Fenomén sebalásky a vzorec šťastia

Žijeme v energetickom svete, kde má každý energetickú úlohu. Sú pozitívne a negatívne role, dobré i zlé. Obe časti sú prítomné v každom z nás. Učíme sa ich čiastočne v minulých životoch, po narodení výchovou a skúsenosťami. Každý hrá svoju vytvorenú rolu a rozvíja ju tak rýchlo, ako dokáže či chce. Život je hra s mnohými hercami, hlavným aktérom ste vždy vy. Ak to pochopíte, dokážete dobre hrať svoju rolu, cítiť dostatok sebalásky a byť šťastný tu a teraz.

Naša spoločnosť sa skladá z rôznych hier, sú utláčatelia a utláčaní, aktívni a pasívni, nenávidiaci a milenci. Veľa ľudí hrá rolu negatívnej postavy. Prečo? Hry sú založené na obavách a súčasťou každej spoločnosti. Svoje korene zapustili hlboko do všetkých oblastí života a dotýkajú sa najmä našich sŕdc, kde by sebaláska mala mať svoje miesto. Strachy bránia formovať si život podľa predstáv, pre ne nemôžeme cítiť svet bez hier.

Niekto pociťuje veľkú radosť napredovaním v kariére, iný ak zarobí viac peňazí či čosi zdedí. Títo ľudia žijú pre peniaze, to je viac než smutné. Je to len nástroj, ako byť slobodný. Veľa ľudí sa neteší, keď stretnú blízkych či idú do prírody, ale keď si spočítajú peniaze. Je to krajne nerozumné, naším životným cieľom nie sú peniaze, ale sebarozvoj. Je však dosť ľudí, čo si myslia, že ak budú mať dosť peňazí, zomrú neskôr či nikdy. Netreba dodávať, aký hlúpy je tento predpoklad.

Naučte sa mať radi sami seba, je dôležité urobiť si v živote poriadok. Opýtajte sa, čo je pre vás dobré a čo vás bolí. Veci, ktoré vám prinášajú radosť, vám dodajú veľa energie a vitality. Otravné veci vyčerpávajú energiu a oslabujú. To zahŕňa aktivity, udalosti, zážitky, ale i vašich blížnych. Ste s nimi vždy v energickej výmene.

Všetko, čo ubíja energiu a stresuje – veci, ľudia, činnosti – by ste mali zo života vyhodiť a naučiť sa pustiť. To nie je vždy ľahké dosiahnuť a môže to byť bolestivé, pretože často veľmi lipneme na starých známych veciach.

Osloboďte sa od starých vzorcov

  • Urobte si zoznam všetkého, čoho sa chcete zbaviť. Zapíšte si pojmy pod seba a napíšte aj ich výhody a nevýhody.
  • Keď uvidíte na papieri všetky veci, ktoré chcete pustiť, uvedomíte si, že ich už nepotrebujete. Bolo vám dovolené učiť sa z nich a stali ste sa múdrejšími. Preto sa miera vašej sebalásky zvýšila, už má dostatok miesta v duši, ktorá sa cez sebalásku zväčšuje a rastie, môže dávať viac lásky i vonkajšiemu svetu.
  • Potom spálite papier a povedzte: „Opúšťam všetko nepotrebné, pretože sa milujem.“

Sebaláska je energiou vášho srdca, je vrodená a vyžaduje veľa starostlivosti. Dávate si malé darčeky denne? Ak chcete zvýšiť energiu sebalásky, naučte sa dávať si darčeky. Každý darček, či už je to predmet alebo voľná minúta na potešenie, prináša novú energiu do vašej duše.

Človek radšej obdarúva iných ľudí, je ťažké prijímať dary od iných aj od seba. Je potrebné naučiť sa prijímať dary s radosťou. Začnite obdarovávať i seba. Budete šťastnejší a vážiť si seba oveľa viac.

Do života začnete priťahovať vďačných a nápomocných ľudí. To je o zákonoch rezonancie, sú aktivované sebaláskou: priťahujeme to, čo vyžarujeme. So sebaláskou sa charizma nesmierne mení. Žiarime pozitívnou energiou a preto ju priťahujeme. Zdravá sebaláska povzbudzuje, aby sa vo vašom živote objavilo viac šťastných a veselých ľudí, čo si vážia seba aj vás. Odpudzujeme tých, čo stále kňučia, sú negatívni alebo kritizujú ostatných.

Urážky deformujú auru

Byť urazený ničí auru a dušu. Je tu uložená každá emócia. Každý sa rozhodne sám: „Chcem byť šťastný či chcem mať pravdu a ostať urazený?“

Postihnuté sú aj orgány. Čím dlhšie sa urážka prejavuje v tele, tým horšie sú následky. Tlačí na hruď, vyráža dych. Neobviňujte sa, ak nosíte urážky, človek nie je len nositeľom kozmických energií, ale i transformátorom tých nižších. Realitu si tvoríme i transformáciou negatívnych programov uvoľňovaním pozitívnej energie. Deje sa to láskou k sebe a iným.

Energia je vždy neutrálna. Neexistujú dobré či zlé energie. Tie tvoríme my ľudia a naše emócie. Keď lásku vnesiete do ťažkej situácie, bude to jednoduchšie. Konajte  cieľavedome, prijmite a učte sa chápať negatívne situácie. Každú situáciu prijmite s vďakou.

Byť zradený ovplyvní sebalásku a vysaje energiu iba vtedy, ak k sebe cítite príliš málo lásky. Ak jej máte  dosť a stále ste zradení, to vás posunie vyššie. Znie to paradoxne? Predpokladajme, že vás ktosi zradí a dotyčný zmizne z vášho života, nakoniec i z myšlienok. To vytvára priestor pre niečo nové. Konečne sa môžete hýbať a vyvíjať, hoci zrada bola bolestná. Opúšťate staré programy a tvoríte niekoľko nových, aby vznikli nové možnosti, otvorili sa nové perspektívy. Do života automaticky priťahujete nových ľudí a prichádzate s novými nápadmi. Mnoho ľudí má strach vzdať sa pohodlia. Ale v živote nie je nič isté. Vyberte si medzi strachom a láskou, verte vesmíru. To vás dostane ďalej.

Niektoré stanovené ciele nie sú v súlade s božským zdrojom. Platí to pre programy súvisiace s naším egom. To zahŕňa napr. túžbu mať kontrolu nad blížnymi či bežným životom. Tieto programy vždy vedú k sklamaniu. Najprv sa aktivuje strach. Preto je nemožné zostať bez utrpenia, ak človek nedôveruje vesmíru. Opäť chýba sebaláska. Môžete namietať, že sebaláska je len ego. Ubezpečujem vás, že ak tomuto tvrdeniu podľahnete, život vás doslova zožerie a najmä skutoční egoisti v ňom.

Život sa neustále mení. Nič neostáva rovnaké. Poznáme vzostupy a pády, dobré a zlé časy. V bežnom živote vždy niečo bráni v dosahovaní cieľov a vždy je potrebné čosi urobiť.

Vzorec šťastia

Šťastie = sebaláska + láska + spolupatričnosť k matke prírode a kozmu + pustiť a dovoliť + vnímať a spoznávať…….