Kreslenie obrazcov a motívov

Zvyknete si len tak z nudy kresliť na papier rôzne obrazce? Nič nie je bez príčiny a jednotlivé obrazce majú svoj význam.

Domčeky

Popis seba samého. Kreslenie malých domčekov vypovedá, že sa necítime bezpečne. Kreslenie domčekov bez okien znamená túžbu stratiť sa zo sveta, pretože nám chýba pocit šťastia.

Škatuľky

Prejav uvážlivosti a potreba štruktúry. Sami si nastavujeme hranice a obmedzenia. Pocit, že na čomsi lipneme. Neistota svojho správneho smerovania.

Labyrint

Hľadanie riešenia či cesty z nejakej situácie. Zmätenosť z komplikovanej situácie, v ktorej sme sa ocitli.

Oči

Prejav pocitu, že sme sledovaní inými ľuďmi. Potreba vidieť čisto a ostro. Prílišné zameranie sa na seba samého.

Pavučina

Pocit, že sme uväznení. Môže sa jednať o pocity vo vzťahu k čomukoľvek a komukoľvek.

Šípky

Silný a jasný prejav ambícií a potreba určovať smer iným ľuďom v našom okolí.

Bodky

Ide o potrebu spájať body napríklad za účelom získania náhľadu do situácie. Úzko to súvisí so zmätenými emóciami a nestabilitou.

Vlastný podpis

Jedná sa o nedostatočne rozvinuté vedomie seba samého.

Rebríky

Ide o prejav jedinca, ktorý nastúpil na duchovnú cestu alebo silná túžba po úspechu.

Obrázky a ich typy

Energetické ťahy

Ide o prejav prebytku energie a netrpezlivosti.

Kľukaté čiary

Vidíme život ako čosi krutého a pozeráme sa naň z temného kúta. Túžba po bezpečí a pohodlí mimo tento kút.

Nepravidelná štruktúra

Túžba po vyjadrení svojich ideí. Často to súvisí s frustrujúcou túžbou po tvorivých činnostiach a naznačuje potrebu úniku zo stereotypu.

Opakované ťahy

Prejav metodickosti a poriadkumilovnosti. Súvisí to tiež s nesústredenosťou, rozptýlením a nudou.

Široké komplexné ťahy

Prejav umeleckej povahy, ktorá chce vyjadriť vlastné túžby namiesto toho, aby vnímala túžby ostatných.

Zvlnené ťahy

Prejav silných a hlbokých emócií. Ak kreslíme mierne vlny, jedná sa o citlivého a vnímavého, emocionálne založeného jedinca s potrebou rytmu. Je to prejav zasneného človeka s hudobnými schopnosťami.

Obrázky a ich umiestnenie

Horná časť papieru

Slobodné myslenie, ktoré často súvisí s duchovnými záujmami. Prejav éterickosti a energickosti. Pocit, že naše idey sú dôležitejšie než tie, ktoré počúvame.

Ľavá strana papieru

Takýto štýl písania súvisí s minulosťou a so záležitosťami, ktoré majú do činenia so ženami, či vnútornými ženskými princípmi. Čokoľvek je napísané alebo

nakreslené, poukazuje na niektorú z týchto záležitostí. Môže ísť aj o signál strachu z budúcnosti.

Pravá strana papieru

Takýto štýl písania a kreslenia sa vzťahuje k prítomnosti a k mužom alebo k vnútornému mužskému princípu. Ide o túžbu vyjadrovať emócie ostatným aj sebe a o potrebu jednať.

Spodná časť papieru

Ide o prejav praktickej, zemitej a depresívnej osobnosti, ktorá pociťuje určitú záťaž.

Stred papieru

Prejav extroverta, ktorý má potrebu a chcenie byť v centre záujmu. Môže ísť o človeka zahľadeného do seba. Je to aj vyjadrenie túžby po slobode, rozvoji a potreba prostredia bez obmedzení.

Pridaj komentár