Kroky do choroby

Dnes neexistuje človek, ktorý by necítil strach. Čím viac prítomnosť strachu odmieta či popiera, tým viac stres silnie. Ale každý má právo popierať svoje problémy a učiť sa cestou utrpenia 

Mladí ťažko komunikujú, keď majú predpojatý názor. Strach, že nebude obľúbený blokuje komunikáciu a mládež zvykneme nazvať aj sopliakom, otravou, hlupákom či drzým grobianom. Sklamanie sa zväčšuje a zatvrdnutosť prehlbuje. Človek sa snaží odstrániť svoje nedostatky, ale z úst mu môžu vyletieť slová, za ktoré sa potom hanbí. Vzniká odcudzenie sa od vrstovníkov a samotárstvo.

Čím viac sa dieťa pred inými hanbí (bojí), tým viac mu ubližujú. Rodič ho môže dať do inej školy, no všetko sa bude opakovať a strach bude priťahovať agresivitu iných. Jediným riešením je vedomá práca so strachmi.

Príklad mladého človeka je zámerný. Nespracované strachy sa s pribúdajúcim vekom nabaľujú, sú príčinou chorôb a mizerného osudu celkovo (práca, vzťahy, zdravie, financie).

Sila myšlienky

Základný strach každého človeka „nemajú ma radi“ blokuje hlavu, krk, ramená, hornú časť chrbta po tretí hrudný stavec a vyvoláva všetky fyzické ochorenia v tejto oblasti, všetky psychické choroby a odchýlky:

Nevyrovnanosť, nekontrolované správanie, odmietanie, poruchy pamäte u mladých i starých, sklerotické oslabovanie pamäte, ľahostajnosť a pohŕdanie inými, zúfalstvo, beznádej, nezmyselnosť, apatiu, tvrdohlavosť, nevieru v dobro, veľkú náročnosť i surovosť, úplné odmietanie vlastných chýb. Všetko toto sa zhromažďuje a časom sa z toho stáva ochorenie. Sklamanie v sebe priťahuje ďalšie sklamanie a choroba sa zhoršuje.

Získavanie životnej múdrosti je náročná práca. Telo človeka sa riadi skutočnou životnou múdrosťou a v prípade chyby na ňu tvrdo upozorní. Človek by mal vedieť, že najväčšou chybou je, keď neodpúšťa. Každý dostane to, čo si zaslúži.

Rozloženie strachov v tele

Strach priťahuje všetko zlé a paralyzuje silu vôle človeka.

Strach nemajú ma radi – vplýva na hlavu, krk, lopatkový pletenec, ramená a chrbát po 3-tí hrudný stavec. U 25% malých detí vyvoláva vrodenú srdcovú chybu. Patrí sem i časť ochorení dýchacích ciest, astma, reuma, kožné ochorenia,  alergie i arytmia. Človek v takomto strachu by blízkym zniesol aj modré z neba, len aby ho mali radi a všímali si ho. Bohužiaľ takto vytvorí len nerovnováhu a preto musia zasiahnuť rovnovážne sily a upracú dobráka napriek tomu, že koná dobro.

Strach + cit lásky + pocit viny – pôsobí na chrbát vo výške 4-5. hrudného stavca a spredu na centrálnu časť srdca, pľúcne laloky a prsia. Tento strach spôsobuje poškodenie chlopní a ischemickú chorobu. Je to problém viac mužov, ktorých v detstve obviňovali rodičia. Desia sa ho a v súčasnosti počúvajú rovnaké výčitky od svojich manželiek. Nemusí ísť vždy o slová, rovnaký efekt má aj ľútostivý výraz tváre, slzy, vzdychy a stiahnuté obočie, najmä ak na to nie je dôvod. Rovnako trpí aj každý žiarlivec. Ak žena viní muža, že ju nemá rád, sama mu neposiela a neprijíma lásku. Plače a narieka, je zlá zo žiarlivosti a ľahko vznikne u nej ochorenie prsníka. Rakovinu vyvoláva zlomyseľná zloba a tá vzniká z nahromadených stresov. Ak rovnako viní rodič malé dieťa, to po drastickej hádke rodičov môže dostať aj zápal pľúc.

Strach + pocit viny  – vplýva na 6.-12. hrudný stavec, spredu na vrchnú časť srdca, spodnú časť hrudného koša a na hornú časť brucha. Strach byť vinný alebo ak človek sám iných viní takto, vyvoláva ochorenie srdcového svalu, pohrudnice, bránice, pečene, žalúdka a sleziny. V tejto oblasti je aj solar plexus so svojou zásobou energie moci a vládnutia, preto tu najrýchlejšie vzniká zloba a vhodná pôda pre rakovinu. Zlostné a mocenské vládnutie je odsudzované, preto to človek dlhodobo skrýva a maskuje až do poslednej chvíle. Rovnako sa bude vyvíjať i rakovina – skryto a hlboko.

Strach + pocit viny + finančné problémy – pôsobí na bedrové stavce. 3. a 4.-tý bedrový stavec kontrolujú pohlavné orgány, 5-ty bedrový stavec zas močový mechúr. Príroda určila, že ekonomika je mužovou sférou, žena je nositeľkou tepla domova a lásky. Kto porušuje prírodné zákony, trpí. Strach, že nedokážem uživiť rodinu a sebaobviňovanie má za následok impotenciu a iné ochorenia pohlavných orgánov. Keď sa žena mocensky, znepokojene, pokorujúcim spôsobom, posmešne atď. mieša do mužských záležitostí, tak neverí mužovi a ponižuje ho. Ak sa považuje v rodine za silnú ekonomickú polovicu, v takej rodine je všetko hore nohami. Žena, ktorá koná žensky, na ženské choroby neochorie.

Strach + ekonomické problémy – vplýva na dolnú časť tela od krížovej kosti po špičky prstov na nohách. Krížová kosť = sexuálna energia, vášeň. Kto sa neustále znepokojuje kvôli svojej peňaženke túži, aby mu spánok priniesol zabudnutie a na sex nemyslí. A ak sa občas ním zaoberá, vzrušenie mu dlho nevydrží. Kto cíti strach pre financie, len ťažko dokáže zlepšiť svoju situáciu, skôr prichádza impotencia. Všetky ochorenia spodnej časti tela, či už je to deformácia bedrových kĺbov, zlomeniny kostí, choroby žíl, gangréna alebo krivo zošliapané topánky pochádzajú z finančných problémov. Čím je choroba nižšie a bližšie k prstom nôh, tým je problém starší. Ak človek neuvoľní tento strach, logicky musí byť v ekonomických problémoch. Tento strach sa dá zvládnuť múdrosťou odpustenia, čo málokto robí, je logické, že sa ekonomika nachádza v stave krízy. Ak sa situácia o čosi zlepší, toto obdobie rýchlo pominie a znovu sa objavia ešte vážnejšie problémy len preto, že si človek neosvojil životnú múdrosť. Dôsledky nezmiznú, kým nezmizne príčina.

Pridaj komentár