Príčiny nemocí, časť 10.

Nachádza sa medzi uvedenými zdravotnými problémami i ten váš?

Horúčka

Pod horúčkou máme na mysli zvýšenie telesnej teploty. Svedčí o tom, že telo bojuje s nejakou infekciou. Teplota nad 38°C je považovaná za patologickú. Najskôr sa človek začne triasť zimnicou, keď príčina zvýšenej teploty pominie, dotyčnému je teplo.

Emočný blok: Horúčka je nazhromaždený hnev. Kým je človeku zima, hnev v sebe stále živí, teplo je známkou vyriešenia konfliktu. Napríklad predškolák sa v prípade horúčky cíti odmietaný matkou pre nejakú hádku. Dva dni nato sa mu zvýši teplota, matka ostane doma a stará sa o neho, čím je konflikt vyriešený, nakoľko dieťa dostáva od matky pozornosť, je mu teplo a telo sa dáva do poriadku tiež. Je možné, že niekto sa pustí horúčkovite do vecí, niekto prežíva hnev, lebo veci sa nevyvíjajú podľa priania.

Duševný blok: Dôvod konfliktu nestačí riešiť len dočasne, riešenie musí ísť od základov príčin hnevu. Všetko, čo prežívame, plynie len zo spôsobu reakcií na prežívané udalosti. Ak má človek problémy s hnevom voči iným, je nutné zhodnotiť odôvodnenosť hnevu. Hnev spôsobuje len postoj človeka voči druhému, inak bude atakovať sústavne, ak ktokoľvek voči človeku zaujme rovnaký postoj. Ak sa človek púšťa do niečoho príliš horúčkovite, prekračuje svoje medze a vždy ide o strach, ktorému sa treba postaviť tvárou v tvár. Čím je teplota vyššia, tým naliehavejšie je posolstvo i upozornenie, že problém je nevyhnutné vyriešiť raz a navždy.

Hučanie v ušiach

Ide o nepríjemné problémy, pri ktorých počujeme pískanie, zvonenie či hučanie, ktoré neplynú zo žiadnej stimulácie. Zvuky počujeme len my sami, no nejedná sa o halucinácie. Problém priamo súvisí s centrom rovnováhy.

Emočný blok: Hučanie v ušiach je spôsobené prebytkom duševného hluku. Ak sa necháme príliš vyviesť z miery dianím vo svojom vnútri a myšlienkami, bráni nám to pozorne načúvať dianiu okolo nás. Pacient má vždy strach zo straty rovnováhy a straty kontroly nad sebou. Chce budiť dojem, že žije v rovnováhe a svoj strach veľmi dobre ukrýva. Hučanie v ušiach môže trápiť i toho, kto má problém s počúvaním ticha. Ticho u neho asociuje zatvorenú, studenú vodu.

Duševný blok: Pacient má sklony mýliť si pri rozhodovaní intelekt a intuíciu. Načúva viac intelektu, chce pôsobiť odvážne a vyvážene, necháva sa ovládať tým, ako v duchu vníma kvality súvisiace s intuíciou. To všetko negatívne ovplyvňuje jeho vnútornú rovnováhu. Mal by sa občas zmieriť i s kritikou svojej osoby a potom sa slobodne rozhodnúť, ako s tým naloží. Je nutné viac počúvať i rozlišovať vnútorné podnety. Spôsob vnímania ticha pochádza ešte zo skúseností z mladosti – že často je lepšie ostať ticho ako márniť slová.

Hydrocefalus

Ide o abnormálne nahromadenie mozgovo-miechového moku v dutine lebečnej, čo vyvoláva tlak na mozgové komory a zväčšenie objemu lebky.

Emočný blok: Voda vždy súvisí s emóciami a pacient teda hromadí množstvo emócií v hlave. Dospel tak ďaleko, že sám je emóciou. Je nadmieru motivovaný, celý jeho spôsob myslenia je prevrátený jeho emóciami. Má problém urobiť si jasno v tom, kým skutočne je, trpí obavami, že bude na posmech iným.

Duševný blok: Je neodkladne nutné urobiť si v sebe poriadok – aký je rozdiel medzi citlivosťou a emotívnosťou, naučiť sa vyjadrovať to, čo človek prežíva, nehromadiť to v sebe.

Hyperfágia

Hyperfágia (žravosť) sa prejavuje podobne ako bulímia s tou výnimkou, že pacient sa po prežratí nevyvracia, nevenuje sa cvičeniu do krajnosti s cieľom schudnúť. Pre chorobu je typické neustále konzumovanie, hryzkanie čohosi, čo celkovo presahuje priemernú dávku potravy. Pacient trpí nadváhou na rozdiel od bulimika či anorektika, ktorí su posadnutí strachom z pribratia na váhe.

Emočný blok: Hyperfagik sa cíti natoľko vinný voči svojej matke, že by ju chcel obrazne neustále jesť a nemá nikdy dosť. Nepreťal väzbu, ktorá ich spája.

Duševný blok: Pacient sa domnieva, že je nedôstojný, že nikdy neurobil pre svoju matku dosť. Hoci robí všetko aby si spravil od nej odstup a prestal sa o ňu starať, je v ňom stále prítomná jedna časť, ktorá s matkou splýva. Mal by si urobiť jasno v tom, čo je skutočná zodpovednosť, začať vnímať svoje potreby, hoci sa to nepáči jeho matke, či iným ženám v jeho blízkosti.

Hyperventilácia

Dochádza k nej vtedy, ak nie je vyvážený pomer medzi nádychom a výdychom. Ak sa nadýchneme viac vzduchu ako vydýchneme, dodávame telu prebytok kyslíka. Mnoho ľudí si tento problém zamieňa s infarktom.

Emočný blok: Hyperventilácia nastáva pri strachu nad stratou kontroly. Pacient v sebe všetko príliš zadržuje, neoddá sa tomu, čo prežíva kvôli strachu z neznáma. Nedostatočne si verí.

Duševný blok: Je nutné vyhýbať sa situáciám, v ktorých sa toho po človeku priveľa žiada. Je nevyhnutné akceptovať všetky svoje obavy a hranice, k neznámemu a novému sa vydávať postupne, nie to blokovať v sebe. Stačí sa vyhnúť tomu, aby človek život nevdychoval prirýchlo a neexperimentoval so všetkým naraz.

Hypoglykémia

Ide o ochorenie slinivky, prejavuje sa abnormálnym znížením hladiny cukru v krvi. Pacient má zúfalú chuť na čosi sladké, nevoľnosti, závrate a kŕče v tráviacom trakte sprevádzané bledosťou, búšením srdca a ľadovým potom.

Emočný blok: Ochorenie slinivky súvisí s emóciami, túžbami a intelektom. Pacient by sa najradšej staral o túžby všetkých okolo a na úkor vlastných túžob, je priam tým posadnutý. Necíti sa voľný a telo mu hovorí aby si doprial sladkosti bez pocitov viny. Prežíva aj mnoho strachov.

Duševný blok: Je nevyhnutné, aby si pacient začal uchovávať energiu len pre seba, rozhodne musí prestať svojim blížnym nahrádzať otca či matku. V mladosti sa nenaučil myslieť na seba, nedával si dosť lásky, hneval sa na blízkych i keď lásku od nich dostával. Na základe toho si utvoril názor, že láska spôsobuje utrpenie, lebo jej nikdy nemal dosť. Pre svoje životné skúsenosti príliš skoro dospel, no nikdy nie je neskoro na zmenu názorov. Starať sa o seba nie je v žiadnom prípade egoizmus. Sebec je ten, kto vnucuje svoje priania iným vo vlastnom záujme. Ten, kto myslí i na seba, než splní očakávania iných, je človek, ktorý sa má rád. Ak sa pacient bude mať dostatočne rád, od iných bude zbierať viac lásky.

Pridaj komentár