Príčiny nemocí, časť 11.

Preštudujte si rozšírenejšie a jedny z častejších príčin fyzických problémov tela 

Chodidlá (problémy)

Symbolicky predstavujú chodidlá prostriedok postupu vpred. Je s nimi spojené množstvo problémov, že bolo pre ne potrebné samostatné lekárske odvetvie zvané podológia.

Emočný blok: Chodidlá sprostredkujú pohyb a problémy s nimi hovoria, že človek nenachádza potrebné prostriedky k pohybu dopredu. Prežíva veľký strach, necháva sa zastavovať inými, alebo sa tak cíti. Nevie, akým smerom sa má vydať. Problém môže tiež poukazovať na pocit, že je človek prikovaný na mieste a nemôže sa pohnúť, len prešľapuje. Je možné, že by najradšej od všetkého utiekol a nie je dostatočne uzemnený vo fyzickom svete. Kvôli svojmu strachu sa odsekáva od fyzického sveta. Bolesť chodidla môže postihnúť toho, kto má problémy prijímať a kto sa bojí, že bude zosadený zo svojich funkcií. Ak nohy viac bolia pri odpočinku než počas činnosti, hovorí to o človeku, ktorý si nedopraje zastaviť sa a odpočinúť si. Chce postupovať príliš rýchlo, veľa toho stíhať, aby dosiahol svoje ciele. Dokazuje si svoju hodnotu len cez svoje výkony.

Duševný blok: Nohy sú pre fyzické telo veľmi dôležité, podopierajú celé telo a pomáhajú k postupu. Učia, že máme kráčať radostne a dávať veciam voľný priebeh. Sú v neustálom kontakte so Zemou. Problém s nohami na človeka apeluje, aby sa lepšie ukotvil tu a teraz, najmä tým, že bude dôverovať vesmíru a svojej intuícii. Kráčajme energicky za svojím, používajme prostriedky, ktoré považujeme za nevyhnutné k postupu. Nenechajme si druhým stúpať na päty. Nohy nám poskytnú prežiť veľa rôznych skúseností a objaviť skryté vlohy. Naučme sa vnímať podporu a život nás bude tiež podporovať.

Chrápanie

Hlasité dýchanie krkom a nosom je značným problémom v nejednej spálni.

Emočný blok: V spánku sa uvoľňujeme od diania v bdelom stave. Ten, kto chrápe, by sa často vo dne rád viac prejavoval, no potlačuje to v sebe, alebo mu to nedovoľujú okolnosti. Je to často typ človeka, ktorý má pocit, že ho nie je dostatočne počuť a v noci to napravuje. Ak sa cez deň neodváži hovoriť pre strach z odmietnutia, nakoniec sa paradoxne odmietnutiu nevyhne kvôli nočnému chrápaniu a ostatní si v noci od neho držia odstup.

Duševný blok: Najdôležitejšie je overiť si, v čom pacienta chrápanie najviac obťažuje. Ak v tom, že si od neho iní držia odstup, potom má chrápanie pomôcť uvedomiť si, že ich chrápajúci sám odvrhuje. Ľudia v jeho okolí mu ukazujú, čo sám robí. Ak mu vadí hlasitosť chrápania, treba si to priznať a dopriať si právo požadovať od iných, aby mu venovali pozornosť a počúvali ho. Ak si myslí, že ho iní nepočúvajú, je to preto, že sa nepovažuje za dostatočne dôležitého. Je možné, ak nie je počúvaný, že ide o odraz vlastnej neschopnosti počúvať iných.

Chrípka

Ide o vírusové ochorenie dýchacieho ústrojenstva, ktoré má sprievodné prejavy: neznesiteľnú únavu, horúčku, úporný kašeľ, bolesti hlavy a príznaky silnej nádchy. Vo väčšine prípadov musí pacient ostať aspoň týždeň na lôžku.

Emočný blok: Cez chrípku telo hovorí: „už nič nejde“. Chrípka postihne toho, kto má problém prejaviť svoje túžby a o čosi požiadať. Cíti sa pridusený istou situáciou. Chrípku môže pacient dokonca využiť na útek z problémovej situácie a vždy súvisí s našimi vzťahmi s inými ľuďmi.

Duševný blok: Závažnosť chrípky naznačuje, ako nám vnútorný postoj škodí. Neunikajme zo situácií, pred ľuďmi,  namiesto toho si priznajme dianie v našom vnútri a zmeňme postoj. Často ide o postoj obete, všetko príliš dramatizujeme. Prestaňme byť zaujatí, nájdime spôsob vykonávania svojich povinností s väčšou radosťou a nechajme veci voľne plynúť s vedomím, že máme všetko potrebné na to, aby sa nám to podarilo.

Chudokrvnosť

Prejavuje sa znížením počtu červených krviniek v krvi. Tie sú nevyhnutné na rozvádzanie kyslíka do buniek a na odvádzanie časti oxidu uhličitého. Bledosť kože a slizníc, zrýchlené dýchanie a srdcový rytmus, výrazná únava – to všetko sú prejavy chudokrvnosti. Môžu sa objaviť i bolesti hlavy, závrate či hučanie v ušiach.

Emočný blok: Krv predstavuje životnú radosť a človek trpiaci chudokrvnosťou radosť zo života stratil. Má problém s prijatím svojho života, stráca chuť žiť. Necháva sa príliš často ovládať skľúčenosťou, prestáva byť v kontakte so svojimi túžbami a potrebami. Cíti ako doslova chradne.

Duševný blok: Ak človek trpí chudokrvnosťou, má povinnosť obnoviť kontakt so svojou schopnosťou tvoriť život a bez závislosti na iných ľuďoch. Je nutné uvedomiť si svoje negatívne zmýšľanie, ktoré bráni dávať do života radosť.

Ichtyóza

Je vrodená vada, prejavuje sa rohovatením kože, ktorá je príliš suchá a šupinatá. Nemoc sprevádza dieťa od narodenia, alebo vzniká v prvých mesiacoch jeho života.

Emočný blok: Ak človeka začne trápiť nemoc vo veľmi útlom veku, je pravdepodobné, že ide o problém z minulého života. Každá forma suchej kože je spojená s príliš suchým postojom a bez srdečnosti. Koža predstavuje našu osobnosť a vypovedá o tom, čo človek chce, aby iní na ňom videli. Nechce im naplno ukazovať svoju zraniteľnosť a jemnosť.

Duševný blok:  Ichtyóza a suchá koža hovorí, že by si pacient mal dovoliť viac prívetivosti voči sebe i iným. Je potrebné prestať dávať najavo isté stránky svojej povahy, to núti k neustálej kontrole nad sebou. Stačí si nájsť niekoho obdivného už len preto, aby mu pacient ukázal svoju prívetivú tvár. Pritom si všimne, že obdivovaný sa nenecháva využívať. Ak prestane byť skostnatelý, pocíti viac viery v život. Toto všetko by mal vysvetliť rodič svojmu dieťaťu postihnutému touto nemocou.

Impotencia

Je častou poruchou mužov, charakteristická neschopnosťou stoporenia penisu tak, aby mohlo dôjsť k sexuálnemu styku.

Emočný blok: Každý muž niekedy v živote bol, je alebo bude impotentný, erekcia je dosť krehký fenomén. Ak niekedy k tejto poruche dôjde, nie je to dôvod dramatizovať či zosmiešňovať. Ide o to overiť si, v akej situácii, ktorá predchádzala tejto skúsenosti, sa muž cítil bezmocný. Opakovaná strata erekcie s tou istou ženou môže byť i preto, že žena sa vo vzťahu s ním začala chovať ako matka, alebo preto, že muž si dáva pozor na to, aby milovanú ženu nepoškvrnil. Je tiež možné, že ide o podvedomý prostriedok použitý k uspokojeniu túžby pripraviť partnerku o rozkoš.

Duševný blok: Impotencia prišla do života muža preto, aby mu ukázala, že sa cíti bezmocný vzhľadom k istej situácii, oblasti a tento postoj mu nesvedčí. Človek sa často cíti bezmocný, lebo chce od iných príliš. Vo vlastnom záujme by ich samých mal nechať riešiť si problém. Ak impotencia vznikla pre nepríjemné sexuálne skúsenosti v minulosti, je nutné prestať sa vracať k tomu zážitku. Táto impotencia vzniká mylným presvedčením a nám sa deje len to, v čo veríme. Ak muž využíva impotenciu ako trest partnerke, v skutočnosti o rozkoš pripravuje sám seba, blokuje sa fyzicky a blokuje i svoju tvorivú energiu, čo neprospieva nikomu. Ak impotent svoju ženu vníma ako matku, zrejme prežíva vzťah otec/matka. Vtedy sa partneri snažia získať moc nad tým druhým, čo je pre vzájomné súžitie zničujúce. Stačí obnoviť kontakt so silou svojho vnútra a prestať si myslieť, že som silný len ak mám moc nad partnerkou.

Pridaj komentár