Mayský kalendár a cesta k roku 2012

Mayský kalendár je dnes predmetom intenzívneho záujmu tisícov ľudí, centrom pozornosti je predovšetkým magický dátum 21. december 2012. Tvrdí sa, že po tomto dátume sa všetko zmení.

Vzhľadom ku kultúrnemu dedičstvu, zahrňujúceho tisíce pyramíd a chrámov a hlavne kalendárom, ktoré preukázali svoju astronomickú presnosť, je mayská tradícia považovaná za mystický kľúč k duši Korytnačieho ostrova. Mayské chápanie času, ročných období a cyklov preukázalo svoju obsažnosť a dômyselnosť.

Mayovia poznajú sedemnásť odlišných kalendárov, z nich niektoré presne mapujú časové obdobia v rozpätí presahujúcom desať miliónov rokov. Pán Carlos Barrios sa narodil v španielskej rodine na guatemalskej vysočine El Altiplano. Ich dom je v Huehuetenango, kde sídli mayský kmeň Mam. Spoločne s ďalšími Maymi a inými strážcami tradícií, nesie i klan Mam časť starých tradícií Korytnačieho ostrova. Sú strážcami času, špecialisti na pradávne, mimoriadne presné, prvotriedne a významné kalendáre.

Pán Barrios je historik a antropológ. V 12-tich rokoch začal študovať u mayských starších, strážcov pradávnych tradícií. Vo svojich 25 rokoch sa stal mayským Ajq’ij, jedným z obradných kňazov a duchovných vodcov Orlieho klanu. Pred rokmi bol so svojím bratom Gerardom zasvätený do tajov mayských kalendárov. Študoval u mnohých mayských učiteľov a spolu s bratom Gerardom sa stretli a hovorili s takmer 600 mayskými staršími, aby si rozšírili vedomosti.

Antropológovia navštevujú chrámy, študujú nápisy, ale nečítajú tieto znaky správne a o Mayoch píšu pútavé historky, ktoré sú jen výplodom ich obrazotvornosti… Iní píšu o proroctvách Mayov a tvrdia, že podľa nich svet skončí v decembri 2012. Mayskí starší sú tým rozhnevaní. Svet neskončí. Bude len premenený. Domorodé kalendáre vedia presne interpretovať len oni sami, nikto iný. Pán Barrios priniesol na míting do Santa Fé mayský výpočet histórie, budúcnosti Ameriky a zvyšku sveta, vrátane behu udalostí od dnes až do zimného slnovratu 2012.

Svet neskončí

Kalendár, ktorý od r. 1987 magicky priťahuje veľkú pozornosť, sa volá Tzolk´in alebo Cholq´ij. Odkazuje na predchádzajúce veky, riadi sa cyklom Plejád a je považovaný za posvätný. Pomocou pôvodných kalendárov sledovali domorodci dôležité body zvratov v dejinách. Napr. tí, čo kalendáre študovali, identifikovali dôležitý dátum Jeden rákos, Ce Acatal, ako mu vravia Mexičania, ako deň, v ktorom bol prorokovaný návrat významného predka, „ktorý priletí ako motýľ“.

Podľa nášho kalendára korešponduje dátum Jeden rákos s Božím hodom 21. apríla 1519 – čo je deň, kedy H. Cortez s loďstvom priplával od východu do Mexika na miesto, ktoré sa dnes volá Vera Cruz. Keď sa španielske lode blížili k pobrežiu, domorodci ich očakávali a pozorovali, ako sa pohybujú. Vlajúce plachty lodí skutočne pripomínali krídla motýľov, letiacich nad hladinou oceánu.

Takto začala nová éra, obdobie ktorej predvídali kalendáre. Mayovia toto obdobie volajú Deväť Bolomtik čiže Deväť pekiel, rozdelených do periód po 52 rokov. Hneď na začiatku týchto 9 cyklov bola domorodcom odňatá zem i sloboda. Zavládli nemoci a krutosť. Éra začatá Cortezovým príchodom trvala až do 16. 8. 1987, čo je dátum, ktorý domorodci nazývajú Počiatok harmonického zblíženia. Milióny ľudí sa pripojili k ceremóniám na posvätných miestach s prosbou o hladký prechod do novej éry sveta Piateho slnka.

Konštatuje sa, že od toho dňa až dodnes Mayovia prežili dobu, kedy pomaly a neúprosne zanikla pravá ruka materialistického sveta. Dnes sme podľa Mayského kalendára na vrchole éry po ktorej nastúpi poriadok a ľudia budú žiť v harmónii s matkou Zemou. Dnes už nežijeme vo svete Štvrtého slnka, ale do sveta Piateho slnka sme ešte nedospeli. Toto je medziobdobie v očakávaní doby prechodu.

Tento prechod bude sprevádzaný kolosálnou, globálnou konvergenciou, deštrukciou prostredia, sociálnym chaosom, vojnou a postupnými zmenami Zeme. Všetko je zaznamenané prostou, špirálovou matematikou mayských kalendárov. Táto zmena zmení všetko. Mayskí strážcovia dní pozerajú na 21. 12. 2012 ako na dátum znovuzrodenia, na počiatok sveta Piateho slnka. Je to počiatok novej éry označený bodom, kde Slnko prekríži galaktický rovník a Zem sa postaví na účiarie s centrom galaxie.

Pri svojom východe 21. 12. 2012 Slnko po 26 000 r. opäť vyjde v konjunkcii priesečnice Mliečnej dráhy a roviny ekliptiky, čo je na oblohe charakterizované veľkým krížom z hviezd a planét. Tento kozmický kríž je stelesnený v posvätnom Strome života, pripomínanom v rámci všetkých duchovných tradícií sveta.

Mayskí pozorovatelia vravia, že toto postavenie voči srdcu galaxie otvorí v r. 2012 kanál kozmickej energii, ktorá pretečie Zemou, očistí ju a spolu s ňou všetko, čo na nej žije, všetko pozdvihne na vyššiu úroveň vibrácií. Tento proces už začal, zmeny sa urýchľujú a budú sa stále zrýchľovať. Pokiaľ ľudia na Zemi dokážu do tohto dátumu navodiť priaznivý stav, bez toho že by pritom nejako zničili Zem, pozdvihneme sa spolu s ňou na novú, vyššiu úroveň. Aby sme však boli úspešní, musíme transformovať mocné sily usilujúce sa o zablokovanie tejto cesty.

Na základe mayských tradícií a kalendárov sa ponúka prehľad kde práve sme, a čo nás cestou môže stretnúť: V kalendári dátum zimného slnovratu r. 2012 neoznačuje koniec sveta, ako z senzáciechtivosti písalo mnoho nezasvätených. Ale tí o tom nevedia nič. Jediní znalí sú domorodí starší, poverení udržiavaním tradície. „Ľudstvo pretrvá, ale bude iné. Hmotné hodnoty sa zmenia, a tak budeme mať príležitosť stať sa ľudskejšími.“ Žijeme v najdôležitejšej epoche zaznamenanej v mayských kalendároch a proroctvách. Už nie je čas na hry, duchovným príkazom našej doby sú činy.

Mnoho silných duchov s mnohými schopnosťami sa zrodilo do tejto epochy. Toto je skutočnosť na strane svetla i tmy. Vysoká mágia pracuje na oboch stranách. Veci sa budú meniť, ale je na ľuďoch, ako ťažké či ľahké to pre nich bude. Súčasná ekonomika je jen fikcia. Prvé 5-ročné obdobie prechodu – od augusta 1987 do augusta 1992 – bolo počiatkom zániku materiálneho sveta. Potom sme až do dneška postupovali stále hlbšie do fáze prechodu a mnohé zdroje finančnej stability sú už vlastne duté. Banky sú oslabené. Toto je chúlostivý okamih.

Mohli by sa globálne zrútiť ak nebudeme dávať pozor. Jednou z kritických periód bol október a november 2002. Keby sa vtedy banky zrútili, byli by sme nútení spoľahnúť sa len na Zem a naše schopnosti. Ak upadnú peňažné systémy do chaosu, musíme sa spoliehať na náš priamy vzťah k Zemi, aby sme od nej získali jedlo a prístrešie. Severný a južný pól sa rozbiehajú. Hladina vody v oceánoch bude stúpať. Ale v rovnakom čase sa začnú tiež zdvíhať zeme v oceáne, najmä neďaleko Kuby.

Požiadavka jednoty

Jeden z vážených starších klanu Mam, ktorý žije po celý rok sám v horskej jaskyni, prišiel na ceremóniu do Chichicastenango, aby prehovoril k ľuďom. Jeho posolstvo bolo prosté a priame. Vyzval k tomu, aby ľudské bytosti spoločne podporovali svetlo a život. Dnes ide každý človek i skupina vlastní cestou. Starší z hor povedal, že je tu nádej, pokiaľ sa ľudia svetla budú ochotní stretnúť a do istej miery zjednotiť.

Žijeme vo svete dvoch polarít. Deň a noc, muž a žena, pozitívne a záporné. Svetlo i tma sa vzájomne potrebujú a sú v rovnováhe. Temná ľudská strana však získala prevahu, je veľmi silná a je celkom jasné, čo chce. Títo ľudia majú svoju víziu, držia sa svojich priorít a hierarchie hodnôt. Snažia sa mnohými spôsobmi o to, aby sme sa v r. 2012 nemohli spojiť so špirálou Piateho sveta. Všetci na strane svetla si myslia, že sú tí dôležitejší, a že ich vlastné či skupinové chápanie pravdy je kľúčové.

Rozmanité kultúry a názory si navzájom konkurujú, čo znamená rozptýlení a nemožnosť sústrediť sily do jedného ohniska. Temná strana blokuje zjednotenie popieraním a materializmom. Zároveň sa snaží zničiť tých, ktorí sa svetlom snažia dostať Zem na vyššiu úroveň. Hlavnou silou starého, rozpadajúceho sa Štvrtého sveta je materializmus. Nechcú na tom nič meniť. Nechcú jednotu. Chcú zostať na tejto úrovni a bojí sa postúpiť vyššie. Temná moc končiaceho Štvrtého sveta nemôže byť zničená lebo prekonaná silou. Na to je príliš odolná a je jasné, že je to zlá stratégia. Temnotu možno transformovať len konfrontáciou s prostou a čistou srdečnosťou. To je to, čo dokáže jednota; je to kľúčová koncepcia sveta Piateho slnka.

Nastávajúca éra Piateho slnka znova obráti pozornosť k najprehliadanejšiemu prvku. Pokiaľ v minulom období dominovali len 4 tradičné elementy Zeme, vzduch, oheň a voda, bude k nim v dobe Piateho slnka musieť byť vrátený i ten piaty: éter. Slovník definuje éter ako myslenú pralátku, vyplňujúcu horné regióny priestoru, nebies. Éter je médium prestupujúce celým vesmírom, prenáša vlny energie v širokom rozsahu frekvencií, od mobilného telefónu až po ľudskú auru. Čo je „éterické“ to súvisí s regiónmi mimo Zem. Éter – základný prvok Piateho slnka, je suverénna nehmotná substancia, o nič menej skutočná než drevo, vietor, plameň, kameň alebo mäso.

V kontexte s éterom je možná existencia syntézy polarít. Potom v ľuďoch už nikdy nebude žiadna temnota či svetlo, ale povznášajúce splynutie. A to je dôvod, prečo sa o to ríša tmy nezaujíma. Naopak. Zorganizovali sa, aby to zablokovali. Usilujú o destabilizáciu Zeme a jej prostredia tak, aby sme v r. 2012 neboli pripravení. Musíme sa postarať o Zem, ktorá nás kŕmi i zastrešuje. Práve teraz musíme vložiť celú myseľ i srdce do úsilia o jednotu a splynutie a postaviť sa protistrane, aby sme ochránili život.“

Najdôležitejšia chvíľa v dejinách

Nachádzame sa v kritickom bode svetovej histórie. Sme narušení, ale nemôžeme sa stále len hrať. Naša planéta môže byť buď obnovená, alebo spustošená. Je najvyšší čas prebudiť sa a prijať opatrenia.

Každý je potrebný, nie sme tu bezdôvodne. Každý máme dôležitú úlohu. Toto je tvrdá, ale mimoriadna doba. Máme príležitosť vyrásť, ale musíme byť na tento historický okamih pripravení. Mayovia predložili veľa návrhov ako pomáhať ľuďom nájsť rovnováhu v nastávajúcich rokoch.

Predpovedané zmeny nastanú, a jen naše postoje a činy rozhodnú ako kruté alebo mierne nakoniec budú.

Musíme jednať, urobiť zmeny a zvoliť si ľudí, ktorí nás budú reprezentovať. Tí, ktorí pochopia a ujmú sa verejnej činnosti presadzujúcej rešpekt voči Zemi. Meditácie a duchovní techniky sú dobré, ale dobré sú aj činy.

Je veľmi dôležité ujasniť si, kto si a tiež to, aký je tvoj vzťah k Zemi.

Prejavujte sa v súlade s vašou vlastnou tradíciou a počúvajte hlas svojho srdca. Pamätajte na rešpekt voči odlišnostiam a usilujte o jednotu.

Jedzte múdro. Hodne jedla naruší subtílnu i robustnú cestu. Venujte pozornosť tomu, čo prijíma vaše telo.

Učte sa konzervovať jedlo a energiu.

Naučte sa dobré dýchacie techniky tak, aby ste ovládali svoj dych.

Buďte čistí. Nasledujte tradície s významnými, hlbokými koreňmi.

Žijeme vo svete energie. Dôležitou úlohou v tomto období je naučiť sa vnímať alebo vidieť energiu každého a všetkého: ľudí, rastlín, zvierat. Bude to stále dôležitejšie, čím viac a čím bližšie budeme ťahaní k svetu Piateho slnka spojeného s éterom – oblasťou kde žijú energie a vlny.

Navštívte posvätné miesta Zeme a proste na nich o mier a ohľad voči Zemi, ktorá nám dáva potravu, odev i prístrešie. Musíme reaktivovať energii posvätných miest. To je naša práca.

V priebehu niekoľkých rokov môže byť eliminovaných ešte mnoho mayských starších a strážcov dávnych znalostí. V prvej polovine súčasného Katunu (20-ročnej periódy) bude mať temná strana ešte dosť síl. Príliv se môže obrátiť. Budú se diať ohromujúce veci. Jednou z jednoduchých ale účinných meditačných techník je svetlo bielej alebo svetlo modrej sviečky. Myslite na mier. Zverte svoje posolstvo plameňu a vyšlite jeho svetlo k jednému z vodcov, v ktorým moci je rozhodovať o vojne či mieri.

Máme prácu, ktorú musíme urobiť

Podľa Barriosa nastal pre ľudstvo i Zem rozhodujúci, závažný okamih. Každý jednotlivec je dôležitý. Ak si bol zrodený do tohto obdobia, máš tu duchovnú práci, potrebnú k vyváženiu planéty. Mayskí starší otvorili dvere dokorán, aby do ich sveta mohli vstúpiť i iné rasy a vypočuť si posolstvo ich tradícií. Mayovia vždy poznali, uznávali a rešpektovali ľudí iných rás a farieb pleti, a iné duchovné systémy. Vedia, že osud mayského sveta súvisí s osudom celej planéty.

„Najväčšia múdrosť tkvie v jednoduchosti. Láska, rešpekt, tolerancia, súcit, vďačnosť, odpustenie. Nie je to komplikované. Za skutočné vedomosti sa neplatí. Sú zakódované v naše DNK. Všetko, čo potrebujeme, je v nás. Všetci veľkí učitelia to hovoria už od začiatku. Ak nájdete vaše srdce, nájdete i svoju cestu.“

 

Spracované podľa J. Chvátala

Pridaj komentár