Numerológia, sestra tarotu

Snáď niet medzi nami človeka, ktorý by sa nikdy nezamyslel nad tým prečo prišiel na tento svet, odkiaľ pochádza a aké sú jeho úlohy v živote. S kým si bude dostatočne rozumieť a komu by sa mal radšej vyhnúť.

Numerológia a jej časť – Tarotové brány nám vysvetľujú, akú púť naša duša prešla a ako sa jej darí „učenie“. Poznáme 4 základné tarotové brány života a jednu dodatočnú.

DETSTVO – karty Veľkej arkány č. 1 – 7

Mág

Veľkňažka

Cisárovná

Cisár

Veľkňaz

Zamilovaní

Voz

DOSPIEVANIE – karty Veľkej arkány č. 8 – 13

Spravodlivosť

Pustovník

Koleso šťastia

Sila

Viselec

Smrť

DOSPELOSŤ – karty Veľkej arkány č. 14 – 18

Miernosť

Diabol

Veža

Hviezda

Mesiac

MÚDROSŤ – karty Veľkej arkány č. 19 – 22

Slnko

Súd

Svet

22 = 0 Blázon

MÚDROSŤ PLUS alebo PADLÉ DUŠE

Sem patria všetky numerologické súčty z dátumu narodenia, kde je výsledok sčítania vyšší ako 22. Tieto duše za minulý život nesplnili životné úlohy a boli Vesmírom predčasne zastavené. Je dobré vedieť aj to, či váš duchovný učiteľ, veštec, či lektor na kurze je vôbec na takej výške, aby vás mohol učiť. Pretože učiť nás môže len osoba, ktorá je z Tarotovej brány Múdrosť.

Ako to vypočítame? Celkom jednoducho:

Príklad 1: 12. 1. 1947

1947
+ 12
+ 1

––––––

1960 = 1+9+6+0 = 16

Táto osoba je z Tarotovej brány Dospelosť a sama by sa mala v tomto živote učiť, či si nájsť dobrého učiteľa z Tarotovej brány Múdrosť. Iných by učiť a poučovať nemala.

 

Príklad 2: 8. 10. 1956

1956
+ 8
+ 10

––––––

1974 = 1+9+7+4 = 21

Táto osoba je z Tarotovej brány Múdrosť, počúvajte ju, veľa vás naučí. Príklad 1 a 2 sú zároveň osoby, ktoré za minulý život splnili všetky úlohy a neboli Vesmírom zastavené, teda nezomreli predčasne. Ich súčet Tarotovej brány je nižší ako 23.

 

Príklad 3: 4. 12. 1952

1952
+ 4
+ 12

–––––

1968 = 1+9+6+8 = 24 = 6

Táto osoba je z Tarotovej brány Padlé duše a v minulom živote narobila značné množstvo chýb. Nedožila sa veku 72 rokov, bola predčasne zastavená. V súčasnom živote jej Vesmír dal opäť šancu, vrátil ju do Tarotovej brány Detstvo.

Použiteľnosť výpočtov pri partnerských vzťahoch

Porovnávame zaradenie partnerov podľa 4 hlavných skupín Tarotových brán, pričom veľmi dobré porozumenie vo vzťahu je, keď sú partneri z rovnakej skupiny. Dobré porozumenie medzi partnermi je zo susedných skupín, napr. jeden partner je z Tarotovej brány Detstvo a druhý z Tarotovej brány Dospievanie, resp. partner je z Tarotovej brány Dospelosť a druhý z Tarotovej brány Múdrosť.

Ak však je jeden partner z tarotovej brány Detstvo a druhý z Tarotovej brány Dospelosť, konflikty bývajú častejšie. Nakoniec žiaden partnerský vzťah nie je ideálny, všetky sú prevažne o kompromisoch. Nikto z nás nie je taký múdry aby sa ich nemusel učiť a preto sme tu.

Pridaj komentár