Karmicko – kabalistická analýza

Na základe objednávky na dobierku alebo mailom odošlem vypracovanú analýzu z mena a priezviska človeka, prípadne analýzu názvu firmy.

Obsah analýzy:

 1. Čo ovplyvňuje náš život
 2. Čo nám dáva silu k životu
 3. Korene a vôľa
 4. Aký zmysel má náš život
 5. Životný cieľ
 6. Čo nás vedie k cieľu
 7. Životná cesta
 8. Čo nám umožňuje rast
 9. Jadro života
 10. Myslenie a jednanie, prirodzený charakter
 11. Povesť človeka – aké vlastnosti nám pripisujú
 12. Aké motívy nás vedú – túžby a nádeje človeka
 13. Životné povinnosti človeka
 14. Partnerstvo – ako sa zhodujeme s inými ľuďmi
 15. Možnosti človeka – vyhliadky na povolanie
 16. Priebeh života – detstvo, mladosť, dospelosť, staroba, životné pravidlo

Cena analýzy prostredníctvom e-mailu:  80,- €
Príplatok za výpočet partnera:                   50,- €
Cena analýzy na dobierku:                          90,- €
Analýza názvu firmy e-mail:                       90,- €
Cena analýzy firmy na dobierku:               90,- €

Objednávky na tel.č.: 0907 56 53 56 alebo na vesti@vesti.sk

 

Vaša karmicko kabalistická analýza 

Meno a priezvisko:

1. Stručná definícia Vašej osobnosti:
 .
2. Čo ovplyvňuje Váš život – faktor Q:
 .
3. Čo Vám dáva silu k životu – Vaše korene a vôľa:
 .
4.Váš životný cieľ – čím sa dosiahne a akou cestou treba prejsť:
 .
5. Vaša životná cesta – čím dosiahnete cieľ a akou cestou máte ísť:
 .
6. Jadro Vášho života – čím dosiahnete cieľ a aké je Vaše predurčenie:
 .
7. Vaše myslenie a jednanie – prirodzený charakter:
 .
8. Vaša povesť – aké vlastnosti Vám pripisujú:
 .
9. Vaše túžby a nádeje:
 .
10. Vaše životné povinnosti – čím dosiahnete cieľ a aké povinnosti máte v živote:
 .
11. Vaše partnerstvo – ako sa zhodujete s inými:
 .
12. Ďalšie aspekty partnerstva:                                                                                                                                                  
a) povinnosti:
b) aspekt spojenia:
c) láska k blížnemu:
d) záujmy:
e) učebná téma:
f) povolanie:
g) konanie:
h) nádeje/nebezpečenstvo:
i) financie
j) nezávislosť
k) spúšťač partnerstva:
l) začiatok
m) všedný deň:
n) výsledok
o) motto partnerstva:
13. Vyhliadky na povolanie – čím dosiahnete cieľ:
 .
14. Ďalšie aspekty v oblasti povolania:
a) záujmy, dispozície:
b) študijné odbory
c) povolanie:
d) jednanie v zamestnaní
e) nádeje, možnosti postupu:
f) financie, hmotné statky:
g) nezávislosť
15. Váš vývoj – čím dosiahnete cieľ a aký vývoj máte dosiahnuť:
 .
16. Ďalšie aspekty Vášho vývoja:
a) detstvo
b) mladosť
c) roky zrelosti
d) staroba
e) životné pravidlo

Pridaj komentár