Čo o nás hovoria zlozvyky, časť 4.

Opakovane sa vyskytujúce momentálne impulzy, príležitostné slabosti, prechodné rozmary a túžby sa môžu premeniť vo zvyk, ktorý je niekedy ťažké kontrolovať a odstrániť. Tento zvyk neskôr prerastá v automatické chovanie, o ktorom vôbec nepremýšľame.

Z opakovaného uspokojovania potrieb sa vytvára zvyk a toto naučené chovanie môže viesť až v poruchu. Dnes sa znova heslovite pozrieme na ďalšie zlozvyky a ich duševné či emočné príčiny.

Morálna zásadovosť

Strach, že by sme sa mohli mýliť a preto sa snažíme mať vždy pravdu. V našom živote nie je dostatok skutočnej radosti. Perfekcionizmus.

Pohrávanie sa s predmetmi

Nehovoríme to, čo si skutočne myslíme, sme unudení a často frustrovaní kvôli nepochopeniu zo strany okolia alebo chceme, aby druhí vzali na vedomie naše názory.

Nadváha

Túžba po dôvernostiach. Svoju potrebu lásky nahrádzame túžbou po jedle. Sme presvedčení, že sme milovaní nedostatočne, že je o nás zle postarané alebo o tom, že nikto nemá s nami zľutovanie. Nosíme v sebe cudziu či vlastnú emocionálnu záťaž.

Násilníctvo

Toto chovanie úzko súvisí s nízkou sebaúctou. Presvedčenie o tom, že v každom vzťahu ide o boj „kto z koho“. Častý pocit hanby v súkromí aj pocit zneužívania zo strany iných.

Nedoslýchavosť bez fyzickej príčiny

Nechceme počuť to, čo nám hovoria iní, nechceme k sebe pustiť svet. Nechceme, aby nás ktokoľvek sekíroval.

Nespavosť

Strach z toho, čo by sa mohlo stať. Stres a obava z budúcnosti. Odmietanie kontaktu so svojim podvedomím. Pocit úzkosti.

Odkladanie záležitostí na neskôr

Jedná sa o odpor ku zmenám, o potrebu vyhnúť sa im. Falošný optimizmus a klamanie seba samého. Namiesto toho, aby sme videli veci a záležitosti také aké sú, snívame o tom, aké by mali byť. Uplatňovanie tzv. „krízového managementu“. Získavame adrenalín z toho, že sme zvíťazili nad problémami. Perfekcionizmus. Strach z omylov a presvedčenie o tom, že sme príliš vyťažení. Bránenie sa úlohám, o ktorých sa domnievame, že sú nad naše sily a schopnosti. Znudenosť z toho, čo je od nás požadované a uplatňovanie pasívneho odporu. Snaha vyzerať výborne a potešiť ostatných tým, že nepovieme „nie“. Berieme si tak na seba viac, než sme schopní uniesť.

Prijímanie nadmernej zodpovednosti

Prílišná obetavosť a potreba brániť sa. Často ide o spôsob, ako sa ubrániť zodpovednosti za svoje pravé Ja.

Opakovanie slov a fráz

Obvykle sa takéto slová alebo frázy vzťahujú k tomu, akí by sme chceli byť. Potreba iným ukázať, že práve takí sme.

Opakovaná kontrola peňaženky v kabelke

Potreba potvrdzovať si, že sme v bezpečí. Neistota v záležitostiach týkajúcich sa našich vzťahov, financií alebo sexuality.

Opakovaná kontrola zamknutia dverí

Jedná sa o neistotu vzťahujúcu sa k nedostatku osobných hraníc alebo k tomu, že nám ich iní nedostatočne rešpektujú. Pocit zraniteľnosti.

Potreba organizovať čokoľvek

Potreba ovládať iných, cítime sa mocní a potrebujeme kontrolovať ostatných v presvedčení, že to posilní naše Ja.

Pasívny odpor

Jedná sa o záležitosť závislosti v rámci vzťahu. Strach prehovoriť a vyjadriť ako sa cítime a preto svoje úlohy vnímame s krajným odporom. Sabotovanie priania iného človeka z dôvodu pomsty, pretože nie sme schopní stáť si za svojím.

Perfekcionizmus

Potreba pretvoriť čokoľvek tak, aby to slúžilo k nášmu prospechu a šťastiu. Presvedčenie o tom, že jedine my vieme, čo je správne.

Pískanie určitej melódie

Využívanie zvuku na upokojenie sa a vytváranie odpočinkového režimu. Rovnako môže ísť o uvoľňovanie napätia z určitých záležitostí, o ktorých by sme najradšej nehovorili.

Hranie počítačových hier

Ide o únik, pocit vysilenia, či nechuť komunikovať.

Surfovanie a chatovanie na internete a sociálnych sieťach

Ide o únik, odkladanie záležitostí na neskôr, či znudenosť úlohou a prácou, ktorú máme práve robiť. Vytváranie si ilúzie o sebe samom a vnucovanie tejto ilúzie iným ľuďom..

Počítanie

Pokus udržať myšlienky na uzde, necítime sa bezpečne. Toto chovanie sa týka problémov kontroly nad svetom.

Ponižovanie ostatných

Pocit nedostatočnosti. Hlboko zakorenený strach z partnerského života.

Ponižovanie seba samého

Vyžadujeme súhlas ostatných ľudí k tomu, aby sme sa cítili dobre. Strach zo svojej skutočnej sily a moci.

Riskovanie

Potreba dostať sa do kontaktu so smrťou aby sme sa cítili viac živí. Premýšľanie o svojom práve na život. Nútenie sa k odvážnym činom aby sme prekonali pochybnosti o svojom Ja.

Rozbíjanie vecí

Frustrácia a potlačovania hnevu voči osobe, ktorej majetok poškodzujeme alebo voči úlohe, ktorú odmietame splniť.

Piercing všeobecne

Cítime sa izolovaní a nepochopení, čo nám spôsobuje bolesť. Ide o prejav rebélie. Potreba odraziť emocionálnu bolesť do bolesti fyzickej.

Piercing na jazyku

Nie sme schopní vyjadriť bolesť, ktorú cítime.

Piercing v nose

Silná túžba po uznaní.

Piercing v obočí

Potreba pritiahnuť pozornosť k našej bolesti.

Piercing na perách

Trápi nás nevypovedaná bolesť.

Piercing na pupku

Trápi nás pocit nedostatku záujmu, potreba byť v centre pozornosti.

Posadnutosť topánkami (vlastnenie veľkého množstva topánok)

Nie sme si istí, aký krok by sme mali v živote urobiť. Experimentovanie s mnohými úlohami. Branie na seba neúmerne veľa úloh. Nevyrovnaná energia.

Posadnutosť celebritami

Nie sme spokojní s tým, kým sme. Žijeme cez úsilie ostatných, aby sme nemuseli nič robiť so svojim vlastným životom.

Nakupovaním

Sme presvedčení o tom, že bezpečie vychádza z majetku. Cítime sa emocionálne vysilení. Potreba posilniť sa materiálne.

Výzorom

Potreba uznania od ostatných. Neschopnosť vyjadriť sa otvorene a slobodne. Veľmi nízka sebadôvera.

Pridaj komentár