnym zárodkom, ktorá sa prejavila ak človek nemal dostatočnú obranyschopnosť.

Emočný blok: Infekcia je známkou krehkosti v oblasti súvisiacou s postihnutou časťou tela. Napadnutý človek sa nechá ľahko napadnúť myšlienkami, slovami či činmi iných, ktoré mu nerobia dobre a akoby ho pálili. Nepriznáva si svoju silu a schopnosť prejaviť sa. Infekcia sa môže prejaviť aj u človeka s pesimistickými, porazeneckými postojmi a sklonmi. Už za nič nebojuje, skôr sa obviňuje, že je odpudzujúcim.

Duševný blok: Človek sa nesmie nechať napádať inými. Len strach z napadnutia človeka privádza do kontaktu s agresívnymi ľuďmi, okolnosťami. To, čo nazýva agresivitou, agresorom vôbec neexistuje. Človek len potrebuje nájsť svoju silu a prestať si myslieť, že na získanie lásky, pozornosti musí vystupovať zraniteľne, slabo a krehko. Ak sa obviňuje z odpudivosti, mal by porozmýšľať o spravodlivosti voči sebe samému.

Intoxikácia

Vzniká v tele pôsobením škodlivých látok vo veľkom množstve. Tieto látky môžu vznikať v tele samotnom, alebo sa môžu do neho dostať nádychom či požitím.

Emočný blok: Ak pochádza intoxikácia zvnútra organizmu, človek dostáva odkaz, že otravuje sám seba nečistými myšlienkami, ktoré mu bránia vstupu pekných vecí do života. Ak pochádza intoxikácia zvonku, človek sa príliš necháva ovplyvňovať vonkajším svetom až do takej miery, že sa cíti niekým otrávený. Tento postoj ho potom otravuje psychicky i fyzicky.

Duševný blok: Nik na svete nie je schopný otráviť človeka viac, ako on sám. To že sa nechá otráviť iným alebo okolnosťami či presvedčením, je spôsobené duševnou reakciou. Určite by bolo prospešné začať viac používať srdce a rozvíjať súcit voči sebe samému, i voči tomu, kto alebo čo mu podľa neho otravuje život.

Ischias

Je ľudovým pomenovaním zápalu sedacieho nervu, ktorý je najdlhším nervom v tele. Začína v oblasti bedrovej časti chrbtice, prechádza zadkom a jeho svalstvom, stehnami, nohami a končí v chodidle. Zápal sa často objavuje náhle s ostrou bolesťou v časti sedacieho nervu.

Emočný blok: Ide tu o problém podvedomého strachu a obáv z materiálneho a finančného dostatku v budúcnosti. Paradoxom je, že ischias postihuje ľudí, ktorí nedostatkom netrpia, no niesli by ju ťažko. Ide tu o problém vlastnenia, človek si to neuvedomuje, necíti sa pripútaný k majetku. Cítil by sa vinný, lebo sa naučil, že nie je správne mať rád materiálne veci a peniaze z duchovného hľadiska. Pocit viny mu bránu postupovať vpred, aby v živote prerazil a občas aj riskoval. Jeho život je príloš monotónny. Bolesť sedacieho nervu poukazuje i na zášť, potláčanú agresivitu a odmietnutie podriadiť sa nejakej myšlienke či človeku – a to všetko v hmotnej oblasti.

Duševný blok: Bolesť pri ischase si privádza človek spôsobom myslenia, ako by sa trestal. Intenzita bolesti je stupňom trestu, ktorý si pacient podľa seba zaslúži. Nič nie je zlé na tom priznať si právo pripútanosti k hmotným veciam, treba ale nájsť odvahu pripustiť strach zo straty. Nutne sa treba oslobodiť od presvedčení, že mať rád hmotné statky je niečo hriešne, je to ľudské. Umenie je mať to rád bez pripútanosti, vtedy bude mať človek vždy dostatok všetkého, čo potrebuje. Odpustenie sebe samému v prípade zášti je mimoriadne dôležité, poskytuje flexibilitu a pružnosť k myšlienkam iných a ich charakteru. Potom prichádza sloboda v pocite, že sa človek musí podriaďovať druhým.

Jazyk

Je svalovým orgánom, pokrytý sliznicou a má zásadnú úlohu pri žuvaní potravy, pri hovorení a prehĺtaní. Vďaka chuťovým pohárikom umožňuje rozlišovať slané, sladké, kyslé a horké. S jazykom môžu súvisieť zdravotné problémy – vredy, rakovina, poranenie, opuch, stuhnutie, popálenie a uhryznutie sa do jazyka.

Emočný blok: Väčšina problémov s jazykom má súvis s pocitom viny s chuťou na jedlo. Môže ísť aj o pocit viny za indiskrétnosť, že človek nevie držať jazyk za zubami. Ak sa niekto uhryzne do jazyka, pocit viny je v tom, čo povedal, alebo sa chystal povedať. Aby sme odhalili skutočný blok, musíme pozerať, ktorá funkcia jazyka utrpela ujmu.

Duševný blok: Ak sa človek obviňuje z toho, že rád je, že je maškrtný, mal by sa riadiť poučkou „ Človeka nepoškvrňuje to, čo do neho vchádza, ale omnoho viac to, čo z neho vychádza.“ Bez ohľadu na to, o aký problém v súvislosti s jazykom ide, v každom prípade upozorňuje na to, že hodnoty dobra či zla človek neposudzuje správne. Mal by prekonať zábrany a dovoliť si prežívať také skúsenosti, ktoré v ňom umožnia rozvíjať nepodmienečnú lásku. Dovoliť si vyjadriť sa akokoľvek, hoci to neprináša požadovaný výsledok.

Jačmeň

Jačmeň je vriedok na riasovej žľaze a pomerne často sa vracia najmä u ľudí, ktorí trpia tráviacimi problémami. Vred je veľmi bolestivý a po prasknutí vyteká z neho hnis.

Emočný blok: Jačmeň často vzniká u emotívnych ľudí, pre ktorých je ťažko stráviteľné to, čo majú pred očami. Z toho, čo vidia sú vystresovaní. Ide o typ ľudí, ktorí by chceli vidieť len to, čo sa týka ich samotných. Radi by kontrolovali dianie okolo seba, sú zlostní a obviňujú iných, že nevidia veci v rovnakom svetle ako oni.

Duševný blok: Jačmeň človeku odkazuje aby pochopil, že by mal viac rozvíjať väčšiu znášanlivosť voči všetkému, čo vidí okolo seba. Hoci s tým nesúhlasí, mal by si uvedomiť, že nie je možné všetko v živote kontrolovať. Úplne ovládať môže človek iba sám seba, má schopnosť dať veciam voľný priebeh a pozerať na iných očami srdca, čo mu pomôže prijať ich odlišnosti a byť k nim prívetivejší.

Kamene

Za určitých abnormálnych podmienok sa v tele a jeho niektorých orgánoch môžu vytvoriť kamienky, vznikajúce zhlukovaním a tvrdnutím minerálnych solí. Niektoré sú voľným okom sotva viditeľné a väčšinou tvoria skupinky. Ďalšie majú niekoľko centimetrov a vyskytujú sa často samostatne. Najznámejšie z nich sú kamene v žlčníku, obličkách ale i v prostate atď.

Emočný blok: Možno ho definovať podľa časti tela, kde sa kameň utvoril. Aby sa v tele usadilo množstvo odpadových látok na vytvorenie kameňov, musí človek dlhú dobu prechovávať v sebe utajovanú agresivitu, pocity nespokojnosti, žiadostivosti alebo žiarlivosti. Tieto myšlienky sa ukladajú do podvedomia len preto, že ich človek nedokáže vyjadriť. Preto sú k tvorbe kameňov náchylnejší strohí ľudia, nezvyknutí prejavovať sa.

Duševný blok: Žlčové kamene sú často spôsobený chybnými zámermi, kvôli ktorým človek istým spôsobom uvažuje, ale úplne iným spôsobom jedná. Napr. chce postúpiť v istej oblasti, ale necháva sa strhávať ostatnými, alebo chce ísť dopredu ale nič preto nerobí. Potom to v ňom vyvoláva nespokojnosť a agresivitu, ktorá sa v ňom hromadí a zatvrdzuje ho. Taký človek by mal miesto večného zvažovania  konečne prejsť od svojich túžob k činom.

Pridaj komentár