Kyvadlo, náš pomocník

Hľadanie – čo tento pojem vlastne predstavuje? Používame ho prakticky denne, stále čosi hľadáme…od stratených kľúčov, cez správneho partnera, dobrú prácu až po svoje miesto v živote.

Niekedy sa stáva, že vďaka našej predchádzajúcej nepozornosti sa nám život poriadne zamotá, hoci upozornení na možné problémy bolo viac ako dosť. Ignorovali sme ich, či klamali samých seba. Akoby nám nestačilo, že nás radi klamú iní. Ale to je už príbeh pána Františka.

Pán František podnikal so svojim mladším bratom. Z hľadiska numerológie nie šťastné rozhodnutie, ale držal sa hesla – „kto si pomôže keď nie vlastná rodina?“

Bol v ňom pocit zodpovednosti za mladšieho brata, hoci bol už dávno dospelý.

Toleroval mu mnoho prešľapov kým situácia neskončila tak, že mladší brat Ján narýchlo odišiel do Prahy za budúcou manželkou, ktorá mala rovnaký predmet podnikania a v tom čase sa záhadne stratili dôležité dokumenty z firmy.

František nevedel riešiť vzniknutú situáciu. Keď ma vyhľadal, bol samozrejme v panike a čo bolo vynikajúce, bol na ceste do Prahy. Bol nesmierne rozčúlený a keby mu v tej chvíli prišiel Ján do cesty, tak ho prinajmenšom prehne cez koleno a nasolí povestných päť a dvadsať po holej. No to by problém určite nevyriešilo. Išlo o čas aj o dobré meno firmy.

Najskôr som cez karty pozrela, ako celá situácia dopadne a bola priaznivá. Františkovi však odpoveď nestačila a mal mnoho ďalších otázok, či napr. Ján už doklady nezneužil, nepredal a pod. Cez dátum narodenia Jána som sa dozvedela, že zatiaľ nie, zdržal sa zdôvodňovaním nečakaného príchodu ku svojej milej.

Byt budúcej švagrinej František dobre poznal, no doklady sa v ňom nenachádzali. Bolo to dobré znamenie, Ján svoj príchod do Prahy mohol vysvetliť prijateľnejšie, ale keby ku švagrinej znenazdajky dohrmel aj František, bolo by to maximálne podozrivé. Doklady boli ukryté vo firemnom aute a na správnu odpoveď kyvadlom stačilo evidenčné číslo vozidla, od ktorého kľúče František mal.

Možno si poviete – dosť delikátna situácia – čo ak klamal František a pomohla som nesprávnemu človeku? Iste, ale mala som k dispozícii dátumy narodenia oboch bratov a nebol problém jednak si pozrieť ich danosti, či zistiť tendenciu k prešibanosti. Numerológia dáva rovnako kvalitné odpovede a ak ju v potrebných prípadoch skombinujeme s kyvadlom, teda testujeme cez dátum narodenia a krstné meno, máme z ďalšej strany potvrdenú správnu odpoveď, čo vylučuje akékoľvek pochybnosti.

Na základe správne položených otázok sa dá zistiť najvhodnejší spôsob riešenia akejkoľvek situácie. František sa nezakrádal nocou k firemnému autu, to nezodpovedalo jeho etickým zásadám. Dôležité je, že doklady sa dostali na správne miesto, v blízkej rodine nevznikol zbytočný konflikt, pretože Ján sa onedlho oženil a zamestnal sa u manželky.

Pridaj komentár