Harmonizačné kvetiny pre znamenie Panna

Každá rastlina je mostom medzi slnkom a človekom, pomáha nám vstrebávať slnečnú energiu radosti a tvorivého nadšenia. Aké energie majú typické kvetiny  astrologického znamenia Panna?

Rastliny znamenia Panna

Zemská Panna je obdarovaná silnými rastlinami, najčastejšie popínavými, previsnutými a rastlinami so vzdušnými koreňmi. Všetky rastliny tohto znamenia majú zakomponovanú v sebe energiu pre rozvoj dobrého fyzického a psychického zdravia. Úlohou rastlín znamenia Panna je udržiavať zdravie celého ľudského organizmu. Pomenovanie tohto znamenia je pomerne klamné, nie je v ňom takmer nič zo ženskosti, skôr je v ňom viac mužských vlastností – triezveho a racionálneho rozumu. Preto aj rastliny znamenia Panny obdarovávajú človeka energiami rozumových schopností, podporujú rozvoj intelektu a inteligenciu. Samozrejme všetky rastliny tohto znamenia sú vhodné pre príbytky ľudí iných astrologických znamení ak potrebujú podporiť svoje prostredie špecifickými energiami.

Rastliny určené pre Pannu: Arália Japonská, Aukuba japonská, Monstera skvelá, Filodendron, Syngónium, Šplhavník (potos, brečtan), Hroznový brečtan, Dracena.

Monstera skvelá

Vplyv na vnútorné ovzdušie: Tajomstvo jej vplyvu je ukryté v listoch, tie akoby boli rozseknuté a na pohľad pripomínajú rebrové kosti. Každý dielik vypovedá o samostatnom zameraní. Tvar listov kvetiny poukazuje na jej náklonnosť k poriadku, preto by ju mali pestovať ľudia majúci chaos v myšlienkach, v citoch i veciach a šíria to všetko okolo seba. V priestore, kde býva chaotický človek a lajdák, sú i energie chaotické. Takýto stav ovzdušia má negatívny vplyv na toho, ktorého zmysel života je zložený z viacerých oblastí – domu, práce, priateľov, zábavy. Pri lajdákovi ani iní nemôžu premýšľať o viacerých veciach súčasne a ani sa zaoberať viacerými činnosťami. Fantázia je obmedzovaná a ťažko sa darí realizovať projekty. Jednoducho vyjadrené – v takomto príbytku býva každý nešťastný. Monstera však energiu nedbalého človeka pohlcuje a predchádza prejavu chaotických energií v reálnom živote. Ak máte v dome niekoho, komu slovo poriadok nič nehovorí, kto nechápe prečo je potrebné ukladať veci na svoje miesto a kto má zmätok vo vlastných myšlienkach a citoch, zadovážte si Monsteru. Táto kvetina vráti všetko na svoje miesto.

Vplyv na citové prežívanie: Kvetina chráni človeka pred zbytočnými rečami a je určená tomu, kto veľa a naprázdno hovorí ale chce sa naučiť vyjadrovať úsporne a účelne. Pomôže aj tomu, kto nie je schopný čo a kedy má povedať, alebo kedy má prestať hovoriť. Naučí človeka hovoriť jeho vlastným jazykom a nájsť pri rozhovore s rozdielnymi ľuďmi spoločné slová. Pomáha tiež ľuďom, ktorí sú príliš konzervatívni, pri nej vedia nájsť nové úsudky. Umožní každému. Aby sa stal prispôsobivejším pri prijímaní riešení a podmienok. Umožní vzdať sa načas vlastných princípov a pracovať tak, ako to vyžaduje situácia. Práve táto vlastnosť je mimoriadne užitočná pre tvrdohlavých ľudí.

Vplyv na zdravie: Podobne ako ostatné kvetiny astrologického znamenia Panna, má Monstera priaznivý vplyv na črevá a brucho, ale zvyšuje aj elasticitu črevných stien, chráni organizmus pred otravami tak, že zabraňuje, aby sa škodlivé látky z čriev dostávali do nášho tela.

Dracena

Vplyv na vnútorné ovzdušie: Mala by byť umiestnená tam, kde ľudia napriek snahe končia svoje reči pomerne pesimisticky lebo neveria, že budúcnosť bude pre nich lepšia ako prítomnosť. Takáto nálada tvorí v atmosfére akoby čierne diery, ktoré podnecujú ostatných k nepremysleným činom a môžu spôsobiť to, že obyvatelia príbytkov prepadnú alkoholu alebo drogám. Je náročné zmeniť človeka, ktorý nevidí svetlo na konci tunela, ale Dracena môže aspoň zabrániť šíreniu pochmúrnych energií, ktoré v dome vytvára priestor pre únik energie. Temné energie myšlienok, slov a citov sa pomocou kvetiny menia v svetlo a harmóniu.

Vplyv na citové prežívanie: Dracena sa prejavuje ako bojovník s konzervatívnymi myšlienkami a dogmami, podnecuje človeka, aby skúsil čosi nové v živote. Jej jedinečný vplyv sa prejavuje v tom, že prináša radosť do života. Poslúži aj tam, kde sa pracovne ľudia zaoberajú obchodom, no ten im neprináša spokojnosť. Alebo tam, kde si osoba uvedomuje potrebu vzdelania, ale nemá chuť učiť sa nové veci, kto nevie svojim prejavom dostatočne zaujať poslucháčov a cudzie sú mu i komplimenty. Ak viete o obchodníkovi, ktorý pracuje len pre peniaze ale celkovo spokojný nie je, alebo poznáte človeka, ktorý sa bojí štúdia či viete o nepríjemnom kritikovi, odporučte im Dracenu. Pomôže im nájsť potešenie, sebadôveru a úctu k iným.

Vplyv na zdravie: Dracena akoby mala v sebe zlatú, slnečnú korunu, vďaka ktorej pomáha predchádzať komplikáciám pri nemociach spojených s črevami a bruchom. Je prospešná aj pri priaznivom doliečení rôznych črevných ochorení.

Potos – Brečtan (Bláznivý Jano)

Vplyv na vnútorné ovzdušie: Je mimoriadne vhodný v príbytkoch, ktoré sa ťažko vetrajú, kde chýba oheň nadšenia a kde je príliš veľa vypočítavosti a záhaľčivosti. Potos je užitočný tam, kde bývajú obmedzení a pasívni ľudia a ľudia príliš zahľadení do seba. Táto kvetina mení ťažkú energiu pasivity a lenivosti na príjemnú, pružnú a tvorivú energiu. V priestore, kde je Potos, akoby samotná energia podnecovala ľudí k činnosti a inšpirácii ku práci. Ak vás trápi prítomnosť zádumčivého, citovo obmedzeného človeka, zasaďte Potos. Zbaví váš príbytok znepokojujúcej a ťažkej energie, ktorá potlačuje činorodosť.

Vplyv na citové prežívanie: Kvetina má schopnosť obdarovať človeka organizačnými schopnosťami. Mali by ho mať vo svojich pracovných priestoroch aj vychovávatelia, učitelia a všetci, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Potos dáva človeku aj schopnosť splynúť s kolektívom a je nápomocná všetkým riadiacim pracovníkom. Ak učíte či vychovávate deti, Potos spôsobí, že vás začnú považovať za jedného z nich. Miznú generačné bariéry,  ľudia sa začínajú lepšie chápať a vzájomne si rozumieť. Pomôže i vtedy, ak sa v spoločnosti cítime osamelo, či doslova piatym kolesom na voze. Vďaka jemnému vplyvu Potosu pochopíte, čo vám bráni v harmonickom súžití s ľuďmi. Niekedy prídete na to, že vaši súčasní priatelia nie sú tí praví a že si navzájom nerozumiete. Ak pociťujete vnútorný nepokoj hoci ste s priateľmi, alebo sa vám zdá, že vás nerešpektujú deti, zasaďte Potos so žíhanými listami. Pomôže vám pri vlastnej premene a k zmene vzťahu k ostatným ľuďom.

Vplyv na zdravie: Potos napomáha urýchľovať látkovú výmenu, čím človeka zbavuje rôznych chorôb. Pomáha predchádzať črevnej zápche, chráni pred zápalom slepého čreva, urýchľuje liečenie chorôb tenkého čreva a brušnej dutiny.

Hroznový brečtan

Vplyv na vnútorné ovzdušie: Je vhodný pre veľmi citlivých ľudí, náročných na životné podmienky, ktorí až chorobne dbajú na čistotu okolo seba a sú nervózni, kým nedocielia v príbytku im vyhovujúci poriadok. Kvetina neutralizuje energiu zvýšených obáv človeka zo spôsobu života. Ovzdušie v jej prítomnosti sa stáva sviežim, ale je prospešná aj tým, ktorí zvyknú mávať ťažké sny.

Vplyv na citové prežívanie: Brečtan prináša mnoho osohu príliš zásadovým ľuďom, pomáha im zriecť sa princípov kvôli osobnému prospechu. Brečtan by mali mať všetci, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, dáva totiž vnútornú schopnosť prispôsobiť sa daným podmienkam. Hodí sa i tomu, kto nie je spokojný so svojim životom, učí nás povzniesť sa nad materiálny prospech a cítiť sa dobre nielen v príjemnom prostredí ale aj v núdzových podmienkach. Brečtan však nie je rastlinou nemajetných ľudí. So svojim životom často nie sú spokojní ani boháči. Kvetina naučí každého, aby za prvoradú úlohu v ľudskom živote nepovažoval honbu za majetkom. Presvedčí nás o tom, že materiálne bohatstvo nie je najdôležitejšie. Je to kvetina aktívnych, neposedných a bezstarostných ľudí ale aj tých, ktorí denne mrhajú energiou pri plnení zbytočných a neprospešných úloh. Prispeje aj tým, ktorým práca neprináša očakávaný výsledok, naučí človeka prácu vykonávať jednoducho, precízne a s náležitým výsledkom. Kvetina prospeje i tárajom.

Vplyv na zdravie: Brečtan napomáha zvyšovať odolnosť čriev a brucha. Bráni ochoreniu čriev a predchádza ich výskytu. Posilňuje adaptačnú schopnosť ľudského organizmu.

Pridaj komentár