Jazvy a meridiány

Jazvy môže človek získať rôznym spôsobom, vždy však narúšajú v tele tok energie.

Jedná sa o pooperačné jazvy, rôzne náhodné rezné a sečné rany, či uhryznutia zvieraťom. Ich tvar a dĺžka bývajú tiež rôzne, niektoré sťahujú pokožku k sebe, iné ju vydúvajú, vytvárajú uzlíky a zrasty. Ich intenzita je tiež rôzna. Čím je jazva hlbšia, tým silnejšie zasiahne v tele tok energie. Ak je jazva situovaná v oblasti, kadiaľ neprechádza žiaden meridián, jej dosah je zanedbateľný.

Jazvy a ich dôsledky

Sú však aj jazvy, ktoré zasahujú do viacerých energetických dráh, pričom bývajú porušené dve až tri dráhy. Jazva po cisárskom reze zasiahne až päť dráh. Čím je jazva bližšie k nim, tým je ich vplyv na tok energie výraznejší. Ak však má cisársky rez zachrániť život dieťaťa alebo matky, je táto operácia nevyhnutná a treba sa jej podrobiť. Dôležité je vyhýbať sa zbytočným operáciám. Jazvy po operácii srdca môžu niekedy spôsobiť zrasty v hrudníku a osrdcovníku, bývajú často príčinou rôznych arytmií pre narušenie štruktúry svaloviny srdca.

Aj malé jazvičky (po očkovaní na ramene) vedia zanechať istý vplyv. Často sa vpich nachádza priamo na dráhe troch žiaričov a u mnohých ľudí má priamy vplyv na hučanie v ušiach (tinitus). Dráha troch žiaričov prechádza okolo uší a spolu s inými dráhami uši ovplyvňuje. Meridián troch žiaričov (tri časti tela) vplýva na oči, uši, jazyk, postranné časti hrudníka, ramená a lakte. Nerovnováha sa fyzicky môže prejaviť ako nedoslýchavosť, pocity hučania v ušiach, bolestivý zápal hrdla, potenie, poruchy termoregulácie, obehové ťažkosti, vysoký tlak, bolesti zubov, bolesti brucha, poruchy trávenia, dýchania, funkcie lymfatického systému, urogenitálne problémy, inkontinencia, kĺbové ťažkosti, reuma, oslabenie imunity, alergie, zadržiavanie tekutín a toxínov v tele, opuchy v priebehu dráhy, bolesť vonkajšieho kútika oka, opuchnutie tváre v priestore jarmovej kosti, bolesti za uchom a na vonkajšej strane ramena, v oblasti nadlaktia, lakťa a predlaktia, neschopnosť používať prstenník.

Po psychickej stránke možno vnímať popudlivosť, zúrivosť, panovačnosť, depresie, nedostatok ústretovosti voči iným, priveľká starostlivosť o seba a svojich blízkych, nedostatok vnútornej a vonkajšej rovnováhy.

Aj po laparoskopii môžu ostať zrasty v brušnej dutine. Veľmi výrazný vplyv majú aj maličké dierky v ušnom laloku, pretínajú totiž oblasti určitých orgánov a to isté spôsobuje módny piercing. Ak je urobený v priehlbine pod nosom nad hornou perou, zasahuje výrazne do toku energie v riadiacej dráhe, ktorá má veľký význam z hľadiska energetiky človeka.

Zjazvené tkanivo spôsobuje energetickú stagnáciu, niekomu pomerne rýchlo po získaní jazvy, niekomu sa až po rokoch môžu objaviť zdravotné ťažkosti Všetko závisí od konkrétnej osoby, jeho konštitúcie, spôsobu života, ale aj od kondície, v akej bol v čase získania jazvy.

Zahradenie energie v dôsledku jazvy môže spôsobovať jednak nedostatok energie ale aj jej nadbytok. Je to rovnaké, ako by sa vytvorila na rieke hrádza, kedy sa na jednej strane voda hromadí a inde vyteká pomaly. Spomínaný cisársky rez a jazva po ňom zasahuje dve významné dráhy – ústrednú dráhu a dráhu počatia. Ústredná dráha je zodpovedná za všetko, čo v tele súvisí s krvou a preto túto jazvu je potrebné vždy preliečiť. Cisársky rez zasahuje po pravej i ľavej strane podbruška dráhy obličiek a žalúdka a následne cez prepojenie s dráhou počatia aj dráhu sleziny-slinivky. Žena môže mať potom problémy s trávením alebo močením či celkovou rekonvalescenciou. Dokonca sa môže zväčšiť lordóza v oblasti bedrovej chrbtice a na prednej strane tela sa bude žene podbruško prepadávať. Energia sa hromadí v podbrušku a v dôsledku toho aj chlad a vlhkosť, ktoré majú za následok stálu a tupú bolesť v tejto oblasti tela.

Hučanie v ušiach – tinitus sa môže objaviť ako následok po operácii žlčníka. Dráha žlčníka totiž prechádza okolo uší a vôbec nezáleží na vzdialenosti ucha od žlčníka. Tinitus samozrejme môže mať aj iné príčiny. Ak je jeho príčinou operácia žlčníka, dráha sa dá spriechodniť akupunktúrou a hučanie v ušiach prestane. Čím skôr sa telo po operácii alternatívnymi metódami prelieči, tým lepšie.

Vhodná liečba

Niekedy je potrebné absolvovať viac terapií, inokedy postačí jedna správne zvolená metóda, medzi ktoré okrem akupunktúry patrí aj moxovanie, reiki, špeciálne masáže šiacu, medicínske cvičenie či-kung ale aj potieraním špeciálnymi olejmiv smere toku energie. Pomôcť môžu aj vhodné esenciálne oleje.

Operácie sú často nevyhnutné pre záchranu života, preto ich treba bez obáv podstúpiť. Je určite na zváženie cisársky rez, pre ktorý nie je v konkrétnom prípade medicínsky dôvod, len napríklad strach ženy z bolesti pri pôrode. Rovnako je dôležité vyhýbať sa nielen piercingom, ale aj tetovaniu.