Kurie oká a mozole na nohách

Ide o jeden z najčastejších problémov našich nôh. Prečo vôbec vzniká?       Kurie oká a mozole sú  zrohovatené povrchové vrstvy pokožky, ktoré vznikajú tlakom a trením na koži nôh a dokážu nás poriadne potrápiť. Sú dobre viditeľné a v ich strede je boľavé miesto, obklopené žltou mŕtvou kožou. Môžu sa objaviť, keď kosti nôh tlačia na topánku alebo ak na seba tlačia dve kosti vo vnútri nohy. Kurie oká sa obvykle vyskytujú tam, kde vyčnievajúca kosť tlačí na kožu, topánku či iné kosti. Mozole sa skôr vyskytujú na špičkách prstov alebo na boku malíčka. Mäkké kurie oká sa podajú otvoreným vredom a rozvíjajú sa medzi prstami, kde sa prsty o seba vzájomne trú. Kým kurie oká často zostávajú malé a guľaté, mozole môžu byť celkom veľké. Ak kurie oko zatvrdne, tkanivo pod ním začne byť vysoko dráždené. Boľavý stred sa objavuje tam, kde je kurie oko najtvrdšie. Keď sa kurie oko zapáli, spôsobuje bolesť, niekedy aj opuch a začervenanie, najmä v mieste svojho stredu.

Pľuzgiere sa aj kurie oká objavujú viac u žien než u mužov. Ich výskyt môže ísť na vrub tesnej obuvi, príliš voľným topánkam, kedy sa noha kĺže, ponožkám z odierajúcich materiálov, deformáciám, kladivkovým či pokriveným prstom, vnútorným švom topánok, ktoré spôsobujú trenie alebo pri častej chôdzi z kopca.

Čo hovorí ich farba?

Ak má mozoľ žltú farbu, ide o známku toho, že ste rozčúlení z nejakej situácie. Kurie oká sú tiež najčastejšie žlté a to signalizuje krajnú frustráciu a pocit nespokojnosti. Keď mozole zbelejú, ide o známku úplného vyčerpania. Ak kurie oko sčervenie, vtedy odráža hnev.

Emočné príčiny vzniku problému

Keďže mozole i kurie oká obsahujú zrohovatenú kožu, súvisia s necitlivosťou. Ľudia, ktorí ich majú, nie sú dostatočne citliví a majú emocionálnu potrebu chrániť sa pred ostatnými ľuďmi v oblastiach, ktoré by im mohli ublížiť alebo ich ohroziť. Oblasť, v ktorej sa cítia bezbranní ich otupuje. Chránia sa aj v oblastiach, v ktorých musia poprieť alebo otupiť svoje vlastné pocity. Pretože sa kurie oká objavujú primárne na prstoch nôh a prsty majú vzťah k ideám a mysleniu, signalizujú životné situácie, v ktorých potláčajú svoje myšlienky. Niekedy je vačok plný tekutiny a rastie priamo pod mozoľom, ide o známku potláčaných emócií. Presné miesto výskytu kurieho oka a mozoľa presnejšie vysvetľuje zasiahnutú oblasť života.

Kurie oká na konkrétnych prstoch

Kurie oká sa na nich vyskytujú najčastejšie a reprezentujú piatu, šiestu a siedmu čakru. Tieto čakry zahŕňajú sebavyjadrenie, názor, intuíciu a myšlienky. Ak sú mozole a kurie oká  na prstoch, túžite ubrániť vlastné Ja pred svojimi myšlienkami alebo inými ľuďmi, ktorí vaše názory nerešpektujú alebo sa im vysmievajú.

Ak sú kurie oká na bruškách prstov, nechcete si pripustiť vlastný vnútorný hlas a zablokujete ho. Ak sa objavia po bokoch prstov, nechcete počuť pravdu alebo sa uzatvárate pred tým, čo pokladáte za nechutné. Ak sú kurie oká na krčkoch prstov, bránite sa pred očakávaným útokom iných ľudí.

Malíček či prvý prst súvisia s myšlienkami týkajúcimi sa rodiny či práce a práve ony napádajú vaše postoje, idey a myšlienky. Mozoľmi a kurím okom staviate obranný múr, aby ste nepočuli ich názory ale ani svoj vlastný hlas, ktorý vás postrkuje dopredu. Schovávate sa pred posmechom a nedostatkom uznania zo strany rodiny.

Kurie oko na druhom prste hovorí, že vaša obrana je viac osobná a zahŕňa partnera, partnerku, priateľov, súrodenca, konkrétneho kolegu a pod. Nechcete prijať myšlienky konkrétnej osoby alebo sa bránite útoku od tejto osoby. Pravá noha má vzťah k mužom a ľavá k ženám.

Kurie oko na treťom prste je problém k vlastnému Ja a problém so sebadôverou. Sabotujete samého seba tým, že si hovoríte, že nemáte dostatočné schopnosti či talent na sebarealizáciu. Možno necítite dostatočné uznanie za svoje idey alebo sebou pohŕdate.

Štvrtý prst má súvis s citovými problémami a s tým, ako dávate a prijímate lásku. Bránite svoje myšlienky súvisiace s citmi alebo ste si okolo seba postavili múr v snahe brániť sa pred bolesťou súvisiacou s trápením v minulosti.

Kurie oká a vredy

Ak sa na kurích okách vyskytnú vredy, naše myšlienky a postoje nás zožierajú a podobne aj bolestné úvahy o bolestivých skúsenostiach. Často sa vyskytujú na menších kurích okách medzi prstami v mieste reflexných bodov sluchu. Táto bariéra signalizuje, že nechceme počuť myšlienky, ktoré nás zožierajú.

Mozole na pätách

Sa bežne objavujú v ich okolí alebo priamo na nich a sú spojené s prvou čakrou. Problémy sa týkajú pomerov v rodine, v práci či v skupine ľudí, ktorá nás brzdí v posune vpred. Ľudia lipnúci na takomto prostredí majú širšiu pätu na zadnej strane nohy, čo zrkadlí ich neschopnosť pohnúť sa z miesta. Bojujú aby sa vymanili zo zväzujúceho prostredia a túžia ísť vlastnou cestou. Bojíte sa čo prinesie budúcnosť, neveríte, že váš život vám prinesie všetko potrebné a preto sa zmene bránite. Ak mozole na pätách popraskajú, problém vás doslova trhá na kusy. Možno máte problémy týkajúce sa vlastnej bezpečnosti, ktoré vyvolali tieto trhliny i pocit ohrozenia

Fyzické uzdravenie

Odstránenie alebo zmiernenie týchto príčin môže pomôcť manuálne zlikvidovanie kurieho oka pomocou špeciálnej náplasti, to by však malo byť robené profesionálne a s extrémnou opatrnosťou. K tomuto kroku by však nemali pristupovať diabetici a ľudia so zlým krvným obehom. Práve oni by mali vyhľadať odbornú pomoc kvôli vážnym následkom, ktoré by mohla vyvolať možná infekcia. Niekedy je nutný chirurgický zásah, aby bola odstránená vyčnievajúca časť kosti, ktorá kurie oká alebo mozole spôsobuje.

Samoliečba zahŕňa pravidelné namáčanie nôh, používanie pemzy k redukcii veľkosti kurieho oka či mozoľa, používanie penových vypchávok v okolí a aplikácia jahňacej vlny medzi prstami, ktorá slúži ako mäkký vankúšik. Jemné obrusovanie mozoľov pomocou pemzy pomáha odstrániť vrstvy nahromadených emócií a otvára dvere budúcnosti. Suché a popraskané päty sú bolestivé a nevzhľadné, no môžu viesť i k vážnejším infekciám.

Vyliečenie podporia i odpovede napríklad na tieto otázky. Opýtajte sa seba, na čom lipnete. Prečo sa bojíte pohnúť dopredu. Čo vás drží od toho, čo chcete robiť? Riadi vaše záležitosti rodina? Nenastal čas začať žiť podľa seba? Čo musíte urobiť k nastoleniu vytúženej zmeny?

Pridaj komentár