Klamstvo – ako ho rozpoznať?

Hovoriť pravdu, byť úprimným sa dnes už vôbec nenosí

Ak ste jej zástancom, skôr vyjdete na posmech, ako svoju pravdu dokážete. Nakoniec, ak je človek úprimný, vôbec mu to nezaručuje, že sa jeho okolie bude voči nemu správať rovnako.

Ako spoznáte kedy vám nejaký človek klame?

Pomerne jednoducho, len by ste vopred mali vedieť, či je dotyčný pravák alebo ľavák. Pokiaľ vám pravák na otázku situovanú na minulosť odpovie, musíte ho sústredene pozorovať. Ak hovorí pravdu, na zlomok sekundy sa totiž pozrie doľava a nahor. Ak klame, znovu na zlomok sekundy jeho pohľad zablúdi doprava a nahor. Prečo? Bežne v živote praváka je minulosť situovaná na ľavo, budúcnosť na pravo. Čiže pri vedomom klamstve musí dotyčný vymýšľať scenár, ktorý neprežil, preto jeho oči zabehnú doprava. Ak neklame, pohľad vľavo potvrdzuje pátranie v minulosti.

Na ľavákov platí presný opak.

Už dopredu viem, že v diskusii budete riešiť ľudí s očnou chybou, teda takých, ktorým zabieha jedno oko do strany. V tomto prípade by ste mali pozorovať pohyb zdravého oka.

Klamári, ktorí sú k vám v bližšom vzťahu majú ešte vo zvyku zasiahnuť do vášho osobného priestoru tak, že sa k vám naklonia. Rečou tela vás chcú presvedčiť o svojej vymyslenej pravde.

Ako to prebieha pri úradných záležitostiach?

Pokiaľ by poisťovne, daňové úrady, personálne agentúry, zamestnávatelia, vyšetrovatelia a pod. skutočne chceli eliminovať následky klamstiev svojich klientov, všetky dokumenty a tlačivá by mali dávať podpisovať inak ako doteraz. Teda nie na konci tlačiva, ale na jeho začiatku.

Prečo?

Ak sa ľudia podpíšu predtým, ako zadajú údaje, podvádzajú podstatne menej. Podpis na vrchu formulára každému pripomenie, že má hovoriť pravdu. Vrchný podpis slúži ako sľub. Napriek týmto poznatkom úradníci tvrdia, že podpis musí byť dolu, je údajne potrebný na overenie správnosti poskytnutých údajov. I tu je riešenie jednoduché ak nechceme razantne meniť zabehnuté podpisové rituály. Dajme doklady, prehlásenia a pod. najskôr podpísať na vrchu formulára a potom na jeho konci, nech je úradník spokojný. Hoci firmy tvrdia, že sú vždy racionálne, riadené profesionálmi, v takýchto prípadoch sa správajú absolútne iracionálne a nechcú meniť zaužívanú prax.

Kto nosí falošné výrobky, podvádza viac

Uhádli ste, mám na mysli tzv. fake a je úplne jedno, či ide o oblečenie, obuv, kabelky alebo módne doplnky. Tu už ide o internú signalizáciu a jej základnou myšlienkou je, že napriek tomu, čo si myslíme, nemáme jasnú predstavu o tom, kto sme. Väčšinou veríme, že sami najviac vieme o svojom charaktere, preferenciách ale v skutočnosti sami seba až tak dobre nepoznáme. Namiesto toho sami seba pozorujeme rovnako ako pozorujeme a posudzujeme konanie iných ľudí. Z nášho konania odvodzujeme kto sme a čo sa nám páči.

Výsledky mnohých štúdií naznačili, že ak si človek na seba vedome dá falošný výrobok, jeho morálne zábrany sa do určitej miery uvoľnia a je pre neho ľahšie sa vydať ďalej po nečestnej cestičke. Týmto určite nechcem demonštrovať tvrdenie, že jednotlivci, ktorí nosia originály sú vždy čestní.

Aké z toho plynie poučenie? Ak váš partner, priateľ, priateľka, potenciálny partner nosí falošné produkty, buďte opatrní! Cestička k ďalšej nečestnosti môže byť kratšia ako si myslíte.

Mozog klamára

Ľudský mozog vypĺňa sivá a biela hmota. Sivá hmota je názov pre súbor neutrónov tvoriacich masu, ktorá poháňa naše myslenie. Biela hmota je vedenie prepájajúce mozgové bunky. Sivá hmota je dôležitá pre rozlišovanie správneho a nesprávneho

Vedecké štúdie dokázali, že patologickí klamári majú o 22 – 26% viac bielej hmoty ako čestní ľudia. Vďaka väčšiemu objemu bielej hmoty vytvárajú patologickí klamári viac prepojení medzi rôznymi spomienkami a myšlienkami, no zároveň pri rozhodovaní ťažšie berú do úvahy morálku, takže vás ľahšie oklamú, vedia totiž vymýšľať nekonečné množstvo príbehov.

Temná stránka kreativity

Stále na ňu počúvame iba chvály, považujeme ju za osobnú cnosť a dôležitý mechanizmus v službách pokroku. Inovátorov si ceníme a chválime ich. Tvorivosť zvyšuje našu schopnosť riešiť problémy, umožňuje prebudovať svet a technika nesporne uľahčuje náš život. To je však len svetlá stránka kreativity.

Tvorivosť nám umožňuje aj originálne obchádzať pravidlá, prehodnocovať informácie tak, aby slúžili nášmu prospechu. Vďaka kreativite ľahšie vymýšľame príbehy, v ktorých sme vždy hrdinovia a nie zloduchovia. Hoci kreativitu potrebujeme a chceme, za istých okolností môže mať negatívny vplyv. Hranica medzi tvorivosťou a nečestnosťou je minimálna. Preto je dôležité eliminovať prípady, kedy by sa kreatívni ľudia mohli ocitnúť v pokušení využívať svoje schopnosti na hľadanie nových spôsobov nečestného správania. Nakoniec určite si spomeniete na niekoho zo svojho blízkeho okolia, čo sa stal obeťou kreatívneho podvodu.

Otázka na záver – kto klame viac – politici či bankári?

Ak ste presvedčení, že politici, mýlite sa. Viac klamú bankári……

Pridaj komentár