Otvorte šťastiu dvere

Čo jednoduché môžete urobiť pre šťastie vo svojom živote? 

Moderný človek akoby zabúdal na staré a osvedčené múdre rady našich predkov. Pomocou nasledovných rád si udržíte vo vašom príbytku pozitívnu energiu. Ak dobré rady začnete aj dodržiavať, prestanete priťahovať negatívne energie a váš život sa stane určite šťastnejším.

* Nikdy nedovoľte, aby cudzí človek umýval u vás doma špinavé riady. Z príbytku by sa vám vytratila pozitívna energia.

* Nešťastie do domu prináša strihanie si vlasov pred zrkadlom, ak vlasy striháte sami sebe.

* Nikdy nehádžte ostrihané vlasy do wc alebo do vody. Prináša to nešťastie.

* Vlasy si nečešte cudzím hrebeňom, berie to energiu.

* Vaša posteľ by nemala stáť tak, že nohy pri spánku smerujú k dverám. Dvere by mali byť zatvorené, potom aj energie v príbytku ostávajú v rovnováhe.

* Televízor ubíja sexuálnu energiu a okráda vás o spánok. Zo spálne televízor určite odstráňte.

* Po odchode nejakej osoby od vás nikdy ihneď neupratujte byt. Osobe, ktorá odišla by mohlo hroziť nebezpečenstvo.

* Doma nikdy nepískajte, inak môžete prísť o peniaze.

* Kľúče od dverí neodkladajte na stôl. Prináša to konflikty a nepríjemné hádky.

* Kabelku na stôl nikdy nedávajte, prináša to peňažné straty.

* Nikdy a nikde nenechávajte sušiť otvorený dáždnik. Prináša to zármutok.

* Po oslave nikdy nevytriasajte obrus v miestnosti, ale vonku alebo z okna. Prináša to úspech do vášho života.

* Nikde si nesadajte na stôl. Síce sa z toho chudne, ale určite nečakane prídete o nejaké peniaze.

* Na hosťovo miesto pri nastieraní stolovania nikdy nedávajte dva nože, vyvoláva to hádky.

* Pre posilnenie energie v kuchyni by ste v nej mali rozostaviť čerstvé bylinky alebo pekné karafy či koreničky.

* Vodou naplnená karafa by mala byť zatvorená.

* V kuchyni sa nikdy nehádajte, pretože je srdcom bytu a uchováva najviac životnej energie. Hádkou ju môžete poškodiť a znečistiť.

* Nikdy nejedzte zvyšky po hosťoch alebo iných osobách.

* Do kuchyne sú vhodné obrázky s motívom ovocia. Prinášajú teplo a istoty. Hrdzavé príbory ihneď vyhoďte.

* Zbavte sa rozbitých hodín, alebo ich zakryte látkou.

* Hostia by mali mať svoj vyhradený uterák.

* Vašu vlastnú domácu obuv (papuče) by nemal nosiť nik iný. Spôsobuje to bolesti.

* Nikdy sa nehoľte cudzími holiacimi potrebami, prináša to straty a určite nejde o poveru. Nepoužívajte ani cudzí parfum.

* Nemali by ste nosiť cudzie nevypraté oblečenie, brzdí totiž životnú energiu v tele.

 

 

Pridaj komentár