Nepodceňujte čistenie aury

Aura má dve dôležité funkcie – informovať a chrániť. Môže pracovať pre vás i proti vám. Môžete priťahovať šťastie alebo smolu. Rozhodnutie je na nás. Len čistenie aury Magickými olejmi dokonale zharmonizuje farby vašej aury a nastolí správnu funkciu každej čakry

Biela ​je vzácna farba a býva spojená so spirituálne vysoko vyvinutou bytosťou. Symbolizuje rovnováhu a súlad všetkých ľudských hodnôt. Je symbolom čistoty a duchovnosti. Človek s bielou aurou lieči už len svojou prítomnosťou a je automaticky chránený pred silou zla.

Fialová je farba intuície a psychotronických schopností, duchovnej aktivity a prijímania informácií, liečivých schopností, ale signalizuje aj srdcové a brušné problémy, aroganciu, nadradenosť.

Indigovo modrá je stimulátorom „tretieho oka“. Viaže sa k liečivým schopnostiam, suverenite a duchovnej sile, vyvierajúcej zo znalostí a k vynikajúcim okultným schopnostiam. Na telesnej úrovni pomáha hojiť kožné vyrážky a ničiť patogénne zárodky. Otvára dvere do spirituálnej oblasti. Z negatívnej stránky sa môže zvrátiť do melanchólie, nezrelosti a duchovnej arogancie.

Zelená je spriaznenosť tela a duše, jej základný význam je empatia, vžívanie sa do situácie iného človeka. V nižšom aspekte ukazuje na podvody a žiarlivosť, vyššie zas prispôsobivosť, ak má farbu lístia, sympatiu – skutočnú podstatu súcitu s druhými. V strednej polohe ide o prejav vôle – vziať si potrebné pre život. Zelená je spojená s energiou hojenia, so zmenou, magnetizmom, blahobytom, pokojom. V negatívnej forme vzbudzuje nepohodlie, sklamanie, nedôveru, pochybnosť a naivitu. Tyrkysová zelená zlepšuje zdravie. Tmavá zelená nespoľahlivosť a sebeckosť.

Žltá je farba intelektu a inteligencie, je osobnou silou, nezávislosťou, vynaliezavosťou, duševnou bystrosťou, iniciatívou. Negatívne aspekty zahŕňajú snahu všetko kontrolovať, príliš kritizovať, perfekcionizmus, tvrdohlavosť, úzkostlivosť či starosti. Veľa ľudí nevyužíva svoju kapacitu myslenia. Mnohí sú príliš vyčerpaní a nevedia sa pohnúť v živote vpred.

Oranžová súvisí s rozvojom, jej zakalenie spôsobuje nejasné myslenie a potláčanie problémov. Kladné aspekty sú umelecká tvorivosť, súcit, senzitivita, súlad a liečivé schopnosti. Negatívne aspekty zahŕňajú neistotu, precitlivenosť a naivitu.

Červená je farba aktivity, súvisí s reálnym životom. Hoci môže reprezentovať vitalitu a zdravie, ide skôr o negatívne rysy. Na duševnej úrovni značí hnev a pýchu. Svetlo červená je náklonnosť, žiarivo červená zas hnev s násilím, špinavo červená vášnivosť a zmyselnosť, hnedočervená lakomosť. Červená sa často využíva v baroch a vyvoláva väčšiu spotrebu nápojov a nízke pudy.

Ružová je univerzálna láska, skvelá pri krotení násilného správania a pre upokojenie duše. Ďalšie pozitíva sú aktivita či pohyblivosť, vášeň, zmyselnosť, mužská energia, vodcovské schopnosti, silná vôľa, živelnosť, schopnosť motivácie, veľkorysosť. Zápory zahŕňajú násilnícku a tvrdohlavú povahu, hnev, zlosť a strach.

Hnedá je v aure neobvyklá a svedčí o depresii či sebectve. Často veľmi otvorení ľudia preberajú depresiu iných. Bezdôvodne zlá nálada je toho dôkazom.

Čierna je nedostatok svetla. Je spájaná s pomstychtivosťou. S čiernou sa stretávame u ľudí, ktorí sa na niekoho hnevajú a pripustili, aby ich zožieral hnev. Predstavujú si, ako druhého zraniť alebo sa pomstiť, chcú ovládať iných. Čiernu cítime ako chlad a nepríjemnú silu.

 

  • Ako používam čistiace olejčeky zlepšil sa mi nielen zrak ale konečne robím správne rozhodnutia a zrazu vidím všetky šance, ktoré mi dovtedy beznádejne unikali. Marietta, Trebišov
  • Mala som veľkú smolu na mužov, nejaká sila ku mne priťahovala len manipulátorov, žiarlivcov a niktošov. Po mesiaci čistenia som sa v obchode náhodne zoznámila s pánom, ktorého vlastnosti sú úplne opačné. Vybavil mi novú prácu aby sme mali pre seba viac času, zahŕňa ma darčekmi a náš vzťah je nielen úprimný ale konečne i dôstojný. Anna, Partizánske
  • Topili sme sa v dlhoch, hoci predtým sa nám veľmi dobre darilo. Úspech zákonite priťahuje závisť a ak sa človek pred ňou nechráni, len jeho dobrá povaha mu zvíťaziť nad zlom nepomôže. Skúsila som všetko možné, situácia sa len zhoršovala. Magické aurové oleje boli pre našu rodinu skutočne poslednou záchranou. Po mesiaci čistenia aury i priestoru do firmy začali prichádzať nové ponuky a zákazky. Dnes firmu dokonca rozširujeme a prijímame nových ľudí. Zlatica, Žilina

Aspekty farieb pôsobia spoločne. Pri ich nevyváženosti a disharmónii musíme všetko dať do poriadku, výrazne si vieme pomôcť i pri liečení neduhov. Vibrácie čistiacich olejov vytvárajú špecifickú bariéru pred negatívnymi vplyvmi prostredia a osôb, tvoria silný ochranný obal, ovplyvňujúci auru. Chránia pred uhranutím, klamstvami a nenávisťou, podporujú jasnozrivosť a veštenie, zvyšujú sebadôveru. Prinášajú šťastie, zdravie a dobro, tvoria ochranný obal pred vplyvmi zlých osôb a prostredia. Priťahujú kladnú energiu, dodávajú nekonečnú silu proti zlu a nespravodlivosti. Vyskúšajte čistiace aurové oleje a objednajte si ich ešte dnes!

Pridaj komentár