Dýchanie je život

Bez vzduchu nemôžeme žiť dlhšie než 3-5 minút, potom už nastupujú nezvratné procesy.

Systém uzdravenia pomocou dýchania má tisícročnú tradíciu. V rôznych knihách sa odporúčajú rozdielne spôsoby dýchania. Tvrdenia „dýchajte zhlboka, dýchajte rýchlo, dýchajte plytko vedie k tomu, že ani lekári nevedia, aké dýchanie majú pacientom naordinovať.

Čím dýchame

Celkovo pozostáva tlak plynov v našom tele rovnako ako v prírode zo 760 mm ortuťového stĺpca (100%) a čiastkovo je rozdelený takto: dusík 79%, kyslík 21%, argón 1%, oxid uhličitý 0,01-0,03% a nepatrné množstvo ďalších plynov.

Vzduch obsahuje aj kozmickú energiu (prána), ktorá podporuje telo. Človek je zložitý, premenlivý, ohraničený systém a zmena vonkajšieho barometrického tlaku pacientov vplýva na ich zdravie. Bohužiaľ dnes je vzduch najmä v priemyselných oblastiach tak znečistený, že predstavuje významné riziko s hrozivými následkami. Čím horší je vzduch, tým výraznejšie sú poruchy organizmu.

Zloženie plynov v tele

plyn atmosféra pľúca Arteriálna krv Žilová krv tkanivá
dusík       78       78      
argón         1         1      
kyslík       21     13-14     10-12    4-4,5    4,5-5
Oxid uhličitý 0,01-0,3        6-7       6-6,5     6-7    6,5-7,5

 

Medzi kyslíkom a oxidom uhličitým musí byť istá rovnováha. Narušenie predstavuje hrozbu, ale ich význam je rôzny a majú spoločný systém pohybu. Kyslík je okysličovateľ pre spaľovanie organických látok. Oxid uhličitý reguluje všetky výmenné procesy v tele Spoločný tlak kyslíka v pľúcach a oxidu uhličitého v tkanivách musí dať 21% Pri vzniku akejkoľvek nemoci, najmä dýchacej sústavy badať u pacientov postupné zhoršenie a zrýchlenie dýchania. Pri normálnom dýchaní sa krv nasýti kyslíkom na 96-98% a hoci by sme do pľúc pumpovali vzduch, viac sa do nich nevojde. Kyslík proste vyplavuje oxid uhličitý z krvi.

Ak zdravého človeka prinútime dýchať zhlboka a v krátkych intervaloch 1 minútu, potom sa mu v lepšom prípade zatmí pred očami a zatočí hlava, v horšom prípade omdlie a upadne do bezvedomia. Zvýšenie parciálneho tlaku kyslíka v arteriálnej krvi vedie k zníženiu množstva oxidu uhličitého a čím ho je menej, tým silnejšie sú cievne kŕče, tým menší je prietok kyslíka a výživa tkanív. Preto pri hyperventilácii dochádza k strate vedomia. Prítomnosť oxidu uhličitého v krvi a tkanivách neznamená existenciu odpadových produktov, ktorých sa treba zbaviť, ako to tvrdí medicína.

Opatrne s kyslíkovou terapiou

Oxid uhličitý je druhý najdôležitejší regulátor života. Stimuluje dýchanie, rozširuje mozgové cievy, srdce, svaly a ďalšie orgány, zúčastňuje sa uchovávania nevyhnutnej kyslosti krvi, vplýva na intenzitu výmeny plynov, zvyšuje rezervy tela a imunitného systému. Sledujte oxid uhličitý, nielen kyslík a nebudete mať žiaden problém. Musíme byť veľmi opatrní vo vzťahu ku kyslíkovej terapii. Ak sa pacientovi s bronchiálnou astmou odporúča dýchať kyslík, tak sa mu vôbec nepomáha, len mu to zhoršuje stav.

Nedýchame správne

Máme rozhasený mechanizmus kyslíkového zabezpečenia buniek, lebo je narušený vzťah kyslíka a oxidu uhličitého na bunkovej úrovni. Pri nedostatku oxidu uhličitého v tele kyslík s hemoglobínom tvorí pevné spojenie, ktoré prekáža odovzdaniu kyslíka tkanivám. Len 25% kyslíka postupuje do buniek, zvyšok sa vracia do žíl. Problém je v oxide uhličitom, ten sa tvorí v ohromnom množstve (0,4-4l/min.) ako jeden z konečných produktov (spolu s vodou) okysličenia trávených látok. Čím sa viac človek fyzicky namáha, tým viac oxidu uhličitého telo vyrába. Pri stálej fyzickej koncentrácii v bunkách spôsobuje rozšírenie kapilár, do medzibunkovej tekutiny vstupuje viac kyslíka a cestou difúzie aj do každej bunky. Každá bunka má svoj genetický kód, ak má normálne podmienky zásobovania kyslíkom, vodou a stravou, potom bude pracovať po dobu určenú prírodou.

So znížením hĺbky a počtov dychov sa normalizuje množstvo oxidu uhličitého v krvi, znižuje sa cievna spazma, uvoľňujú sa a začínajú normálne pracovať bunky, znižuje sa množstvo spotrebovanej potravy, pretože sa zlepšuje proces spracovania na bunkovej úrovni. Je zaujímavé, že túto techniku používajú jogíni, keď na ľubovoľne dlhý čas zadržujú dych.

Ako správne dýchať

Plytko sa nadýchnite, začnite s 1-2 sekundami, pauza 1-2 sekundy, pomalý, plytký výdych 3-4 sekundy, pričom výdych musí byť vždy dlhší, než nádych, pauza 1-2 sekundy. Dbajte na to, aby nádychov a výdychov nebolo viac, než 6-8 za minútu, lepšie je, ak ich bude ešte menej. Postupne predlžujte čas, nie hĺbku nádychu a výdychu, ale pauzy musia byť 2x dlhšie, pričom dýchanie je povrchné a pomalé. Vzťah nádychu a výdychu je 1:2, 3,4. Pri dýchaní zapojte bránicové dýchanie: nádych – brucho nafúknuť, výdych – brucho vtiahnuť. Nemusíte sa báť kyslíkového deficitu. Minútový objem dýchania sa zníži na optimálnu hodnotu.

Osvojenie tohto dýchania vyžaduje isté úsilie ale za 1-2 mesiace sa toto dýchanie zautomatizuje a iným spôsobom sa dosiahnuť nedá, len cielene. Naučte sa za toto obdobie zadržiavať dych na 30, 40, najlepšie na 60 sekúnd. Než sa nadýchnete, potom po zadržaní dychu je treba dovydýchnuť, lebo v pľúcach ešte ostalo mnoho vzduchu. Pri tomto spôsobe sa likviduje podráždenie dýchacieho centra a lepšie sa vám bude dýchať. Vydychovať je lepšie ústami, je tu menší odpor vzduchu. Takto dýchajte pri chôdzi, cestovaní, v práci i pri odpočinku.

V začiatkoch možno budete pociťovať búšenie srdca, mať nepríjemné pocity v oblasti srdca a nedostatok vzduchu. Neznepokojujte sa, už po 1-2 týždňoch spozorujete, že pulz je výraznejší, plnší, krvný tlak sa znižuje, subjektívny pocit sa zlepší a zvýši sa aktivita. Naučte sa spávať na bruchu, je to aj liečba a prevencia chrápania. Pracuje tu mechanizmus povrchného dýchania, oxid uhličitý pôsobí ako upokojujúci prostriedok na spanie. Je ale nevyhnutné spať na malých vankúšoch a nie na takých, do ktorých zapadnete.

Smejte sa a spievajte

Čo najviac sa smejte a spievajte – zlepšuje to metabolické procesy. Vždy zapájajte pri dýchaní aj brucho, membránové dýchanie je vlastne ako lymfatické srdce, čím lepšie pracuje, tým lepšie prebieha prečerpávanie telesných tekutín zdola nahor, čo zaisťuje rovnomernú masáž všetkých vnútorných orgánov, normalizuje krvný obeh panvových orgánov, brušnej oblasti a tiež dolných končatín.