Lemniskáta – sila ukrytá v symbole

Náš život je ovládaný symbolmi, ktoré majú na naše podvedomie ohromujúci vplyv. V minulosti sa toto poznanie sily symbolov šírilo pomerne málo a bolo učením tajných náuk 

Dnes poznáme mnoho symbolov a každý má možnosť tieto silné znaky využiť na  vlastný vývoj smerom k vedomému životu pre vlastné blaho. Symboly a ich kombinácie sa v súčasnosti uplatňujú ako reklamné logá firiem, na vizitkách a na produktoch každodenného života. Všetky majú jediný cieľ – ovplyvniť nás jedným určitým smerom. Ten, kto ovláda reč symbolov, ich vie vedome vnímať, čítať a rozpoznať ich posolstvo. Mnohé symboly sa uplatňujú v pozitívnom i v negatívnom účele. Všetky v sebe nesú obe možnosti a väčšinou dochádza k prevráteniu pozitívneho symbolu a tak sa prejavia jeho negatívne účinky.

Lemniskáta – ležatá osmička je jeden z mála symbolov, ktoré nemožno prevrátiť negatívne. Symbol má úžasnú vyrovnávajúcu silu. Možno ho využiť nielen pre ľudí ale pre všetky živé tvory. Symbol je jednoduchý a dokonalý zároveň, možno ho uplatniť kedykoľvek a kdekoľvek. Podporuje, aby sme dosiahli harmóniu a vyváženosť na všetkých úrovniach. Umožňuje vyrovnanie polarít a dualít, ktoré charakterizujú náš život. S ležatou 8 môžeme poznať a podporiť nekonečnosť vývoja. Zahŕňa v sebe mužský a ženský princíp, jing a jang. Vďaka výchove si tvoríme názory, učíme sa rozlišovať medzi dobrom a zlom. Súhlas i nesúhlas patria k sebe, jedno bez druhého neexistuje. Lemniskáta v sebe ukrýva možnosť vniknúť do tejto celistvosti a jednoty, iniciuje v nás stav zdravia. Jej vibrácie nesú rytmus, ktorý v nás celistvosť stimuluje a podporuje jej rozvoj. Čím častejšie sa budeme noriť do týchto vibrácií, tým liečivejšie účinky to má pre vyrovnanie polarít. Ležatá 8 pomáha, aby obe misky váh duality života stáli voči sebe vo vyváženej harmónii.

Lemniskáta v ezoterických náukach

Z numerologického hľadiska v sebe zahŕňa myslenie, logiku, intelekt a silu. Nesie v sebe nekonečnú lásku a vývoj všetkého. Je to číslo Atlanťanov. 8 pomáha chápať večné cykly života a ich vibráciu cíti každá bunka. Čím skôr sa s cyklami zmierime, tým plynulejší bude náš život. Múdri Atlantskí kňazi nám chceli zanechať dôležité upozornenie – pozdvihnutie sa z pozemských pút spočíva v spojení dualít. 8 je tok života k celistvosti a dokonalosti. Znamená absolútnu harmóniu a tvorbu nesmrteľného. Pomáha upokojiť srdce a nasmerovať pozornosť na ľahkosť a radosť, aby sme všetko nevnímali ako ťažké a stagnačné. Snímame si klapky z očí, rastie v nás pochopenie, že každý ďalší deň je novou šancou. 8 pomáha objavovať nové bez strachu a s radosťou, drží nás v pohybe, dáva vnútornú harmóniu, pomáha vidieť to, čo veci spája.

Osmička je číslo architektov, staviteľov, sochárov a všetkých, čo budujú čosi trvalé. Skúsenosti z Atlantídy nám majú pripomínať, že teraz sme tu aby sme vytvorili nový svet v duchu dokonalej jednoty.

Tarot ľuďom odhaľuje pravdu o univerzálnych zákonitostiach, o mágii života i o vesmírnych súvislostiach a tvorivej sile. Na tarotových kartách nachádzame posvätné symboly. Stará múdrosť pretrvala stáročia a trpezlivo čakala na prebudenie ľudí túžiacich ju chcieť využiť k svojmu osvieteniu. Ak prenikneme do umenia tarotu, získame z neho nevyčerpateľnú školu múdrosti, tá nás vie priviesť k dokonalosti.

V tarote je lemniskáta na 3 kľúčových kartách súvisiacich so životom i s možnosťami rozvoja. Ležatú 8 vo Veľkej arkáne má karta Mág a nesie v sebe všetku múdrosť pozemského plánu. V pláne duše je pevne dané naše prianie, aby sme na základe rozpoznania nekonečných možností vývoja dosiahli jednotu. Karta odhaľuje naše tvorivé schopnosti i to, že silu máme v sebe. Nesúďme dualitu, nepopierajme ju, ale vyrovnávajme a dosiahneme uzdravenie.

Ďalšou kartou je dvojka pohárov z Malej arkány. Je to druhý kľúč k dokonalosti. Poháre symbolicky zastupujú emócie. Upozorňuje nás, že kľúč sa ukrýva v uznaní pocitov a ich vyrovnania. Najväčšou prekážkou na ceste k dokonalosti je práve naše emočné pole.

Tretia karta je Sila. Vidíme nežnú ženu, ktorá holými rukami otvára leviu tlamu. Je to dôkaz, že máme silu a odvahu žiť život v harmónii, o ktorom sme vždy snili. Pocity a rozum môžu tvoriť jednotu ak sa zmierime s dualitou, čo nás obklopuje.

V čínskej tradícii číslo 8 znamená bohatstvo a blahobyt, je to číslo šťastia. Vyrovnávajúcu energiu čísla nájdeme v 8 trigramoch vo feng-šuej. V Číne možno vidieť na mnohých vyobrazeniach Osem nesmrteľných – 8 mudrcov a každý má výnimočné nadanie. Pomáhajú tým, čo ich o pomoc požiadajú. More údajne prešli bez člna, verili sile svojho nadania. Energiu osmičky nájdeme i v knihe premien I-ting – múdra pomôcka, dáva možnosť lepšie pochopiť súvislosti medzi nebom a zemou.

Osmičku ako symbol obsahuje mnoho pohybov v starých bojových umeniach. Je hlboko prepojená so životom a smrťou, každý pohyb v boji môže znamenať víťazstvo alebo smrť. Sledujte pohyby v tchai-ti, v čchi-kung,v karate či v kung-fu a rýchlo objavíte osmičku. V bojových umeniach ide o prepojenie ľavej a pravej hemisféry mozgu a tým i strán celého tela. Tak vznikajú nepochopiteľné možnosti prejavu tela i ducha, prekonanie zákonu gravitácie, ktoré nás udivujú ak sledujeme mníchov pri cvičení bojových umení.

Využitie symbolu v bežnom živote

Aby sa lemniskáta Zeme znovu dostala do horizontálnej polohy, smerujme svoju silu na vnútorné svetlo, lásku, veľkorysosť, súcit, pokoj a jednotu. Využime energiu ležatej 8 každý pre seba a vznikne na zemi nový životný priestor. Silná orientácia na jednu stranu nemá dlhé trvanie. Vytrvalosť má korene v zlatej strednej ceste. Hľadajme vyrovnanie, snažme sa pritiahnuť do života to, po čom túžime. Ak žijeme v prebytku a nechceme ho kompenzovať, bránime sa tomu, dokonca máme strach, potom tiahneme k tomu, aby sme pritiahli extrém a nie harmóniu. Väčšina ľudí totiž žije vo vzorci buď-alebo.

Nakreslite na papier veľkú ležatú 8, do jedného jej kruhu napíšte všetky možnosti riešenia situácie či otázky, na ktoré chcete odpoveď.   Do druhého kruhu napíšte všetky body súvisiace s riešením s tým, či je vo vašich očiach riešiteľnosť buď-alebo. Obkresľujte osmičku dlhšie a automaticky. Predstavujte si, že obe časti tancujú energetický tanec a ako sa vaše strnulé myšlienky rozpúšťajú a začínajú vibrovať. Uznajte, že prijímate jedno i druhé. Obkresľovať 8 môžete i viac dní až kým nepocítite ľahkosť a cestu k odpovedi, ktorá môže byť úplne iná, ako ste napísali. Vibrácie č. 8 vedia často objaviť priestor pre nové riešenie. Symbol uvoľňuje a harmonizuje, podporuje nájsť cestu z rutiny, dáva maximálnu podporu pre harmonický život a pochopenie spojenia protikladov.

Podobne možno harmonizovať partnerské vzťahy tak, že okolo fotografie v strede nakreslíte ležaté osmičky. Ak potrebujete harmonizovať seba samého,  možno to robiť tiež pomocou fotografie, alebo jednoducho napíšete svoju menovku (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu) a dookola symboly lemniskáty. Symbol si môžete predstaviť okolo seba, je dobré ho používať denne. Možností je samozrejme veľmi veľa.

Pridaj komentár