Magnetické liečenie filipínskou metódou

Prvé zaznamenané stretnutie „západného“ človeka s magnetickým liečením filipínskou metódou bolo uskutočnené v r. 1950. Keď odhliadneme od časového horizontu je dnes na Filipínach viac duchovných liečiteľov a predstaviteľov filipínskeho liečiteľstva.

Väčšina týchto liečiteľov žije na ostrove Luzón. Dnes tento fenomén prenikol i do iných častí sveta vrátane Európy. Toto poznanie sa teda už netýka len samotných Filipín ale patrí celému svetu. V našich podmienkach sa toto liečenie nazýva Magnetické liečenie na báze filipínskeho liečiteľstva.

Iniciácia, teda naladenie, či odovzdanie techník sa zatiaľ realizuje v I. a II. stupni, výnimočne v III. stupni, kde už liečiteľ zasahuje do astrálneho tela. Po naladení na I. stupeň filipínskeho liečiteľstva je človek schopný prevádzať kontaktné liečenie s využitím príslušných mantier za pomoci všetkých 4 živlov, t.j. zem, voda, oheň, vzduch. Nie je zatiaľ schopný týmto spôsobom liečiť na diaľku a preto je fyzický kontakt s s pacientom nutný.

Snahou je dosiahnuť adekvátne vibrácie jednotlivých rovín, čím dochádza k liečeniu lokálnemu alebo k tzv. veľkej liečbe. Liečiteľ pozná silné a účinné mantry a preto mu absolútne nehrozí prebratie zdravotného problému pacienta na seba, čo sa ale nedá celkom povedať o liečení Reiki. Vie odovzdať pacientovi návod na napĺňanie si čakier energiou, správnej rotácie čakier, vyváženie plusových a mínusových hodnôt na astrálnom tele, naplnenie energiou celý organizmus, likvidovanie negatívnej energie z organizmu. Liečiteľ ovláda o.i a pre zaujímavosť aj likvidovanie negatívnej energie z tváre, ktoré sa prejavuje vo forme vrások, tvrdých čŕt tváre, akné a iných kožných ochorení.

V II. stupni filipínskeho liečiteľstva absolvent kurzu získava schopnosť liečiť i na diaľku, t.j. bez priameho kontaktu s liečenou osobou. K tomuto využíva kombináciu mantier, dochádza k prekonávaniu priestoru, nie však času. Liečenie je možné len v prítomnosti. Filipínske liečenie nie je časove náročné, terapeut pôsobí na liečeného 10 – 15 minút, časové rozpätie je dané rozsahom ochorenia pacienta. V niektorých prípadoch sa likvidujú problémy doslova na počkanie, pričom platí zasada, že každá choroba sa dá vyliečiť, nie však každý človek. Pokiaľ pacient nezmení svoj spôsob života, automaticky sa vráti do pôvodných koľají a spúšťa v sebe tzv. samoničiaci mechanizmus. Ale to platí pre všetky formy liečenia a liečiteľov, nielen tých, ktorí ovládajú filipínsky magnetizmus.

Každý zdravotný problém sa najskôr prejaví na našom astrálnom tele, kde ho klasická medicína ešte nevie diagnostikovať, až neskôr sa prenesie na fyzické telo a vtedy nastáva reálny zdravotný problém. Moje osobné skúsenosti s filipínskym magnetizmom sú nesporne zaujímavé. Pri kontakte s pacientom vidím jeho problém na fyzickom tele ako čiernu dieru. V prvom rade ako numerologička cez dátum narodenia zhodnotím možné zdravotné problémy, ročné vibrácie a celkové danosti.

Numerológia mi odhaľuje ako je pacient schopný pomôcť sám sebe, v dátume narodenia sú zakódované aj liečiteľské schopnosti. Ak má pacient viac ako 25 rokov, veľa mi napovie aj diagnostika jeho tváre, prípadne pôdorys bytu, domu, kde pacient žije, nasleduje vysvetlenie príčin zdravotného problému, doporučené rady na báze prírodnej medicíny, homeopatie, úpravy stravy a podobne.

Rozhodne nezaznávam klasickú medicínu a najradšej sa zhosťujem úlohy liečiteľa keď už lekári vyčerpali všetky možnosti. Vtedy ponúknem svoje prispenie, spôsob ktorého som vopred vytestovala, pretože okrem filipínskeho magnetizmu som aj majsterka Reiki. Najdôležitejší je však samotný pacient, ten sám musí chcieť byť zdravý.

Spomínam si s úsmevom na moju bývalú kolegyňu z práce, ktorú veľmi bolelo ucho až tak, že naň takmer nepočula. Práce bolo veľa, tak som previedla krátke lokálne liečenie filipínskym magnetizmom. Večer mi celá rozradostená telefonovala s otázkou: „hádaj na ktorom ušku mám slúchadlo“?

Určite na mňa nezabudnú kolegovia z fitness centra hotela. Liečila som kuchárovi zastaraný problém s kolenom a bolo potrebné aby ležal pri liečení na masérskom stole, ktorý bol umiestnený v miestnosti kde sa nachádzala vírivka, oddelený závesom. Po mojom treťom vstupe kolegovia automaticky vopred vypli vírivku, lebo sa konečne dovtípili, že som to práve ja, kto im spôsoboval elektrický skrat vane, hoci som sa ničoho nedotkla, len pracovala s energiami.

Pridaj komentár