Dôležitosť čistenia energetiky

Dôvod, prečo sa človeku nedarí je vcelku jednoduchý, problém vždy tkvie v aure a preto sa dá jednoducho aj riešiť Magickými čistiacimi olejmi 

Hoci je poškodená 1 vrstva, môže sa to prejaviť na rôznych úrovniach života. Energetické pole (aura) vzniká stretom 2 energetických polí, zemského a kozmického, tieto protikladné energie prebiehajú našim telom a oživujú našu auru, tá má vrstvy:

Fyzická vrstva: je kópiou fyzického tela, preniká ním a rozpína sa 3-5 cm od tela. Slúži ako prepojenie medzi hmotným a nehmotným typom látok. Jej farba je rôzna, citliví ľudia do modrej, športovci idú do sivej, tmavšie farby naznačujú nemoc a ťažké pocity. Fyzickú vrstvu tvoria meridiány, toky energií a sú spoľahlivým indikátorom zdravia.

Emocionálna vrstva: rozpína sa 5-10 cm od tela, má jasné ohraničené okraje, pripomína lampu s rôznymi zhlukmi energie. U zdravého človeka tečú hladko, pri negatívnych pocitoch dochádza k zrážkam zhlukov. Pri zdraví je svetlá, pri chorobe hnedá, tmavá. Závisť, agresia, zúfalstvo, zloba, hnev energiu zablokujú, čo má dopad na zdravie. Podľa vrstvy tejto energie nás niektorí ľudia priťahujú, iní odpudzujú, preto je dôležité učiť sa chápať svoje pocity.

Mentálna vrstva: je 10-20 cm od tela, je to energia myšlienok, vedomostí a skúseností, najviac sa rozvíja u ľudí využívajúcich intelekt, je jasne žltá, steká z vrchu hlavy, pri mentálnej aktivite sa rozširuje, je jasná, oslnivá a hovoríme, že to ľuďom „páli.“ Otvorená myseľ dovoľuje energii tiecť, prijíma nové nápady, uzavretá myseľ stagnuje, zastavuje tok. Spomienka na tyrana vyvolá silné sfarbenie, nedôležitá udalosť sa rýchlo stráca. Negatívna mentálna energia nás roky môže oberať o celkovú energiu. Nesmieme dovoliť, aby prežitky zanechali v nás špinavý odtlačok, tu je najdôležitejší náš postoj.

Silové centrá – čakry

Sú energetické sklady, akumulujú energiu a dávajú ju orgánom. Energiu transformujú z prostredia (strava, vzťahy, atď) Poškodenie centra sa ihneď prejaví na istom orgáne či kvalite života.

Základné silové centrum 1. čakra: je zásadné pre naše prežitie, dáva nám energiu a stabilitu. Ak nám nič nevychádza, aktivuje sa.  Je spojené s reprodukčnými orgánmi, konečníkom a nohami. Živí našu schopnosť prežiť, byť spokojným a stabilným. Je priamym kanálom pre energiu zo zeme.

Zdrojové silové centrum 2. čakra: vládne vnútornej vitalite, energiu absorbuje z potravy a skladuje ju, má sexuálny a kreatívny potenciál, súvisí s imunitou. Prebudenie centra dáva zdravie a dlhovekosť. Sídli tu imunita a sila, ktorá dáva možnosť preraziť dosky rukou. Energia ovláda obličky, nadobličky, močový mechúr a vaječníky. Nerovnováha prináša impotenciu, frigiditu, hypersexualitu, neplodnosť, nemoci mechúra a obličiek, úzkosť, sklamanie, obavy, sebaovládanie. Správna funkcia dáva trpezlivosť, vytrvalosť kreativitu, kvalitný sex.

Silové centrum vitality 3. čakra: je dôležitým centrom, sme ním spojení so svetom. Ak cítime neistotu, kryjeme si ho prekríženými rukami. Centrum živí pečeň, slezinu, trávenie, nerovnováha vedie k vredom, žlčovým kameňom a tráviacim problémom. Bod má vplyv na rozhodnosť, nezávislosť myslenia, jednania, silu vôle. Ak je v nerovnováhe, sme popudliví, nedôverčiví, nenásytní a trpíme pocitmi viny.

Silové centrum lásky 4. čakra:  spirituálne a emočné centrum, je spojené s rodičmi a s tými, ktorých milujeme, údajne v ňom sídli duša a individualita. Centrum prebúdza vnútornú krásu, atraktivitu a mimozmyslové vnímanie. Reguluje biorytmus, je spojené s pľúcami, dýchaním, srdcom ak nefunguje správne, vedie k ochoreniam srdca, dýchania, vysokému tlaku, pripadáme si nevyrovnaní, bez citov, emočne na dne, pasívni, cítime nečinnosť a zúfalstvo.

Silové centrum vyjadrovania 5. čakra: dáva schopnosť pristupovať k minulosti a budúcnosti, je to vládca snov, spája sa s estetikou, je citlivé k zmenám pocitov, reaguje na umenie. Rotuje ak hovoríme o kráse, estetike a umení. Pri dojatí na pohľad krásy, pri hudbe cítime ako sa teplo rozlieva po tele a máme stiahnuté hrdlo. Nervné odkašliavanie pred prejavom je snahou aktivovať toto centrum, využiť jeho energiu. Centrum majú vyvinuté kreatívni umelci a tí, pre ktorých je dôležitá krása života a duše. Vplýva na vyjadrovanie, komunikáciu so svetom, štítnu žľazu, krčnú chrbticu, dolnú čeľusť a priedušky. Jeho nedostatočnosť vedie k zápalom v krku, problémom štítnej žľazy, náchylnosti k nachladnutiu, chrípkam, fanatizmu, utkvelým predstavám, pocitom viny, nevieme a nechceme sa vyjadrovať. Ak funguje, komunikácia je plynulá, vzrastá tvorivosť, inšpirácia.

Silové centrum múdrosti 6. čakra: je medzi obočím, je to centrum meditácie, spája sa s vôľou a paranormálnymi schopnosťami. Patrí mu intuícia, stratégia, taktika, vieme nájsť východisko z každej situácie, využívajú ho vodcovia. Je späté s hypofýzou, mozgom, krkom. Ak funguje, aktivuje intelekt, predstavivosť, psychické schopnosti, jasný a živý pohľad. Pri nerovnováhe centra sa človek nedokáže sústrediť, mozog poriadne nefunguje, trpí bolesťami hlavy, zvyšuje sa náchylnosť ku schizofrénii, neprepojenie vedomej a nevedomej mysle.

Silové centrum spirituality 7. čakra: je na vrchole hlavy, spája nás s vyšším Ja. Ak je otvorené, možno dosiahnuť osvietenie. Rotuje počas zriedkavo krásnych chvíľ, keď necítime obmedzenia času a priestoru. Aktivuje sa ak hovoríme o problémoch, odpája sa, ak taktizujeme. Keď myslíme na problém, centrum múdrosti sa automaticky vypína, spirituálne centrum vyberie to podstatné. Pri nerovnováhe centra sa cítime odtrhnutí od sveta, myseľ beží opreteky, v hlave hučí roj včiel. Halucinogénne drogy narušujú rovnováhu centra (i lieky). Ak nefunguje správne vedie to k nádorom mozgu, vnútrolebečnému tlaku, duševným chorobám, psychózam a úzkosti.

Energetické kanály – meridiány

3 z nich sú najdôležitejšie – kanál minulosti, ide vľavo od kostrče na pravú stranu mozgu a pretína sa v 6.č. spája sa so ženskou energiou, mater. Inštinktmi, spája sa s Mesiacom (mesačný kanál) a ak sa rýpeme viac v minulosti, dýchame viac ľavou dierkou. – kanál budúcnosti prebieha vpravo od pupku, pretína 6.č. (slnečný kanál) ak je dominantný, dýchame viac pravou dierkou a hovoríme o budúcnosti. Pri oboch kanáloch unikáme z reality a takmer nežijeme. – kanál prítomnosti sa tiahne od soláru a je najvyrovnanejší. Dýchame oboma dierkami rovnako a sme zdraví a šťastní.

Magické čistiace aurové oleje sú tou najsprávnejšou voľbou, ako sa radikálne očistiť a začať žiť kvalitný život, stačí si ich objednať.

Pridaj komentár