Keď svrbia dlane…….

Asi ste už počuli, že svrbivé dlane sú znakom peňazí. Niektorí ľudia tvrdia, že čoskoro zbohatnete, iní upozornia na prichádzajúce problémy. Korene spoločnej predstavy o svrbivých dlaniach sú spojené s našimi energetickými kanálmi 

Energetický význam svrbivých dlaní

Svrbivé dlane môžu súvisieť s tokom peňazí vo vašom živote, ale to je len časť pravdy. Svrbenie je spojené s energetickým tokom tela a mysle. V niektorých prípadoch to môže byť aj o energetických posunoch, ktoré sú vo vás alebo okolo vás.

Preto svrbenie dlaní vypovedá o vašej prítomnosti a budúcnosti. Je to znak zmeny,  energia je zrkadlom toho, čo sa vo vašom živote deje alebo chystá.

Ruky v energetickom systéme

Už ste určite počuli o čakrách – sú to energetické centrá tela. Máme 7 veľkých energetických centier, ale celé telo je pokryté menšími energetickými centrami. Ruky sú tiež dôležité energetické centrá.

V centre rúk sú tiež čakry, ruky sú energetické receptory. To je dôvod pre svrbenie dlaní a prečo k tomu dôjde, keď sa zmení tok energie. Niekedy je to kvôli zvyšujúcej sa energii, inokedy pre jej nedostatok alebo iba posun od nižších k vyšším vibráciám či naopak. Ruky sú výrazné a skutočne silné energetické centrá.

Sú spojené s dvoma čakrami – srdcovou a solár plexom. Tieto čakry sú spojené s láskou, vašimi koreňmi, základňou, a teda s vašimi financiami. To je dôvod pozornosti k dianiu vo vašom živote. Keď svrbia dlane, naozaj sa niečo deje v emóciách či vašich koreňoch.

Ďalším mýtom je, že svrbiaca pravá dlaň je o šťastí a ľavá znamená smolu.

Pravá svrbivá dlaň

Pravá ruka je spojená s mužskou energiou, je reprezentovaná ohňom, činom a prejavom. Pravá ruka dáva.

Svrbenie pravej ruky zvyčajne súvisí s pocitom, že ste pod kontrolou niečoho vonkajšieho. Cítite sa zablokovaní a je čas čosi prepustiť.

Mnohokrát je to spojené s okamihmi rozhodnutia, či pôjdete vo svojom živote doprava alebo doľava a máte pochybnosti. Ak ste v tejto situácii, ruky vám posielajú signál o tom, že je čas rozhodnúť sa.

Na úrovni peňazí je pravá ruka najsilnejšia, keď uvažujeme o prejavení moci. V dôsledku toho môže priťahovať peniaze a hojnosť.

Ľavá svrbivá dlaň

Ľavá ruka má prijímací kanál, spojený so ženskou energiou a intuíciou.

Vesmír vám chce dať niečo, či už romantickú lásku, emocionálnu liečbu, celkovú pohodu. Napriek tomu to dostanete, iba ak to prijmete. Aby ste to mohli urobiť, musíte upustiť z extrémnej kontroly a dovoliť, aby sa veci stali.

To je správa, ktorú sa snaží poslať ľavá ruka. Spojte sa so svojou ženskou energiou, s intuíciou a plávajte s prúdom života.

Najdôležitejšie odpovede sú vždy vo vašom vnútri. Ak venujete veľkú pozornosť tomu, čo cítite, môžete použiť tieto jemné znaky, aby ste zostali spojení sami so sebou.