Peniaze sú morfické, nie len energia

Všetci vieme, že bez peňazí sa nepohneme, hoci tvrdíme, že na nich nezáleží. Láska, zdravie a naplnenie sú z dlhodobého hľadiska dôležitejšie. Vieme, že zdravý vzťah k peniazom prináša len múdrosť a poznanie.

Peniaze sú morfické, nielenže majú energiu a takzvanú vibráciu. Majú reálne účinky  na mnohých úrovniach – vrátane rodového, sociálneho a kolektívneho vedomia.

Ale žiadna z týchto fráz nie je užitočná, pokiaľ ide o skutočné dosiahnutie pochopenia. Premýšľanie o peniazoch môže ešte viac zdôrazniť už tak stresujúcu finančnú situáciu: Ak peniaze nie sú dôležité, prečo na nich tak záleží?

Energia riadenia, nie hmota

Na peniazoch nemusí záležať, ale je to energia. S ich energetickou zložkou sa dá pracovať priamo. Je oveľa jednoduchšie a efektívnejšie zmeniť energiu vašich financií skôr, než sa dostavia problémy.

Nejde iba o zmenu vašich myšlienok. Mnoho iných techník zlyhá, pretože sa spoliehajú výlučne na prácu s myšlienkami a emóciami. Ale myslenie a vedomá myseľ sú iba malými zlomkami reality. Existuje mnoho ďalších úrovní existencie, ktoré ovplyvňujú vaše financie.

Je takmer nemožné odpojiť sa na vedomej úrovni, ak si nie ste vedomí toho, čo potrebujete odpojiť. A to je pre vedomú myseľ takmer nemožné.

Rezonancia bez vedomia

Predpoklady týkajúce sa vášho finančného stavu, dôvody, prečo máte konkrétne problémy s peniazmi, interpretácie vašej skúsenosti s peniazmi často nie sú vaše, ale prevzaté. Môžu sa cítiť ako vaše myšlienky, ale možno len rezonujete s myšlienkami niekoho iného.

Či už ste v súčasnosti postihnutí skutočným fyzickým nedostatkom peňazí alebo nie, s najväčšou pravdepodobnosťou rezonujete na určitej úrovni so slabosťou globálnej ekonomiky. Aj keď sa vyhnete čítaniu správ či diskusii o nich, energia kolektívnych myšlienkových foriem vás stále ovplyvňuje – ak nie finančne, potom možno emocionálne, duchovne alebo vo vašich vzťahoch, cieľoch či každodenných návykoch.

Môžete tiež nevedome rezonovať s inými, jemnejšími kolektívnymi modelmi – napríklad s myšlienkami vašej kultúry, na prácu, pohlavie, morálku, náboženstvo, triedu a národnosť. Tu je pár príkladov: „Skutoční muži pracujú dlho. Ženy starajúce sa doma o deti nežijú naplno. Peniaze robia ľudí mocnými a dôležitými. Jedinou vhodnou prácou pre ženu je zdravotná sestra, učiteľka alebo predavačka. Len tvrdá práca prináša peniaze. Nemám šťastie na peniaze. Peniaze sú zlo. Ľudia, ktorí chcú peniaze, nemôžu byť duchovní “… a tak ďalej.

Hoci neveríte týmto tvrdeniam alebo s nimi dôrazne nesúhlasíte, vaše energetické pole môže byť stále ovplyvnené, buď rezonanciou alebo reakciou. Minulosť alebo súčasná viera iných ľudí vytvára morfické pole bez ohľadu na to, či ste si toho vedomí alebo nie.

Aké energie vplývajú na vaše financie

Týka sa to nielen kolektívneho myslenia. Jednotlivci, rodinné a rodové vzorce sa môžu zamotať so vzorcami vašich financií. Nie všetky z nich sú zlé – napr. by ste mohli rezonovať s darom svojho strýka pre šťastné investície. Ale zároveň by ste mohli byť nositeľom problému s hazardom. Rodinné správanie a postoje sa môžu pohybovať vo vašom energetickom poli, hoci ste sa s nimi vedome vysporiadali. Strach vašej matky alebo nadmerné výdavky otca a vaše staré potlačené emócie a myšlienky môžu ovplyvniť vaše súčasné financie.

Minulosť vášho rodu spred mnohých generácií môžu nevedomky ovplyvniť bunkovú pamäť. Traumatický zážitok dávneho predka môže vo vašom živote vytvoriť karmické pole. Dokonca aj feng shui vášho domova dáva finančnú informáciu. Namiesto toho, aby ste sa oddelili od svojich predkov alebo premiestnili nábytok, skúste najskôr zmeniť svoje energetické vzorce.

Liečba finančných tokov

Existuje jednoduchý, ľahký a výkonný spôsob, ako rozmotať všetky energie, ktoré sú zapletené s vašou finančnou energiou: príkaz Rozmotať. Rovnako ako príkaz Zarovnať vytvára zmeny na mnohých úrovniach existencie a viacerých dimenziách súčasne. Nie je potrebné vedome kontrolovať či byť vedomý každého prvku, ktorý sa rozpadne.

Skúste urobiť nejaké zarovnanie a rozmotanie práve teraz. Cvičenie opakujte, škodlivé vzorce a problémy rodu sú veľmi staré a vplývali na vás dlho, preto nie je možné očakávať okamžité vyriešenie problémov bez odbornej lektorskej pomoci.

Ako sa zosúladiť s hojnosťou, vymaniť sa zo strachu z chudoby a minulých nevhodných finančných vzorcov, strachu zo straty, z finančných traumatických skúseností a mnohé ďalšie škodlivé vzorce ovplyvňujúce negatívny stav vašich financií je možné objednať si (v cene 50,-€) a podľa návodu pracovať a kódovať zmenu k finančnej hojnosti.