Deväť znakov zlej karmy a liečba karmy

Máte pocit, že vás prenasleduje smola? Často a dlho sa na vás lepia podobné  nepríjemné udalosti? Ak áno, možno je to znak zlej karmy.

Karma a Dharma

Karma sa vzťahuje na energiu vytvorenú myšlienkami a činmi, ktoré môžu mať pozitívne alebo negatívne dôsledky v závislosti od ich povahy. Karma je univerzálnym zákonom, ktorý Newton demonštroval ako zákon akcie a reakcie. Skutok, akcia je reakciou na to, čo sme už urobili alebo cítili. Keď urobíme niečo dobré, v konečnom dôsledku nám to prinesie pozitívny výsledok. Keď páchame negatívne činy, môžu viesť k nepríjemným následkom. Naše činy majú priamy vplyv na náš život v tomto svete a tiež v posmrtnom živote. Karmu človeka vytvárajú jeho myšlienky, pocity, slová a skutky. Každý človek má schopnosť vytvoriť si vlastný osud prostredníctvom pestovania cností, ako je trpezlivosť, štedrosť a súcit ku všetkým živým bytostiam – vrátane seba samého. Problémy môžu byť spôsobené aj inými vplyvmi.

Efekt zvlnenia

Samozrejme, v niektorých prípadoch existuje určitá zjavná „odplata“ za dobré alebo zlé. Ako teda definujeme „zlú karmu“? Je to vplyv negatívnej energie, ktorá pochádza z našich zlých činov alebo myšlienok. Každý skutok alebo myšlienka vytvára vlnový efekt, ktorý mení časopriestorové kontinuum. Doslova formuje našu budúcnosť.

Definícia „zlá karma“

Verí sa, že keď sa niekto dopustí nesprávneho, škodlivého činu, vytvára si zlú karmu, ktorá má následky v prítomnosti alebo budúcnosti. To môže zahŕňať čokoľvek od fyzického ubližovania až po verbálne urážky a dokonca aj jednoduché veci, ako je neláskavosť k ľuďom či zvieratám. Zlá karma sa môže vrátiť mnohými spôsobmi, napríklad zažiť nešťastie, cítiť vinu za svoje činy a mať negatívne vzťahy s ostatnými. Je dôležité mať na pamäti, že sme všetci prepojení a naše slová a skutky nás všetkých ovplyvňujú – preto sa oplatí byť láskavý.

9 príznakov zlej karmy

  1. Neočakávané nešťastie: Keď sa niečo pokazí napriek vášmu najlepšiemu úsiliu, môže to znamenať, že vaša karma potrebuje úpravu. Nečakané nešťastie môže byť často videné ako dôsledok zlej karmy či odplaty za minulé previnenia. Tieto udalosti nemusia byť vždy priamo spojené s karmickým dlhom – ale niektorí veria, že ak sa naše životy nevyvíjajú podľa plánu kvôli zdanlivo náhodným udalostiam bez vysvetlenia, môže to byť len spôsob, akým nám vesmír pripomína naše minulé rozhodnutia.
  2. Ťažké emočné situácie: Každý si so sebou nesie emočnú batožinu, či už z minulých skúseností alebo zlej karmy. Nanešťastie to môže byť veľkou záťažou pre život a spôsobiť, že máme problémy vo vzťahoch, v práci alebo jednoducho v každodenných činnostiach. Zlá karma priťahuje intenzívne situácie a nehody, ktoré nám zamotajú hlavu. To je často vnímané ako neviditeľná sila, ktorá silne zaťažuje vedomú a podvedomú myseľ a spôsobuje, že sa cítime úzkostne, depresívne bez toho, aby sme pochopili prečo. Tento typ negatívnej energie môže pochádzať z udalostí, ako sú zraňujúce slová, ktoré povedal niekto z vašich blízkych, nesprávne rozhodnutia v minulosti, ktoré viedli k bolesti pre vás či iných, a dokonca aj jednoduché nezhody s tými, na ktorých nám záleží, ktoré zanechali nevyriešené pocity viny. a hanba. Negatívne emócie, ako  hnev, vina a odpor, môžu v budúcnosti spôsobiť viac nešťastia kvôli ich nízkej vibrácií.
  1. Pocit uviaznutia: Byť uväznený v rutinách bez motivácie znamená stagnujúce energie v hre blokujúce potenciál osobného rastu; odtrhnite sa od vzorcov, ktoré nikam nevedú, prostredníctvom vedomého úsilia o sebaposilnenie a nové perspektívy. Uviaznutie môže byť mimoriadne frustrujúce a demoralizujúce. Často s pocitom, že uväznenia v cykle nešťastia, bez východiska. Karma učí, že za svoj osud sme zodpovední sami, nič sa nedeje náhodou. Treba prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, prijať dôsledky a poučiť sa z nich.
  2. Nesplnené túžby: Ambície zostávajú nesplnené kvôli nedostatočnému pokroku alebo neúspechu, keď sa zdalo, že úspech sa blíži. Môže znamenať, že súčasné vibrácie nie sú v súlade s požadovanými výsledkami.
  3. Zlé návyky: Hoci sa to zdá absurdné, zlé návyky sú spojené so zlou karmou. Zvyky ako prokrastinácia (odkladanie dôležitých činností na neskôr), závislosť, nadmerné míňanie a nezodpovedné správanie signalizujú slabú vôľu ovplyvnenú negatívnymi silami pôsobiacimi proti pokroku. Toto je lekcia, z ktorej sa treba poučiť a ísť ďalej. V procese ukončenia zlozvyku sa učíme cenné lekcie a liečime si karmu.
  4. Financie: Skutočnou svetovou menou je energia, nie peniaze. Peniaze sú len prejavom energie! Pretrvávajúce boje o peniaze naznačujú, že je potrebná duchovná očista alebo energetické vyrovnanie, aby sa zlepšili financie. Na prelomenie tohto začarovaného kruhu je potrebná emancipácia a vôľa.
  5. Problémy so spánkom: Nespavosť je často príznakom nerovnováhy v živote; ťažkosti s duševným usadením, podvedomé obavy brániace pokojným spánkovým cyklom. Tí, čo trpia problémami so spánkom v dôsledku zlej karmy, môžu mať problémy s dostatočným odpočinkom počas nocí. Zažívajú nespavosť, nočné mory, živé desivé sny alebo iné poruchy spánku. Tieto stavy sťažujú zaspávanie a zotrvanie v spánku počas noci, môžu cítiť únavu i počas dňa kvôli nekvalitnému spánku. Kľúčom k vysporiadaniu sa so spánkovými problémami pre zlú karmu je prehľad o tom, prečo tieto vzorce existujú vo vás. Práca s nevyriešenými emóciami súvisiacimi s udalosťami v živote alebo minulých životoch môže pomôcť uvoľniť sa a ísť ďalej, aby ste časom dosiahli lepšiu celkovú pohodu a lepšie spánkové návyky.
  1. Rodinné problémy a toxickí rodičia: Hovorí sa tomu aj rodinná karma. Tu patria všetky situácie, ktorým ako deti čelíme v dôsledku situácie domova a rodín, kde sme vychovávaní. Toxickí rodičia, ktorí sú výsledkom zlej karmy, môžu pre svoje deti vytvárať prostredie strachu, nedôvery a nestability. Často nerozumejú alebo nevnímajú svoje negatívne správanie ako škodlivé pre blaho dieťaťa. Nie sú si vedomí účinkov, ktoré to na nich má, sú neschopní to zmeniť kvôli pocitom viny z minulých skúseností s rodinnými príslušníkmi či inými autoritami v živote. Tento nedostatok uvedomenia spôsobuje, že sa naďalej zapájajú do správania, ako je manipulácia, kritika, znevažujúce komentáre a znehodnocovanie názorov, ktoré môžu dieťaťu spôsobiť dlhodobú emočnú traumu.
  1. Priťahovanie toxických ľudí: Podobné priťahuje podobné. Ľudí priťahujeme do našich životov na základe energie, ktorú vydáme do sveta. Ak niekto bojuje so zlou karmou, môže sa ocitnúť obklopený toxickými ľuďmi či toxickými vzťahmi. Môže to zahŕňať ohováranie, klamstvo, manipuláciu, agresivitu  alebo vybitie hnevu a frustrácie na ľudí okolo nich.

Liečenie karmy

Úlohy karmy nie sú vždy ľahké, sú to negatívne energie. Tieto negatíva sú blokádami, ktoré môžu urobiť zo života peklo. Vašu vitalitu a náladu formujú aj karma bloky. Ťažká karma je energetická záťaž a odporúča sa proti nej používať špeciálne karmické prostriedky. Existujú špecifické liečebné symboly, nakreslené na pokožku. Dnes dostať špeciálne fixky, ktorými je možné kresliť na kožu.

Na očistu karmy je ideálna metóda karmických bodov, je ich 60, funguje pomerne rýchlo a spoľahlivo. Karmické body sú na povrchu kože. Pri práci s nimi môžete vypnúť negatívne vplyvy v aurickom poli a napraviť ochranný kokón, oživiť energiu celého tela a nechať dušu rásť. Korekcia karmy prináša do života pozitívne udalosti. Tento systém dokáže uvoľniť karmické bloky a poskytne viac pokoja. Odstraňuje preťaženie energie rýchlo a ľahko. Prácu s karmickými bodmi možno doplniť tzv. karmickým kľúčom, ktorý sa vypočítava z dátumu narodenia.

Ak sa zdá 60 bodov priveľa, existuje 5 základných bodov na liečbu karmy a stačí s nimi pracovať 15 dní po sebe, podľa potreby i viac a zažijete úžasnú zmenu vo vašej celkovej situácii.

Viac o liečbe karmy tu: http://www.vesti.sk/uzdravenie-karmy/